مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

اصولاً بعد از قطعيت حكم، مفاد آن لازم‌الاجرا است و ديگر نمي‌توان با اعتراض به آن خواستار رسيدگي مجدد به پرونده شد حكم نيز در سه مورد قطعي محسوب مي‌شود:

«ماده 427- آراء دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد».

پس از قطعيت حكم، مفاد آن صحيح فرض مي‌گردد. و براي آن اعتباري قائل مي‌شوند. كه مانع رسيدگي مجدد به موضوع مورد حكم است و در نتيجه قاعده‌اي شكل مي‌گيرد به نام قاعده اعتبار امر مختوم يا قاعده قضيه محكوم بها. با اين حال، قاعده‌اي كه به اين ترتيب شكل مي‌گيرد فرضي بيش نيست تا پاياني براي رسيدگي قضايي به اختلاف طرفين باشد و ممكن است دلايل روشني بر نادرست بودن حكم به دليل اشتباه قضايي وجود داشته باشد. در اين حالت، به منظور اشتباهات قضايي و جلوگيري از به كيفر رسيدن متهم بي‌گناه از گذشته پذيرفته شده كه بعد از قطعيت حكم نيز در مواردي خاص و استثنايي، كه به آن موارد فوق‌العاده اعتراض به احكام نيز گفته مي‌شود، بتوان حكم را مورد اعتراض قرار داد و رسيدگي دوباره به پرونده را خواستار شد[1].

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تحولاتي كه در زمينه قوانين مربوط به دادرسي كيفري به عمل آمد، با وجود ترديدهاي اوليه در مشروعيت تجديدنظرخواهي و در نتيجه محدود شدن آن در نخستين قوانين مهم مورد تصويب بعد از انقلاب، قانون‌گذار به تدريج ضمن توسعه موارد و جهات تجديدنظر خواهي از حكم قبل از قطعيت آن، به پيش‌بيني طرق جديدي براي اعتراض برخي مقامات قضايي به احكام دادگاه‌ها حتي پس از قطعيت آن پرداخت. در تمامي اين موارد، تلاش قانون‌گذار اين بوده است كه در كنار يك راه سنتي از طرق فوق‌العاده اعتراض به احكام قطعي، يعني طريق اعاده دادرسي، كه موارد آن محدود و مشخص است. راه ديگري براي اعتراض به هر حكم خلاف قانون يا خلاف شرع، حتي بعد از قطعيت آن، در پيش‌روي مقامات خاص قضايي بگشايد تا بدين ترتيب از اجراي چنين احكامي جلوگيري به عمل آيد. نتيجه اينكه، در حال حاضر، و در پي تصويب قوانين مختلف و آزمودن راه‌هاي گوناگون اعتراض به احكام، يك طريق مشخص به عنوان اعاده دادرسي براي تقاضاي رسيدگي دوباره به پرونده‌اي كه حكم آن صادر و قطعي گرديده وجود دارد. ولي از آنجا كه پيمودن اين مسير و اعاده دادرسي نسبت به پرونده از دو راه امكان‌پذير است. يكي از طريق موافقت ديوان عالي كشور و ديگري از طريق موافقت رئيس قوه‌قضائيه، در اينجا موارد را در دو قسمت متفاوت تقسيم‌بندي مي نماييم و تفسير آنها جهت اطاله بحث پرهيز مي‌كنيم:

(الف) اعاده دادرسي عام از طريق ديوان عالي كشور كه از گذشته وجود داشته است

(ب) اعاده دادرسي خاص از طريق رئيس قوه‌قضائيه كه اخيراً در قوانين پيش‌بيني شده است

مرجع اصلي و عام نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ديوان عالي كشور است. بنابراين، از آنجا كه اين شكل از اعتراض به حكم از گذشته به عنوان وسيله‌اي براي درخواست از اين مرجع جهت موافقت با رسيدگي مجدد به پرونده مطرح بوده و در ق.آ.د.ك نيز همچنان مورد قبول قرار گرفته است، از آن به اعاده دادرسي عام ياد كرديم. اين شيوه، روشي است كه به وسيله آن دادگاه ديگري هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي با موافقت ديوان عالي كشور، يك بار ديگر به اتهام شخصي كه در مورد او حكم قطعي صادر شده، رسيدگي مي‌نمايد. مهم‌ترين ويژگي اعاده دادرسي اين است كه اجراي مجازات موضوع حكم، مانع اعتراض به آن حكم و درخواست اعاده دادرسي نيست[2].

[1]- خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات شهردانش، 1392، صص391-393

[2]- درمزاري، محمدرضا زماني، آيين دادرسي كيفري، نشر دانش، 1393، ص24


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۳:۳۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

اين قرار اظهار نظر ماهوي و صريح تحقيق مبني بر كافي نبودن دلايل اثبات اتهام عليه متهم است و در مواردي صادر مي‌گردد كه اساساً جرمي واقع نگرديده و يا متهم مرتكب آن نشده باشد. مطابق قسمتي از بند (ك) ماده 3 ق.ت.د.ع در صورتي كه به عقيده بازپرس‌، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد‌، قرار منع تعقيب‌ درباره ايشان صادر مي‌شود:

نخست‌، در صورتي كه عمل متهم متضمن جرمي نبوده يعني متهم عملي انجام داده كه در زمان ارتكاب آن هيچ متن قانوني آن را جرم نمي شناسد. مثلا متهم كه خانه خود را براي مدت يكسال به شخصي اجاره داده، يك ماه بعد از انعقاد عقد اجاره‌، همان خانه را براي مدت يكسال ديگر به شخص ديگري اجاره داده و كل مبلغ اجاره بها را از او دريافت مي‌كند، در حالي كه تاريخ شروع قرارداد اجاره دوم را فرداي روز پايان مدت قرارداد اجاره اول تعيين نموده باشد كه در اين صورت‌، اقدام به انعقاد اجاره دوم از سوي موجر منطبق با جرم انتقال مال غير يا معامله معارض و يا هيچ جرم ديگري نيست‌.

دوم‌، در صورتي كه اصولا جرمي واقع نشده باشد‌، يعني عملي كه به متهم نسبت داده شده‌، در قوانين حاكم در زمان ارتكاب‌، جرم محسوب مي شود،ولي تحقيقات نشان مي دهد كه اساساً اين جرم واقع نگرديده است‌. مثلا در مورد پرونده آدم ربايي‌، معلوم مي شود كه شخص كه گمان مي شده توسط آدم ربايان ربوده شده باشد‌، به اراده خويش منزل خود را ترك كرده و چند روزي به شهر ديگري رفته است.[1]

خريد و دانلود متن كامل :

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

در ماده 383 قانون جديد مقرر گرديده: «در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اينصورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند».

در قانون سال 78، در مواقعي كه پرونده بطور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شد، شاخصي براي پايان يافتن تحقيقات مقدماتي وجود نداشت و صرفاً ارسال اخطار براي حضور در دادگاه بيانگر ورد اتهام بود اما در قانون جديد، قانون‌گذار با تعيين قرار رسيدگي‌، پايان مرحله تحقيقات مقدماتي را مشخص كرده است[2].

[1]- شيرازي، اكبر، «عدالت قضايي؛ درسي از تجربه و تاريخ»، تهران، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، 1372، ص78

[2]- مهابادي، علي اصغر‌، منبع پيشين، ص255


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۱:۰۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
Skip to content چطور جستجو براي: جستجو … پايان نامه بررسي تاثير عدالت سازماني بر عملكرد نظريه عدالت رويه اي رهيافت نسبتاً جديدي در زمينه انگيزش است. واژه رويه آن گونه كه در پژوهش ها در زمينه عدالت به كار رفته است؛ از يك سري گام هاي متوالي بر اي هد ايت رفتارها و قضاوت ها در تخصيص منابع تشكيل شده است (رضائيان،1384،ص49 ) تيبات و والكر آغاز كننده مطالعه در مورد عدالت رويه ها در مباني نظري عدالت سازماني بودند. مطالعه عدالت رويه اي و انصاف درك شده از فر ايندهايي كه از طريق آنها پيامدها تخصيص مي يابند نشان داد كه توزيع پيامدها در بسياري از اوقات اهميتي به مراتب كمتر از فرايندهايي كه از طريق آنها پيامدها تخصيص يافته اند دارد . در واقع عدالت رويه اي به راه هايي اشاره مي كند كه با آنها تصميمات مديريتي اتخاذ مي شوند. افراد در صورتي احساس عدالت مي كنند كه تصميمات و رويه هاي مد يريت عادلانه، سازگار، شفاف، غير ظالمانه و مناسب باشد و نگرش ها و نيازهاي كاركنان را در نظر بگيرد. از جمله مهمترين رويه هايي كه افراد درسازمان با آن مواجه اند رويه هايي همچون ارزيابي عملكرد، رويه هاي استخدام، رويه هاي ارتقا و پاداش دهي،رويه هاي رسيدگي به شكايات و تعارضات سازماني مي باشد. بنابراين همين كه افراد با اين رويه ها سرو كار پيدا مي كنند، در مورد عادلانه بودن آن ها به قضاوت مي نشينند. در نظريه عدالت رويه اي همانند نظريه برابر ي، درك انسان ها نقش كليدي دارد. واكنش افراد جامعه نسبت به رويه ها، به چگونگي ادراكشان از رويه ها و نه ماهيت واقعي آن ها، بستگي دارد. زيرا از نظر روان شناختي انسان ها براساس واقعيت ها رفتار نمي كنند بلكه براساس ادراك خود از واقعيت واكنش نشان مي دهند (احمدي آزرم،1388). خريد فايل كامل: دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير عدالت سازماني بر عملكرد لونتال (1976) شش اصل مرتبط با عدالت رويه اي رابيان كرده است. اصول پيشنهاد شده وي نشان مي دهد فرايندهايي كه اين اصول را رعايت كنند به عنوان فرايند هاي منصفانه تلقي مي شوند. به بيان ديگر براي اينكه رويه اي منصفانه باشد بايد شش شرط زير را داشته باشد. ثبات و پايداري: يعني اينكه رويه ها براي تمام افراد و درتمام شرايط به طور يكسان و مشابه اعمال گردد. دوري از تعصب: هيچ استثنايي براي برخي افراد يا گروههاي خاص قايل نباشد. درستي و صحت: رويه ها بر پايه اطلاعات درست و معتبر شكل گرفته باشد. قابليت اصلاح: در صورت اشتباه بودن قابليت تصحيح و تجديد نظر را داشته باشد. معرف همه توجهات: تمام نظرات افراد ذينفع را بيان كند. اخلاقي بودن: با اتكا بر اصول و موازين اخلاقي باشد (احمدي آزرم،1388). آموزش ترفندهاي تبليغ در اينترنت | : leento فوكا. رفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور سفارشي‌سازي 55 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه ويرايش نوشته Clear Cache جست‌وجو Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن

پايان نامه بررسي تاثير عدالت سازماني بر عملكرد

نظريه عدالت رويه اي رهيافت نسبتاً جديدي در زمينه انگيزش است. واژه رويه آن گونه كه در پژوهش ها در زمينه عدالت به كار رفته است؛ از يك سري گام هاي متوالي بر اي هد ايت رفتارها و قضاوت ها در تخصيص منابعتشكيل شده است (رضائيان،1384،ص49 )

تيبات و والكر آغاز كننده مطالعه در مورد عدالت رويه ها در مباني نظري عدالت سازماني بودند. مطالعه عدالت رويه اي و انصاف درك شده از فر ايندهايي كه از طريق آنها پيامدها تخصيص مي يابند نشان داد كه توزيع پيامدها در بسياري از اوقات اهميتي به مراتب كمتر از فرايندهايي كه از طريق آنها پيامدها تخصيص يافته اند دارد . در واقع عدالت رويه اي به راه هايي اشاره مي كند كه با آنها تصميمات مديريتي  اتخاذ مي شوند. افراد در صورتي احساس عدالت مي كنند كه تصميمات و رويه هاي مد يريت عادلانه، سازگار، شفاف، غير ظالمانه و مناسب باشد و نگرش ها و نيازهاي كاركنان را در نظر بگيرد.

از جمله مهمترين رويه هايي كه افراد درسازمان با آن  مواجه اند رويه هايي همچون ارزيابي عملكرد، رويه هاي استخدام، رويه هاي ارتقا و پاداش دهي،رويه هاي رسيدگي به شكايات و تعارضات سازماني مي باشد. بنابراين همين كه افراد با اين رويه ها سرو كار پيدا مي كنند، در مورد عادلانه بودن آن ها به قضاوت مي نشينند. در نظريه عدالت رويه اي همانند نظريه برابر ي، درك انسان ها نقش كليدي دارد. واكنش افراد جامعه نسبت به رويه ها، به چگونگي ادراكشان از رويه ها و نه ماهيت واقعي آن ها، بستگي دارد. زيرا از نظر روان شناختي انسان ها براساس واقعيت ها رفتار نمي كنند بلكه براساس ادراك خود از واقعيت واكنش نشان مي دهند (احمدي آزرم،1388).

خريد فايل كامل:

لونتال (1976) شش اصل مرتبط با عدالت رويه اي رابيان كرده است. اصول پيشنهاد شده وي نشان مي دهد فرايندهايي كه اين اصول را رعايت كنند به عنوان فرايند هاي منصفانه تلقي مي شوند. به بيان ديگر براي اينكه رويه اي منصفانه باشد بايد شش شرط زير را داشته باشد.

ثبات و پايداري: يعني اينكه رويه ها براي تمام افراد و درتمام شرايط به طور يكسان و مشابه اعمال گردد.

دوري از تعصب: هيچ استثنايي براي برخي افراد يا گروههاي خاص قايل نباشد.

درستي و صحت: رويه ها بر پايه اطلاعات درست و معتبر شكل گرفته باشد.

قابليت اصلاح: در صورت اشتباه بودن قابليت تصحيح و تجديد نظر را داشته باشد.

معرف همه توجهات: تمام نظرات افراد ذينفع را بيان كند.

اخلاقي بودن: با اتكا بر اصول و موازين اخلاقي باشد (احمدي آزرم،1388).


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۸:۴۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

چكيده ........................................................................................................................................ 1             مقدمه ...................................................................................................................................... 2

الف) بيان موضوع       .......................................................................................................... 4

ب) سوالات تحقيق ............................................................................................................... 4

پ) فرضيه هاي تحقيق ....................................................................................................... 4

ث) اهداف تحقيق ................................................................................................................. 5

ث) روش تحقيق ................................................................................................................... 5

ج) معرفي پلان ...................................................................................................................... 6

فصل نخست :

مفاهيم مقدماتي بزه ديدگي و بزهكاري

مبحث اول: بزه ديدگي ......................................................................................................... 8

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه ديدگي ................................................................................ 8

بند اول: تعريف بزه ديدگي .................................................................................................. 9

الف: بزه ديدگي اوليه ............................................................................................................. 9

ب: بزه ديدگي ثانويه ............................................................................................................. 9

گفتار دوم: بزه ديدگي زنان ................................................................................................ 10

بند اول: عوامل موثر بر بزه ديدگي زنان .......................................................................... 11

بند دوم: پيامد بزه ديدگي زنان ......................................................................................... 12

بند سوم: بزه ديده شناسي زنان ........................................................................................ 13

الف: بزه ديده شناسي .......................................................................................................... 15

ب:بزه ديده شناختي حمايتي ............................................................................................ 16

مبحث دوم: بزهكاري .......................................................................................................... 19

گفتار اول: بزهكاري ............................................................................................................. 19

بند اول: مفهوم بزهكاري ................................................................................................... 20

الف) تعريف بزهكاري در اصطلاح حقوقي....................................................................... 21

بند دوم: اقسام بزه ديدگي.................................................................................................. 22

الف) تعريف بزهكاري در اصطلاح جرم شناسي............................................................... 23

گفتار دوم: بزهكاري زنان ................................................................................................... 23

بند اول: عوامل موثر بر بزهكاري زنان ............................................................................ 24

بند دوم: پيشگيري از بزهكاري زنان ............................................................................... 26

الف) فرهنگ سازي ............................................................................................................. 26

ب) آموزش و پرورش .......................................................................................................... 29

ج) بهبود شرايط اقتصادي ................................................................................................. 30

د)حمايت از افراد ويژه ....................................................................................................... 30

فصل دوم

تحليل جرم شناختي بزه ديدگي و بزهكاري زنان

مبحث اول: بررسي رويكرد كلاسيك جرم شناسي...................................................... 33

گفتار اول: رويكرد زيست شناختي................................................................................. 33

بند اول: نظريات سزار لمبرزو ......................................................................................... 36

بند دوم: نقد نظريات سزار لومبروزو ............................................................................. 40

گفتار دوم:رويكرد روان شناختي ................................................................................... 41

بند اول : نقد ديدگاه روانشناختي  ................................................................................ 44

بند دوم: رويكرد جامعه شناختي ............................................................................... ....45

بند سوم: نقد ديدگاه جامعه شناختي.................................................... 47

مبحث دوم:بررسي رويكرد نوين جرم شناسي ........................................................... 48

گفتار اول: نظريه بر چسب زني .................................................................................... 49

بنداول: توصيف نظريه برچسب زني ............................................................................ 50

بند دوم: نقد نظريه برچسب زني ................................................................................. 52

گفتار دوم: نظريات جرم شناسان معاصر .................................................................... 54

بند اول: اتو پلاك و ملاحظه كاري اجتماعي.............................................................. 54

بند دوم: جان هاكان و تئوري كنترل و قدرت............................................................ 56

بند سوم: رابرت آكنيو و تئوري عمومي فشار............................................................. 58

گفتار سوم: جرم شناسي فمينيسم .............................................................................. 61

بند اول: انواع جرم شناسي فمينيسم .......................................................................... 63

بند دوم: نقد بر جرم شناسي فمينيسم ....................................................................... 65

گفتار چهارم: جرم شناسي بزه ديده شناسي .............................................................. 66

بند اول: چهارچوب مطالعات بزه ديده شناسي .......................................................... 67

بند دوم: بزه ديده در تحولات اخير كيفري ................................................................ 69

الف-حق حمايت از بزه ديده در مقابل متهم ............................................................. 69

ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه ..................................................................... 69

ج-حق حضور در تمامي جلسات اداري ...................................................................... 70

د-حق مشاوره با وكيل ................................................................................................... 71

ذ-حق جبران به موقع و كامل خسارت ...................................................................... 71

س- حق رسيدگي سريع و بودن تاخير ...................................................................... 72

ط-حق رفتار كرامت مدار با بزه ديده ......................................................................... 72

فصل سوم :

مصاديق بزه ديدگي و بزه كاري زنان

مبحث اول: مصاديق بزه ديدگي خاص زنان............................................................... 74

گفتار اول: مصاديق بزه ديدگي براساس نوع آسيب و صدمه ................................. 74

بند اول: خشونت جسمي ............................................................................................... 76

بند دوم: خشونت جنسي ............................................................................................... 77

بند سوم:خشونت رواني ................................................................................................... 79

بند چهارم:خشونت اقتصادي و كاري .......................................................................... 81

بند پنجم: هرزه نگاري .................................................................................................... 82

گفتار دوم:مصاديق بزه ديدگي بر اساس مكان وقوع بزه ......................................... 84

بند اول: خشونت در محيط خانه .................................................................................. 84

بند دوم: خشونت در محيط اجتماع ............................................................................. 86

بند سوم: مزاحمت هاي خياباني .................................................................................... 87

مبحث دوم :مصاديق بزهكاري خاص زنان .................................................................. 88

گفتار اول:جرايم بر ضد عفت و اخلاق عمومي ........................................................... 88

بند اول:روسپيگري ........................................................................................................... 88

بند دوم:مساحقه ................................................................................................................ 91

بند سوم: ارتباط نا مشروع .............................................................................................. 94

الف)خيانت عاطفي..............................................................................................................94

ب) خيانت جنسي ............................................................................................................ 95

بند چهارم) شهادت دروغ................................................................................................. 96

گفتار دوم: جرائم عليه اشخاص ..................................................................................... 97

بند اول: سقط جنين ........................................................................................................ 97

بند دوم: بچه كشي ........................................................................................................... 99

بند سوم: شوهركشي و شوهرآزاري ............................................................................. 100

بند چهارم:همسر كشي ................................................................................................... 102

گفتار سوم: جرائم عليه اشخاص .................................................................................. 103

بند اول: قاچاق مواد مخدر ........................................................................................... 104

بند دوم:اختفاي مال مسروقه ....................................................................................... 105

نتيجه گيري .................................................................................................................... 108

پيشنهاد ها ...................................................................................................................... 110

منابع و ماخذ  ................................................................................................................

 

خريد و  دانلود فايل پايان نامه ارشد : ارتباط بزه ديدگي با بزهكاري زنان با فرمت ورد (DOC)


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۶:۲۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

رابطه مسائل رواني و بزهكاري دوگونه نگرش ديده مي شود. اول اينكه برخي روانشناسان نقش عوامل رواني را زمينه ساز و مستعد كننده بزهكاري مي دانند اما برخي ديگر اين عوامل را به عنوان عنصر تمام كننده و علت بزهكاري ويا نابهنجاري مي دانند.

بند اول : نقد ديدگاه روانشناختي

طرفداران ديدگاه روانشناختي جرم را ثمره عدم تعادل و شخصيت فرد مي دانند. اين عدم تعادل ناشي از عوامل رواني و بيولوژيكي است. همين عدم تعادل رواني سهم عمده اي دركشيده شدن افراد به سمت رفتارهاي ضد اجتماعي دارد. عدم توجه به ساير عوامل فرهنگي، اجتماعي در بروز رفتار مجرمانه از مهمترين نقدهاي وارد به اين رويكرد است. چرا كه تربيت و زندگي در محيط اجتماعي و فعاليت هاي گروهي مي توان در شكل گيري شخصيت افراد نقش مهمي را ايفا نمايد.

برخلاف نظر برخي روانشناسان كه بزهكاري را نوعي بيماري رواني با ديوانگي تصور مي كردند، بزهكار بيمار رواني نمي باشد بنابراين نقش عوامل رواني به حدي كه بر فراز محققين اين رشته بر آن قائلند مورد قبول نخواهد بود. اگر عوامل رواني در آن در توانايي داشتند كه به تنهايي فرد را به سوي رفتار مجرمانه سوق مي دهند. در اين صورت مي بايست تمام افرادي كه دچار اختلالات رواني هستند دست به ارتكاب رفتار مجرمانه بزنند. اما مطالعات خلاف اين را ثابت مي كند. چراكه خلافكاران كه اختلالات رواني دارند در اقليت مي باشند. تحقيق راجع به آمار بزهكاري كه دچار اختلالات رواني بوده اند اعلام مي نمايد كه وجود نقائص هوشي و عدم تعادل شخصيتي ضرورتاً رابطه علمي بين آن ها و بزهكاري را اثبات نمي كند. بزهكاران نيز مانند ساير افراد جامعه از سلامت رواني و جسماني برخوردارند.

شخصيت رواني فردي كه دچار اختلال شده است در صورتي كه محيط اجتماعي او سالم باشد و زمينه هاي منفي نداشته باشد به تنهايي قادر نيست فرد را به سمت بزهكاري سوق دهد. اما در صورتي كه شرايط محيطي، زمينه ساز رفتار بزه كارانه باشند و فرد از لحاظ رواني و شخصيتي دچار اختلال باشد در اين صورت احتمال كشيده شدن فرد به سمت بزهكاري فراوان است.

بند دوم: رويكرد جامعه شناختي

يكي ديگر ازرويكرد هايي كه نسبت به بزهكاري وجود دارد،رويكرد روان شناختي است.اگر رويكرد روان شناختي به تاثير مسائل رواني در رفتار مجرمانه تاكيد داشت در رويكرد زيست شناختي به تاثير شكل ظاهري و ساختار ژنتيكي و اختلالات جنسي و هورموني در بزهكاري تاكيد مي كرد رويكرد حاضر به نقش محيط اجتماعي و نحوه جامعه پذيري افراد و تاثير نهاد هاي اجتماعي همچون خانواده و مدرسه، گروه دوستي و ساير مسائل اجتماعي در پديده بزهكاري است.در مورد زنان هم بر اساس تمايزات اجتماعي و نقش هاي جنسيتي را به آن ها داده مي شود.مي توان رويكرد اجتماعي را مورد توجه قرار داد.برخي محققين كه مي توان در رابطه با زنان با تصميم نظريه هايي كه در مرد مردان است بزهكاري انان را توجيه نمود.

اختلاف فرهنگي در رابطه با نحوه اجتماعي كردن زنان و مردان و تفاوت شديدي كه بر دختران و زنان درخصوص ماندن در خانه اعمال مي گردد بر ميزان مجرميت آنان موثر است.[1]رويكرد جامعه شناختي ضمن تاكيد بر تاثير محيط اجتماعي بر بزهكاري،كمي بزهكاري زنان در مقايسه با مردان را به خاطر موقعيت هاي اجتماعي و عدم درگير شدن آن ها در مسايل اجتماعي مي داند.

به همين دليل پس از مطالعه بر روي خودكشي زنان به اين نتيجه ميرسد كه اگر زنان كمتر مرتكب خودكشي يا قتل مي شوند به اين دليل نيست كه از نظر فيزيولوژيكي با مردان متفاوت هستند.او تنها از فرصت هاي لازم براي حضور در فعاليت هاي اجتماعي برخوردار نيست.به همين دليل كمتر در معرض مرگ و مير هاي تصادفي قرار دارند.

نحوه اجتماعي شدن افراد مي تواند در موقعيت آن ها در جامعه و متعاقب آن بروز رفتار مجرمانه و انحرافي تاثيرگذار باشد.به طوري كه پسران در مقايسه با دختران معمولا به گونه اي جامع پذير مي شوند كه آزادي بيشتري برخوردارند.خانواده نيز آنان را به انجام فعاليت هاي بسيار تشويق مي كند در نتيجه آنان مجال بيشتري دارند تا در معرض بزهكاري قرار گيرند.خريد و  دانلود فايل پايان نامه ارشد : ارتباط بزه ديدگي با بزهكاري زنان با فرمت ورد (DOC)

دكتر لسان الله قراي مقدم: آسيب شناس و كارشناس علوم اجتماعي. ضمن تاكيد بر اينكه فقر، بيكاري و تورم از دلايل افزايش خشونت در بين زنان است اشتغال و حضور اجتماعي زنان را از دلايل ياد گرفتن خشونت و رفتن تدريجي آنان به سمت بزهكاري مردانه در جامعه زنان ايران هم از يك سو ارزشهاي سنتي وديني حاكم است و از سوي ديگر ارزشهاي جديد و در حال شكل گيري مي باشند شاهد چنين تحولي هستيم.

روي آوردن زنان و دختران به محيط هاي اجتماعي همچون دانشگاه و ادارات و سازمان ها، رسانه هاي جمعي، بازار و مشاغل آزاد كه لازمه آن حضور در جامعه و معاشرت با ديگران است نشانگر تجربه جديدي براي زنان است.

 

 

[1]معظمي.شهلا.بزهكاري كودكان و نوجوانان.جلد اول.تهران.انتشارات نشر دادگستر.چاپ اول1388.ص532


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۳:۵۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تحقيق بر روي  BRBها اولين بار توسطYashino  و همكاران انجام شد. آنها دو نمونه را كه "ديوار برشي با بادبند" مي­ناميدند، شامل صفحه فولادي مسطح روكش شده با پانل­هاي بتن مسلح و بعضي از مواد لغزنده در بين آنها، مورد آزمايش قرار دادند. با توجه شكل 1-10 بيست و يك نمونه با تركيبات متغير، تحت بار فشاري يكنواخت آزمايش شدند. نتايج نشان داد، به منظور جلوگيري از تغييرشكل انتهاي سخت شده در پانل پيش ساخته، قرار دادن Styrol foamهاي كوچك در شكاف­ها ضروري مي­باشد [7].

به منظور بررسي رفتار هيسترتيك، 14 نمونه با مقياس5/1، از بابندهاي x شكل و قطري، با روكش­هايي به وسيله پانل­هاي پيش ساخته(pc)، تحت بار چرخه­اي مورد آزمايش قرار گرفت. مراحل آزمايش و رفتار هيسترتيك يكي از نمونه­ها در شكل 1-10 نشان داده شده است. نتايج آزمايش نشان مي­دهند كه، ظرفيت باربري بادبندهاي غير پيوسته (unbounded brace)، از ظرفيت باربري بادبندهاي پيوسته (brace bonded) بزرگتر است. توزيع يكنواخت كرنش اندازه­گيري شده در طول محور بادبند، به اندازه قسمت بدون روكش بادبند بوده است، كه اثرات عدم پيوستگي را (deboding) نشان مي­دهد. به منظور چك كردن رفتارBRB  در قاب فولادي واقعي، دو نمونه با مقياس 5/0 مورد آزمايش قرار مي­گيرد (داراي دو طبقه و دو دهانه).

اجزاي تشكيل دهنده BRB

1-4-4-1- بخش جاري شونده محصور شده

اين بخش فولادي مي­تواند با مقطع عرضي قوطي­شكل يا صليبي شكل باشد، اگر چه معمول است كه يك ورق فولادي دور تا دورش را پوشش دهد. مي­توان بيشتر از يك ورق نيز استفاده كرد، زيرا اين بخش تحت بارگذاري چرخه­اي طراحي مي­شود، تا فولاد نرم (فولاد كم مقاومت يافولاد 36 A) كه شكل­پذيري بالايي را نشان مي­دهد تسليم شود. همچنين، فولاد با مقاومت بالا و با آلياژ كم استفاده شده است.

1-4-4-2- بخش الاستيك محصور شده

در اين بخش، اطراف را بوسيله پوششي از ملات مي­پوشانند، معمولاً قسمت گسترش يافته، بخش منع كننده تسليم مي­باشد، اما با مساحت توسعه يافته، به منظور اطمينان از پاسخ الاستيك مي­توان با عريض­تر كردن بخش جلوگيري كننده، از تسليم زود هنگام جلوگيري كرد. همچنين معمول است كه از سخت­كننده­هايي كه در اين ناحيه جوش داده مي­شوند براي افزايش سطح استفاده شود [8].

1-4-4-3- بخش الاستيك محصور نشده

اين بخش معمولاً توسعه يافته­ي بخش قبل مي­باشد كه هسته محافظ فولادي ناميده مي­شود. معمولاً اين بخش را مانند اتصالات پيچي طراحي مي­كنند. اتصالات جوشي نيز امكان­پذير مي­باشد. ملاحظات طراحي اين بخش شامل:

1- خطاي ساخت براي نصب كردن و يا آسان جدا كردن

2- جلوگيري از كمانش موضعي

متن كامل فايل در لينك زير :

1-4-4-4- مصالح جدا كننده و انبساطي

مصالح لغزنده­اي كه به طور مؤثري انتقال بين هسته فولادي و ملات را حذف كنند و يا به حداقل برسانند. موادي مثل پلي­اتلين، روغن سيليكن، نوار ماستيك و...از جمله اين مواردند. به دليل مكانيزم محصورشدگي، امكان كمانش هسته­ي فولادي در مدهاي بالاتر وجود دارد.

به همين دليل اين فضاي خالي بايد به اندازه­ي كافي بزرگ باشد تا به فولاد اجازه انبساط در مد فشاري را بدهد. در غير اينصورت، اصطكاكي كه توسط نيروهاي تماسي بين فولاد منبسط شده و ملات به وجود مي­آيد باعث مي­شود مكانيزم محصورشدگي، مقداري نيروي محوري را تحمل كند. ازطرف ديگر اگر اين فضاي خالي خيلي بزرگ باشد، كمانش و انحناي همراه با آن خيلي بزرگ مي­شود و مي­تواند مقاومت خستگي بادبند را در برابر بارهاي رفت و برگشتي كاهش دهد. در تخمين مقدار فاصله خالي بين ملات و هسته­ي فلزي بايد مقدار ضريب پواسون 3/0 در حالت الاستيك 5/0 در حالت جاري شدن در نظر گرفته شود. طراحي فضاي خالي همچنين بر اساس بيشينه كرنش نيز بايد در نظر گرفته شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۱:۳۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

بازارهاي ايراني غالباً به شكل خطي و در امتداد مهم ترين راه و معبر شهري شكل مي گرفتند . بسياري از بازارها به تدريج ساخته شده و توسعه مي يافتند ، به همين دليل امتداد راسته آنها به پيروي از معابر ، غير مستقيم و ارگانيك بود . شمار اندكي از بازارها كه توسط حاكم يا افراد خيرخواه ساخته مي شدند ، مستقيم طراحي شده بودند . بدين ترتيب عناصر مختلف بازار به صورت طراحي شده يا بدون طراحي و برنامه ريزي شكل مي گرفتند  (سلطان زاده ، 1386: 36) .

عناصر اصلي بازار شامل راسته ، رسته ، دالان ، سرا يا خان ، خان بار ، يا كال انبار ، تيم يا تيمچه و قيصريه است . همچنين عناصر مورد نياز آن قهوه خانه ، شربت خانه ، چايخانه ، خوراك پزخانه ، مسجد و حمام مي باشد (معماريان ، 1382 : 123) .

2-3-1-راسته

راسته ها مسيرهاي اصلي بازارها به صورت موازي و يا متقاطع بودند . از تقاطع دو راسته اصلي بازار ، چهارسو يا چهارسوق به وجود آمده كه معمولاً سر آن را پخ مي كردند . در بعضي شهرها به دلايلي مانند سرماي هوا ، اين مسيرها طولاني تر مي شدند .

در چهارسوق بازار جهت حفظ انتظامات بازار ، مكاني به نام « تخت مير شب » يا  « تخت داروغه » ، به داروغه اختصاص داده مي شد . از چهارسوق هاي معروف بازارهاي ايران مي توان به چهارسوق اصفهان ، چهارسوق تهران ، چهارسوق شيراز ، چهارسوق يزد ، چهارسوق كرمان اشاره نمود . معماريان ، 1382 : 124 ) .

2-3-2-رسته

رسته به معني صنف است و در بخش هاي مختلف راسته اصلي شكل مي گرفته است ؛ مانند رسته ماهي فروشان ، گيوه فروشان و مسگرها . اين عنصر ، محيطي آزاد براي خريدار بوده است . رسته ها معمولاً روبروي هم نبوده و براي جلوگيري از شلوغي ، به صورت چهار راه ساخته نمي شده اند . رسته هايي مثل مسگرها ، به خاطر سر و صداي زياد آن ، دور از مشاغل ديگر شكل مي گرفتند ( پيرنيا ، 1382 : 124) .

2-3-3-دالان

درون دالان بر خلاف رسته ، در كنار جنس هاي مشابه ، جنس هاي مختلف ديگري نيز وجود داشته است . سه دالان ملك در بازار تهران از دالان هاي معروف هستند .

2-3-4-سرا يا خان ( كاروانسراهاي شهري )

سرا يا خان همان تجارت خانه بوده كه نمونه جنس از آنها تحويل گرفته شده و در جاهاي مختلف پخش      مي شد . سراها ، در فضايي بزرگ و در دو طبقه ساخته مي شدند . در طبقه بالاتر دفاتر تجار و در طبقه پايين انبارها و كارگاه هاي توليدي قرار داشت ( پيرنيا ، 1382 : 124) . به طور معمول سراهاي كاروانسراهاي شهري به سبب كاركرد تجاري و عمومي در راسته اصلي و فرعي بازار دايمي و در مواردي در نزديكي دروازه شهر قرار داشتند . شمار كاروانسراهاي هر شهر به صورت مستقيم به فعاليت هاي اقتصادي و تجاري آن شهر وابسته بود . در شهرهاي توليدي – بازرگاني بزرگ مانند اصفهان و تبريز ، تعداد زيادي كاروانسرا در امتداد بازار شهر ساخته شده بود در حالي كه شمار كاروانسراها در شهرهاي كوچك اندك بود ( سلطان زاده ، 1386 : 27 ) . حجره را مي توان مهم ترين فضاي سرا به شمار آورد كه همواره پيرامون حياط و در چهار جبهه آن طراحي و ساخته مي شد . در طراحي محل حجره ها غالباً به جهت هاي اقليمي و جغرافيايي چندان توجه نمي شد ، زيرا در هر سرا متناسب با مساحت زمين ، غالباً بيشترين شمار حجره ها مورد نظر بود . در بعضي از سراها ، يك طبقه زيرزمين براي انبار كردن كالاها وجود داشت . در برخي از آنها نيز فضاهايي براي انبار كردن كالاها در پشت حجره ها در نظر مي گرفتند . در شهرهاي بزرگ تمام يا قسمتي از طبقه فوقاني چند كاروانسرا به عنوان مهمان خانه مورد استفاده قرار مي گرفت ( سلطان زاده ، 1386: 3-4 ) .

 

2-3-5-خان بار يا كال انبار

خان بار ، محل انبار و كار بر روي كالاها بوده است . براي جلوگيري از ورود چهارپايان حامل بار به بازار حتي به وسيله چرخ و گاري ، اجناس از راهي موازي بازار به نام پس كوچه يا پشت كوچه در خان بارها خالي مي شده است .خان بار محوطه بزرگي در پشت سراها بود كه چند كارگاه دستي كوچك مثل كارگاه بسته بندي و انبار و يا عناصر مختلف يك جنس مثل گيوه ، رويه و تخت در آن جمع شده ، پس از آماده سازي به سرا برده مي شد (معماريان ، 1382 : 125) .

2-3-6-تيم و تيمچه

تيم و تيمچه مركز چند تجارت خانه مشابه بود كه آن را سرپوشيده مي كردند . از ميان تيم هاي زيباي ايران بايد از تيم بزرگ قم و يا تيمچه اميني كاشان نام برد ( معماريان ، 1382 : 125) .

2-3-7-قيصريه يا قيصرا

قيصريه به معني سراي دراز است  و محل كار صنعت گران و پيشه وران ظريف كار مانند زرگران ، گوهريان ، سوزن دوزان و بزازان بوده است . قيصريه ها در داشتند و سكوت آن اجازه مي داده است كه كارهاي هنري در آن انجام گيرد . از قيصريه هاي زيبا قيصريه قزوين ، قيصريه ابراهيم خان در كرمان ، قيصريه اصفهان ، قيصريه خان يزد و قيصريه وكيل شيراز مي باشد ( معماريان ، 1382 : 125) .

2-3-8-دكان

دكان ، متناسب با كالايي كه در آن عرضه مي شد ، شكل و ابعاد خاصي داشت . اغلب دكان هايي كه به خرده فروشان ، ريسمان فروشان و داروگران اختصاص داشت در دو طبقه بوده و بالاخانه آن براي آماده سازي كالا يا تنظيم دفتر استفاده مي شد . بعضي بازارها دو طبقه دكان داشتند و دكان هاي بالايي معمولاً به مشاغلي با مراجعه كننده كم اختصاص داشت . اجناس بر روي سكوهايي چيده شده براي فروش به نمايش در مي آمد      ( معماريان ، 1382 : 126) .

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع ارشد معماري : طراحي مجتمع تجاري-تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي با تاكيد بر سازواره هاي طبيعي

2-4- انواع بازار

بازارها بر اساس كاركرد ، كالبد و زمان شكل گيري آن به سه دسته كلي تقسيم مي شوند :

2-4-1-بازارها از لحاظ كاركرد

بازارها را از لحاظ كاركردي مي توان به سه گروه شهري ، روستايي و منطقه اي يا بين راهي طبقه بندي كرد :

 • بازارهاي شهري : همه بازارهايي را كه حوزه كاركردي يا خدمات رساني آنها به شهر مربوط مي شده است را بازارهاي شهري مي نامند . بازار به عنوان يك فضاي فعال و پر تحرك بازرگاني-توليدي ، اساساً نهاد و فضايي شهري به شمار مي آيد ، زيرا به سكونتگاهي ، شهر گفته مي شود كه اقتصاد آن متكي به كشاورزي نباشد ؛ بلكه توزيع صنايع دستي و انجام فعاليت هاي خدماتي ، بخشي از فعاليت هاي مهم آن باشد ( سلطان زاده ، 1366:35) .
 • بازارهاي روستايي : اقتصاد خانوارهاي روستايي در گذشته در بيشتر موارد نوعي اقتصاد خودكفا يا نيمه خودكفا بود و در روستاهاي كوچك جز يك يا دو فضاي كوچك تجاري–خدماتي هيچ مركز بازرگاني وجود نداشت . به همين سبب بيشتر روستاها فاقد فضايي به عنوان بازار بودند اما در برخي از روستاهاي كشور به علت ساختار اجتماعي–اقتصادي حاكم بر آن مناطق، بازارهايي در آنها شكل مي گرفت (سلطان زاده ، 1366: 37) .

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۵:۰۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

طبيعت به عنوان كتاب باز آفرينش داراي هدفي غايي است كه به عنوان يك كل نشانه اي براي پي بردن به وجود لايزال الهي مي باشد . از اين رو قرآن به عنوان بالاترين و كاملترين مكتوبه الهي نذد بشر بر توجه و شناخت انسان از طبيعت تاكيد دارد و نحوه مواجهه انسان با طبيعت را تعيين مي كند . آيات « هو انشأكم من الارض » ( جاثيه ، 13 ) بر اين موضوع دلالت دارند كه انسان بايد طبيعت را در اختيار خود گرفته و در راستا و هماهنگي با اصول و قوانين حاكم بر آن حركت كرده و از آن بهره برداري نمايد . انديشمندان اسلامي نيز پيرو همين نگاه به بحث پيرامون طبيعت پرداخته اند و بيان داشته اند كه طبيعت همه چيز را با يك قصد طبيعي حركتمي دهد و قصد و هدف ، رسانيدن موجودات به نيكي و كمال است به شرطي كه موانعيسر راه طبيعت قرار نگيرد (نصر ،1377: 357) . در جدول زير خلاصه نظرات انديشمندان اسلامي درباره طبيعت بيان شده است .

قرآن كريم

 • طبيعت كتاب تكوين الهي است ..........................................................................................نگاه آيه اي به طبيعت

416-359                                                                                                                       ابن سينا

 • اعتقاد به وجود ........................................................................................وجود مطلق ، مبدا هستي طبيعت است

427-352                                                                                                                 ابوريحان بيروني

 • ابوريحان بيروني جهان را حادث مي دانست......................قوانين طبيعت در تاريخ تغييرات فراواني را به خود ديده است

سده 4 هجري                                                                                                                   اخوان الصفا

 • نفس كلي منشا تمام افعال در عالم هستي است .........................طبيعت علت همۀ تغييرات و تبديلات عالم تحت اقمر است

 

سده 7 و 8 هجري                                                                                                           حافظ و مولانا

 • طبيعت گريزي .........................................كمال انساني رسيدن به آزادي و رهايي از قيد و بند طبيعت است

 

سده 11 هجري                                                                                                                    ملاصدرا

 • جسمانيۀ الحدوث و روحانيۀ البقاء .............................................تكامل روحي نمي تواند با فاصله گرفتن از طبيعت فراهم شود

1358-1298                                                                                                              مرتضي مطهري

 • هدفمندي طبيعت و حركت تكاملي آن به غايت..................... استفاده از برهان نظم و برهان هدايت براي بيان نظم طبيعت

1312                                                                                                                      سيد حسين نصر

 • طبيعت واجد ماهيتي قدسي و معنوي است ....................................بشر در طبيعت همان چيزي را مي بيند كه خودش است

1312                                                                                                                 آيت الله جوادي آملي

 • رابطه انسان با طبيعت تسخير است ، نه قسر و قهر .......... هر يك از موجودات خاصيت ويژه خود را دارند و انسان با شناخت آن خاصيت ، آن موجود را تسخير كرده است .

 

جدول3-2-آراء انديشمندان اسلامي و كتاب الله درباره طبيعت (محمود فيض آبادي : 1391 ، 29 )

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع ارشد معماري : طراحي مجتمع تجاري-تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي با تاكيد بر سازواره هاي طبيعي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۲:۳۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

با توجه به اهميت توسعه و نگراني حفظ زيست و جلوگيري از نابودي آن همه انسان ها بايد اين را دريابند كه پيشرفت و توسعه لازم است، روندي پايدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل هاي حاضر بلكه نسل هاي آينده نيز بهره مند شوند(ديرباز، 1380،ص 10). توسعه ي پايدار عبارت است از توسعه اي كه نيازهاي كنوني جهان را تامين كند. بدون آنكه توانايي نسل هاي آتي را در بر آوردن نيازهاي خود به مخاطره افكند و اين كه توسعه ي پايدار رابطه متقابل انسان ها و طبيعت در سراسر جهان است. نكته قابل توجه اين كه توسعه ي پايدار مفهومي شكلي يافته نيست، بلكه فرآينده دگرگوني رابطه ي سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و مراحل آن بيان مي كند(نظرزاده، 1387،ص 3). توسعه پايدار به عنوان مفهومي فراگير، ابعاد متفاوتي شامل: ابعاد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي دارد. به منظور آنكه توسعه در دراز مدت پايداري خود را حفظ كند وجود تعامل بين چهار بعد ذكر شده ضروري است(شمس السادات زاهدي و همكار، 1385) .

 

3-4-1-3- محيط پايدار

اكوسيستمي كه در محيط جريان دارد شامل روابط بين موجودات زنده، اعم از انسان ها، حيوانات، گياهان، عوامل جوي و...... مي باشد كه از پيدايش هستي تاكنون برقرار است. با گذشت زمان و استفاده بي رويه از سوخت هاي فسيلي و نيز تاثير عواملي چون آلودگي زمين و هوا و آب در اثر توليد گازها و زباله هاي شيميايي و..... اين اكوسيستم دستخوش تغييراتي شده كه نتيجه آن بر هم خوردن نظم موجود در طبيعت و محيط طبيعي است مانند: تغييرات ازون، منقرض شدن نسل بعضي از موجودات دريايي و زميني، پديده گرم شدن جهاني، تخريب زيستگاه هاي طبيعي و آلودگي هوا ...... اين موضوعات باعث مطرح شدن موضوع محيط زيست پايدار شد. با توجه به اينكه زيستن انسان ها اعم از كار، تجارت، سكونت، تحصيل و.... در محيط معماري انجام مي شود و تلاش بشر همواره بهتر زيستن است. بنابراين معماري به عنوان يكي از حوزه هاي پايداري محيط زيست مطرح شد تا از رهگذر توجه به طراح صحيح فضا، امكان هر چه بهتر زيستن بشر و نيل به هدف محيط زيست پايدار نائل گردد(كاظمي، محمد،1381،ص5).

براين اساس مي توان "محيط پايدار انسان ساخت "را اين گونه جمه بندي نمود"يك محيط كالبدي پايدار انساني به ساكنين خود در طول زمان كمينه مشكلات روانشناختي و فيزيكي را وارد مي كند- به طور مثال عدم تناسب فضاها با نيازها، خواست و يا الگوهاي رفتاري كاربران، نياز به تعمير، تعويض و يا نگهداري پر هزينه و....- كمينه ميزان منابع زمين، آب، خاك و سوخت (بسترهاي كلي جهت حل مشكل) را از محيط فراگير خود مي طلبد و در نتيجه كمترين بار محيطي را به محيط خود وارد مي آورد(مزيني،1376).

 

3-4-1-4- معماري پايدار

كاربرد مفاهيم پايداري و توسعه پايدار در معماري مبحثي به نام معماري پايدار را به‌ وجود آورده است.

كه مهم‌ترين سرفصل‌هاي آن را عناوين "معماري اكو - تك"، "معماري و انرژي" و "معماري سبز" تشكيل مي‌دهد.

بهترين مفهوم معماري پايدار اين است كه محيط مصنوع را با توجه به افزايش كيفيت زندگي حال و مرتفع ساختن نيازهاي آيندگان بسازيم(آذربايجاني و همكار،1382). بنابراين تعريف پايداري در معماري اين نيست كه صرفا بناهايي بسازيم كه شرايط اقليمي و مصرف انرژي پاييني داشته باشند بلكه نيازهايي ديگري نيز وجود دارد كه زندگي انسان ها با آن آميخته شده است. با توجه به اين مقوله معماريي را مي توان پايدار ناميد كه به نيازهاي اجتماعي فرهنگي، زيست محيطي و اقتصادي زمان خود پاسخگو باشد.

معماري پايدار - كه در واقع زيرمجموعه طراحي پايدار است - را شايد بتوان يكي از جريان‌هاي مهم معاصر به حساب آورد كه عكس‌العملي منطقي در برابر مسايل و مشكلات عصر صنعت به شمار مي‌رود. براي مثال، 50 درصد از ذخاير سوختي در ساختمان‌ها مصرف مي‌شود كه اين به نوبه خود منجر به بحران‌هاي زيست محيطي شده و خواهد شد. بنابراين، ضرورت ايجاد و توسعه هرچه بيشتر مقوله پايداري در معماري بخوبي قابل مشاهده است(آذربايجاني و همكار،1382).

 

3-4-2- ابعاد پايداري

توسعه پايدار به عنوان مفهومي فراگير، ابعاد متفاوتي شامل: ابعاد اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي دارد.

 

3-4-2-1- پايداري اجتماعي در معماري

به طور كلي آنچه در معماري به عنوان پايداري اجتماعي مطرح ميشود  برگرفته از رويكرد اجتماعي-فرهنگي است كه در آن عامل اصلي شكل گيري فضاها نيروهاي اجتماعي و تعاملات است و در نهايت با فرهنگ همخواني پيدا مي كند و بستر لازم براي زندگي پايدار را فراهم مي كنند. در اين جاست كه براي پايداري و بهبود كيفيت فضايي رويداد هاي ديگري مانند حسن تعلق، عناصر هويت ساز و حسن مكان وجود دارند كه باعث تقويت اين موضوع مي شوند تا معماري و محيطي پايدار داشته باشيم (بذر افكن و همكار،1390).

در اين بين فضاها و نشانه هاي شهري به عنوان مكان هايي براي برقراري روابط اجتماعي و ايجاد مشاركت بين افراد زمينه را براي پايداري اجتماعي كالبد شهرها فراهم مي كند(پورجعفر و همكار،1383). اين فضاها با ارائه خدمات و آموزش هاي فرهنگي و مشاركت دادن مردم نقش موثري در پايداري و ماندگاري معماري دارند.

يان گل در كتاب خود ايده ي تبديل شهرها به مكان هايي براي مشاركت و درگير كردن مردم با فضاها اشاره مي كند. مكان هاي پر رونق و پرهيجان كه مردم از حضور در آن لذت ببرند(بذر افكن و همكار،1390،ص 6)

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي معماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۰:۱۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
پايداري فرهنگي در معماري

وظيفه اصلي فرهنگ به نمايش در آوردن ايده هاي ذهني است. اين مسئله مي تواند به وسيله نمود عيني اشكال رخ دهد و در اين فرآيند معماري نقش اساسي پيدا مي كند و هر بنايي مي تواند به عنوان جزئي از يك فرهنگ، انديشه ايي را از طريق كالبد و فضا به جامعه منتقل كند (گروتر،98). بعد فرهنگي معماري روي حفظ و نگه داري گونه هاي فرهنگي موجود و استمرار داشتن الگوهاي فرهنگ تمركز دارد. اين بحث مي تواند در استفاده مجدد از تكنيك هاي سنتي ، تاثيرپذيري از گونه هاي بومي و الگوهاي بومي و الگوهاي زندگي و سكونت بسط داده شود. اين نگرش اغلب در جهان انكار مي شود و بيشتر معماران امروزي به دنبال طرح هاي مدرن و بي هويتي هستند كه فاقد ارزش هاي فرهنگي افراد است(senim kultur، 2012،3).

در اين ميان معماراني همچون حسن فتحي و چارلزكورا در مصر و هند فعاليت هاي مناسبي در اين زمينه انجام دادند. در طراحي روستاي جديد گورنا حسن فتحي روي استفاده از متريال ها، تكنيك هاي بومي، حساسيت نسبت به مسائل آب و هوايي، خلق عرصه هاي عمومي، خصوصي و نيمه عمومي و از همه مهمتر خلق فضاهاي باز با حال و هواي معماري بومي تمركز داشت. معمار اين پروژه به دنبال تغيير طرز تفكر مردم نسبت به اهالي روستا و سابقه ي بد تاريخي آن ها بود. بنابراين حسن فتحي با مشاركت دادن مردم در ساخت هويت از دست رفته و بهره گيري از مفاهيم معماري سنتي و نيازهاي امروزي، روستاي جديد را طراحي كرد. معمار هندي چارلزكورا در طراحي آپارتمان كانچانجونگ ضمن خلق تيپ هاي ساختماني متنوع و دوبلكس تراس هايي را طراحي كرد كه يادآور ايوان خانه هاي سنتي و باغ هاي هندي است.

 

 

شكل 3-1- چارلزكورا آپارتمان كانچانجونگ[1] – حسن فتحي روستاي جديد گورنا[2]

 

3-4-2-3- پايداري زيست محيطي در معماري

در تعاريف مطرح شده براي پايداري محيطي در ارتباط با معماري، بيشتر روي سازگاري با محيط زيست و طول عمر بنا تاكيد مي شود. اما نبايد ناديده گرفت كه معماري به عنوان يك پديده اي كه زاده تفكرات انساني است و براي آسايش و آرامش او بوجود مي آيد و به او ياد مي دهد كه چه طور با پيرامون خود ارتباط برقرار كند. معماري با خلق فضاها و دادن خدمات ، آموزش هاي لازم در ارتباط با حفظ محيط زيست و مشاركت دادن افراد در فرايند پايداري مردم را تحت تاثير قرار مي دهد.

معماري پايدار اين حقيقت را بيان مي كند كه ما مي توانيم با دسترسي به منابع طبيعي، پديده اي را بيافرينيم كه پاسخگوي نياز زندگي ما باشد (ضيابخش،1388،ص4). البته استمرار آن در جامعه نيازمند فرهنگ سازي و آموزش افراد است و اين آموزش بايد از طريق فضاهايي باشد كه معماري براي آن ها خلق مي كند.

 

3-4-2-4-  پايداري اقتصادي در معماري

معماري زماني به پايداري نزديك مي گردد كه در زمينه ي استفاده از منابع تجديد شونده و انرژي، استفاده از تكنولوژي هاي نوين ساختماني مطابق اصول پايداري ، بهره گيري از مصالح بوم آورد و هماهنگي با محيط در يك سيستم مديريت منظم و هماهنگ به كارآيي بالا دست پيدا كند (رئيسي،1384،ص3). در اين زمينه معماراني همچون رنزو پيانو و نورمن فاستر فعاليت مي كنند. رنزو پيانو در طراحي مركز فرهنگي ژان ماري تجيبائو به دنبال درك محيط و ارتباط پايدار با آن است و اين را در انتخاب مصالحي مثل چوب و استفاده از بادهاي تند و فرم هاي برگرفته از فرهنگ بوميان آنجا نشان مي دهد. مسئله اقليم اين بنا بر طبق الگوهاي سنتي اين منطقه حل شده است. سازه هاي اين بنا طوري طراحي شده اند كه در برابر هر رخداد اقليمي، به ويژه طوفان هاي گرمسيري تاب آورده اند. در طراحي برج هرست در نيويورك توسط نورمن فاستر، طراح علاوه بر برقراري ارتباط بين معماري قديم و جديد اين بنا توانسته تا مقدار زيادي مصرف انرژي و هزينه ساخت را از طريق استفاده از فولاد هاي بازيافت شده پايين بياورد.

 

 

شكل 3-2-  نورمن فاستر برج هرست- رنزو پيانو ماري تجيبائو[3]

 

3-4-3- اصول معماري پايدار

برخي بناها داراي ويژگي ها و خصوصياتي هستند كه آنها را در زمره ي بناهاي پايدار قرار مي دهد، اصولي كه بايد رعايت شود تا يك بنا به عنوان يك معماري پايدار طبقه بندي شود، عبارتند از(دونالدواتسون،1372):

اصل اول حفظ انرژي: بنا بايد طوري ساخته شود كه با اقليم و منابع انرژي موجود در محل احداث هماهنگي داشته و كار كند.

اصل دوم هماهنگي با اقليم: بناها بايد طوري طراحي شوند كه با اقليم و منابع انرژي موجود در محل احداث هماهنگي داشته و كار كند.

اصل سوم كاهش استفاده از منابع جديد مصالح: ساختمان ها بايد به گونه اي طراحي شوند كه ميزان استفاده از منابع جديد را تا حد ممكن كاهش داده و در پايان عمر مفيد خود براي ساختن بناهاي جديد، خود به عنوان منبع جديد به كار روند.

اصل چهارم برآوردن نيازهاي ساكنان: در معماري پايدار برآوردن نيازهاي روحي و جسمي ساكنان از اهميت خاصي برخوردار است.

اصل پنجم هماهنگي با سايت: بنا بايد با ملايمت در زمين سايت خود قرار گيرد و با محيط اطراف سنخيت داشته باشد.

اصل ششم كل گرايي: تمام اصول معماري پايدار بايد در يك پروسه كامل كه منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم ميشود تجسم يابد.

 

3-4-4- طراحي پايدار

مفهوم طراحي پايدار‌يك مفهوم عام بوده و در بسياري از زمينه‌ها از جمله معماري، طراحي گرافيك، كشاورزي، ماشين‌آلات وهرآنچه كه با محيط زندگي انسان سروكار دارد، به كاربرده مي‌شود.

شايد بتوان هدف از اين نوع طراحي را كاهش آسيب‌هاي محيطي، به حداقل رساندن مصرف منابع انرژي و هماهنگي هرچه بيشتر با طبيعت دانست. به معناي ديگر، فلسفه طراحي پايدار، پشتيبان و مشوق نگرش‌ها و تصميم‌هايي است كه درهرمرحله از طراحي، ساخت و سپس مصرف، تاثيرات منفي بر محيط زيست و سلامت استفاده‌كنندگان را نيز در نظرگرفته باشد(جودت، 1382،ص2).

 

3-4-5- اصول طراحي پايدار

اين نوع طراحي از اصولي خاص تبعيت مي‌كند كه رعايت آنها ضروري است: مديريت منابع انرژي، طراحي با قابليت بازگشت به چرخه زندگي، طراحي براي انسان(جودت، 1382،ص8)

 • صرفه جويي در منابع
 • طراحي براي بازگشت به چرخه زندگي
 • طراحي براي انسان
 • كه هركدام آنها استراتژي‌هاي ويژه خود را دارند.
 • شناخت و مطالعه اين تدابير، معمار را به درك بيشتر از محيطي كه بايد طراحي آن را انجام دهد، مي‌رساند.

 

3-4-6- صرفه جويي در منابع

اصل صرفه جويي در منابع[4] از يك سو به بهره‌برداري مناسب از منابع و انرژي‌هاي تجديدناپذير مانند سوخت‌هاي فسيلي، در جهت كاهش مصرف مي‌پردازد و از سوي ديگر به كنترل و به كارگيري هرچه بهتر منابع طبيعي به عنوان ذخايري تجديد پذير و ماندگار توجه جدي دارد.

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي معماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني

به عنوان مثال، يكي از منابع سرشارو ناميرا، انرژي حاصل از نور خورشيد است كه امروزه توسط تكنولوژي فتوولتاييك براي فراهم كردن آب و برق مصرفي در ساختمان، از آن استفاده مي‌شود.

براي كنترل منابع، سه نوع استراتژي مي‌تواند مورد توجه قرارگيردكه شامل حفظ انرژي، حفظ آب و حفظ مواد است. همان گونه كه مشاهده مي‌شود، تمركز براين سه منبع، به دليل اهميت آنها در ساخت و اداره ساختمان است

[1] www.ArturArch.com

[2] www.fasletaze.com

[3] www.ArturArch.com

[4] Economy of Resources


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۷:۵۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب