مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

مفهوم اعتياد از نظر سازمان بهداشت جهاني

سازمان جهاني بهداشت در تعريفي بيان مي‌دارد، اعتياد عبارت است از مسموميت مزمن و ادواري يا مخرب براي فرد و جامعه كه به واسطه استعمال مكرر يك داروي طبيعي (مثل ترياك) يا مصنوعي ايجاد مي‌شود.

و مشخصات آن عبارت است از:

1- احساس خوشي و تعادل كذب پس از استعمال

2- احتياج شديد و غير قابل مقاومت براي استعمال

3- تمايل به ازدياد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهاي بدن به مقدار معمول

4- وابستگي به اثرات رواني و بدني[1]

در سال 1964 تا 1968 م سازمان بهداشت جهاني واژه (وابستگي دارويي) را جايگزين اعتياد نمود. پس، اعتياد طبق نظريه محافل علمي يك (وابستگي) است. وابستگي به موادي كه تكرار مصرف آن با كميت مشخص و در زمان‌هاي معين از نظر مصرف كننده ضروري بوده، داراي ويژگيهاي زير است:

ايجاد وابستگي جسمي

ايجاد وابستگي فكري و رواني

پيدايش پديده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفي

به دست آوردن ماده مورد نياز به هر شكل و از هر طريق

تاثير مخرب بر مصرف كننده خانواده و جامعه

منظور از وابستگي جسمي، حالتي است كه پس از مصرف مكرر در شخص ايجاد مي‌شود و در صورت عدم مصرف يا خنثي شدن اثر آن ماده شخص دچار اختلالات شديد جسمي نظير پادرد، آب ريزش بيني، دردهاي شديد استخواني، بي‌قراري و نظاير آنها مي‌شود. اين وابستگي پايه اساسي براي وابستگي فكري است. به عبارتي ، شرطي شدن به مصرف آن ماده نيز محدود مي‌شود. منظور از وابستگي فكري، يعني اشتغال ذهني به ماده و احساس تمايل براي مصرف مجدد آن علاوه بر آن، اين حالت ميل فراواني نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود مي‌آورد.[2]

 

 

ج : اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري و جرم شناسي

اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر از آنجا كه اثرات ناگواري بر روي اشخاص و منافع عمومي جامعه دارد، كمتر جامعه‌اي مي‌تواند اين اثرات را ناديده گرفته و به مقابله با آن برنخيزد و اين موضوع همواره مورد توجه حقوق كيفري قرار داشته است. يعني قضاوتي كه جامعه در مورد اعتياد دارد زمينه را براي جرم تلقي كردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه كه عملي را به جرم تبديل مي‌كند همين قضاوتي است كه جامعه در مورد آن رفتار دارد. كشورها نيز تاكنون براي مقابله به پديده اعتياد راهكارهاي مختلفي تجربه كرده‌اند، كه همواره يكي از اين راهكارها پاسخ كيفري و فرستادن سوء مصرف كنندگان مواد مخدر به زندان است كه كشورها نيز تا حدود زيادي اين راهكارها را برگزيده‌اند.

به طور كلي علت اعتياد هر چه باشد شخص معتاد داراي شخصيت متعادلي نيست و نمي‌تواند وظايف روزمره خود را در حد توانايي و استعدادي كه دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و براي به دست آوردن اين لذت اگر مواد مخدر مصرف نكند، دچار حالت پريشاني و اضطراب شديد مي‌گردد و چون نمي‌تواند توقعات خود را به تعويق بياندازد در نتيجه اراده و عاطفه او از بين رفته و حالت تهاجمي و سركشي و عصبي به خود گرفته و در نتيجه به قوانين اجتماعي و قيود اخلاقي و احكام مذهبي بي توجه و در معرض جرايم قرار مي‌گيرد.

پس مي‌توان گفت اعتياد يك حالت خطرناكي است كه در نتيجه استعمال غير قانوني مواد مخدر در شخص مصرف كننده ايجاد گرديده كه هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع مي‌باشد.[3]

بنابراين اعتياد از ديدگاه حقوق كيفري به جهت اثرات نامطلوبي كه براي فرد و جامعه ايجاد مي‌كند يك پديده مجرمانه تلقي شده و با متخلفين آن برخورد كيفري مي‌گردد. اعتياد در زمره ناهنجاري‌هايي است كه مورد توجه جرم شناسي است. جرم شناسان معتقدند كه معتاد داراي شخصيت متعادل نبوده و هر گاه 4 الي 12 ساعت مواد مخدر را مصرف نكند، پريشان خاطر و مضطرب شده و در اين وضعيت براي دست يافتن به مواد مخدر، حالت عصبي و تهاجمي در او ظاهر گشته، به طوري كه اراده و عاطفه او از بين رفته و در معرض ارتكاب جرايم قرار مي‌گيرد.

از ديدگاه جرم شناسي نوع ماده‌اي كه يك فرد بدان اعتياد دارد در انواع جرايم ارتكابي او موثر است. سياست جنايي كه به دست بزه شناسان و جرم شناسان براي يك جامعه تنظيم مي‌شود بر خلاف حقوق جزا تنها متكي به سياست كيفري نيست بلكه درمان فرد خاطي و اصلاح نتيجه‌هاي موجود اجتماعي و رفع تبعيضات قانوني .... نيز مورد توجه آن است.[4]

 

د: اعتياد[5] از ديدگاه اجتماع

ناهنجاري ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معيارهاي موجود در آن جامعه در درجه خاصي از زشتي و نكوهش قرار دارد.برخي از خلافكاري ها در يك جامعه ممكن است در جوامع ديگر رفتاري پسنديده و يا حداقل عادي باشد.ولي معمولاً اكثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب مي گردد.يكي از اين ناهنجاري ها و خلاف ها اعتياد است،به همين جهت اعتياد را يكي از زشت ترين اعمال مي دانند و حتي فردي كه معتاد است خود را معتاد نمي داند و خانواده او نيز اين مسئله را انكار و پنهان مي كند. مسئله مهمي كه در مورد اعتياد و جامعه مطرح مي باشد تصوير و نگرشي است كه جامعه و افراد آن از معتادين دارند.همانطور كه معيارهاي جامعه رفتارهاي ناهنجار و ضد اجتماعي را انحراف مي شناسد،طبيعي است كه از اعتياد هم چنين تصويري در اذهان عمومي وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوري گزيني مردم آن باشد.اعتياد همه جوانب و شوون زندگي فرد را متاثر مي سازد:بهداشت وسلامت اجتماعي،شناختي،رواني ،عاطفي،اجتماعي،روحي و معنوي از آنجا كه اعتياد امري پيشرونده است،كاركرد و فعاليت اين نواحي نيز به نحو فزآينده اي رو به وخامت مي نهد.آسيب و خطارفتگي در هر يك از اين نواحي علايم و دوره هاي خاصي دارد.

معتاد به انساني گفته مي‌شود كه از راههاي  گوناگون نظير خوردن مواد مخدر، تزريق آن، دود كردن، استنشاق، يا از راه مقعد يك نوع ماده يا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف مي‌كند كه در صورت قطع آن با مسايل جسماني، رفتاري، يا هر دو مشكل با هم مواجه مي‌شود

 

.متن كامل پايان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان كاشان به مواد مخدر و راهكارهاي مقابله با آن   با فرمت ورد

علاوه بر اين، معتاد با تداوم مصرف، از نظر ظاهري و رفتاري، به تعريف صوري، معتاد در جامعه شبيه شده و به تدريج هنجارهاي جامعه‌‌ي معتادان و خرده فرهنگ‌ متعلق به ايشان را مي‌پذيرد، در نتيجه مصداق انگ يا برچسبي مي‌شود كه (معتاد) نام دارد پس معتاد از يك سو محصول كنش و واكنش مداوم و مرتب بين ارگانيسم انسان و مواد طبيعي و شيميايي ياد شده و از سوي ديگر، محصول يك وفاق جمعي است.[6]

 1. حسن اسعدي، جامعه سبز، تهران، انتشارات پايا، ج 1 ، ص 168.
 2. حبيب آقابخشي، اعتياد و آسيب شناسي خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1388، ص 21.
 3. عبدالحسين، شاكري، مواد مخدر و اعتياد، انتشارات مير، 1368، ص 157.
 4. مهدي كي‌نيا، مباني جرم شناسي، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 50.
 5. Addict
 6. حبيب آقا بخشي، همان منبع، ص 27.

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۸:۰۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

در بررسي عوامل جسمي‌بايستي اثرات ارث، كروموزوم ها، ژنها ،ابتلاء به بيماريها، جنسيت، سن ،‌نژاد مورد توجه قرار گيرند .

 

بند اول: اثر ارث و كروموزوم ها و ژن ها

 

اعتياد  والدين ( پدر يامادر يا هر دو ) اثر ارثي مستقيم در اولاد دارد .سمي‌كه در نتيجه مصرف مواد مخدر در بدن پدر يا مادر ايجاد شده به جنين منتقل وسبب ضعف قواي جسمي و رواني مخصوصاً عقب ماندگي  كودك مي‌گردد.

كودكان مادران معتاد به مواد مخدر، قبل از تولد معتاد به همان ماده اي هستند كه مادر به آن اعتياد دارد .

در مورداينكه اعتياد با ژنها منتقل مي‌گردد هنوز نتايج قطعي از پژوهش ها به عمل نيامده  است در هر حال نوع ومقدار مواد مخدر و يا داروهاي روان گردان مانع رشد طبيعي جنين گشته زمينه رامستعد به اعتياد درآينده مينمايد.

 

بند دوم: ابتلاء به بيماريهاي مزمن

 

مصرف داروهاي اعتياد آور به مدت طولاني  در بيماريهاي مزمن، افراد را در معرض خطر اعتياد قرار مي‌دهد. بيماران براي تسكين دردها با مصرف بي رويه داروهاي آرام بخش و خواب آور، معتاد مي‌شوند.

بند سوم: نژاد

دانلود پايان نامه »

متن كامل پايان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرايش جوانان و نوجوانان شهرستان كاشان به مواد مخدر و راهكارهاي مقابله با آن   با فرمت ورد

بر اساس تحقيقات به عمل آمده گرايش به اعتياد در نژادهاي مختلف  متفاوت است زرد پوستان  و سفيد پوستان بيش از سياه پوستان به طرف اعتياد كشانده مي‌شوند .

 

بند چهارم: جنسيت

اعتياد يكي از آسيب‌هايي است كه پديده‌اي چند وجهي محسوب مي‌شود و به جرأت مي‌توان گفت هيچ جامعه‌اي از آن مصون نيست. اين پديده تهديدي عليه امنيت كشور و يكي از موانع توسعه پايدار است.

در دهه‌هاي اخير رويكردهاي زيادي را شاهد هستيم اما به نظر مي‌رسد اين مسئله مانند ساير مسائل به بررسي بين رشته‌اي نياز دارد . در اين ميان زنان جزو نخستين قربانيان انحرافات اجتماعي هستند و اعتياد يكي از مهمترين اين آسيب‌ها است افزايش اعتياد در زنان به واقعيتي تلخ و انكارناپذير تبديل شده است و امروز نمي‌توان استراتژي انكار را در پيش گيريم و از كنار اين مسئله بگذريم. بنابراين ملاحظات اجتماعي و فرهنگي كه دست‌اندركاران را از رويارويي جدي منع مي‌كند ضروري به نظر مي‌رسد.

تا وقتي ضرورت تغيير رويكرد مورد پذيرش واقع نگردد نمي‌توان به نتايج قابل توجهي دست يافت. مراجعه به آمار نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اعتياد در زنان بيشتر از مردان است و از 5 درصد در سال 85 به 10 درصد در سال 90 افزايش يافته است. واقعيت اين است كه اعتياد زنان وابسته به جريان اعتياد در كشور است و نمي توانيم آن را مجزا از سياست‌هاي كلي در اين زمينه در نظر بگيريم. ۷۰ درصد زنان معتاد به واسطه همسرانشان مبتلا شده اند

طبق امار ارايه شده ازمعاونت رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در سال 90  حدود 70 درصد زنان معتاد به واسطه اعتياد همسران خود و فشار، ترس و همدردي با آنها اقدام به توزيع يا مصرف موادمخدر مي‌كنند . همچنين حدود 60 درصد از زنان زنداني با جرايمي كه در ارتباط مستقيم با موادمخدر است درگير هستند.

تحقيقات نشان مي‌دهند كه آسيب‌پذيري فرزنداني كه مادر مبتلا به اعتياد دارند بيشتر از پدران مبتلا به اعتياد است. وقتي زنان معتاد باردار مي‌شوند مخاطرات زيادي را متوجه فرزندان خود مي‌كنند.

مطابق آمار 55 درصد از طلاق‌ها ريشه در اعتياد مردان دارد همچنين كودك‌آزاري و قتل جزو آسيب‌هاي ناشي از اعتياد است. ..

به نظر مي‌رسد در سياست‌گذاري‌هاي كلان در زمينه مقابله با اعتياد نگرش جنسيتي و توجه به اين مهم بايد مدنظر باشد تا برنامه‌ريزي جامع موردتوجه سياست‌گذاران قرار گيرد.

موضوع پنهاني بودن اعتياد زنان نسبت به مردان يكي از موانع درمان آنها است و موجب مي‌شود زنان از بيم نگاه اجتماع نتوانند به فرايند بهبودي تن دهند. رويكرد جامعه به مردان معتاد از جرم انگارانه به بيمار انگارانه تبديل شده اما اين اصلاح نگرش در زنان اتفاق نيفتاده است.

به گفته معاون رييس جمهور يكي از موانع درمان اعتياد زنان برچسب هاي اجتماعي به آنان است و اين مساله بايد حل شود تا زنان جسارت مراجعه به مراكز درماني را پيدا كنند زيرا اثرگذاري اعتياد زنان در جامعه ده ها برابر بيشتر از مردان معتاد است.[1]

اعتياد زنان از مناطق فقير و حاشيه نشين به مناطق عام تر مانند باشگاه هاي ورزشي و سالن هاي آرايشي كشيده شده است. در اعتياد دختران نوجوان و دانشگاهي با الگوي خاص سوء مصرف مواد به ويژه مصرف قرص محرك روبرو هستيم.

بهبوديافتگاني كه توجه لازم را كسب نمي‌كنند دير يا زود به دامان اين آسيب بازمي‌گردند. بنابراين در صدد كاهش عوامل خطرزا، استرس‌زا و مشكلات مالي و روحي زنان بهبود يافته بايد بود و با ايجاد گروه خوديار تلاش شود تا مشكلات آنها پس از ترك به حداقل برسد.

 

عوامل جسمي مؤثر در گرايش جوانان كاشان به مواد مخدر
اثر ارث، كروموزون ها و ژن ها
ابتلا به بيماري هاي مزمن
نژاد
جنسيت

 

جدول شماره 3- عوامل جسمي مؤثر در گرايش جوانان كاشان به مواد مخدر

 

 

طبق آمارهاي موجود زنان كمتر از مردان معتاد به مواد مخدر مي‌گردند. طبق گزارش اداره زندان در شهرستان كاشان در سال 1392 آمار افرادي كه به جرم اعتياد و حمل مواد مخدر زنداني شده اند به شرح زير بوده است:

 

زنجمع كل103368 نفر28%100%

اعتياد به مواد مخدر

مرد
265
72%

 

زنجمع كل2092325 نفر9%100%

حمل وخريد و فروش و نگهداري مواد مخدر

مرد
2116
91%

جدول شماره 4- آمار افرادي كه به جرم اعتياد و حمل مواد مخدر در شهرستان كاشان زنداني شده اند

 

 

1- سايت معاونت رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۲:۳۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

دانش، شامل حقايق و باورها، مفاهيم و انديشه ها، قضاوت ها و انتظارات، متدولوژي (روش شناسي) يا علم اصول و نحوه انجام فنون است (افرازه، 1386).

دانش ايده‌ها، فهم‌ها و درس‌هاي آموخته شده ما در طول زمان است. درس‌ها و ايده‌هايي كه باكنار هم نهادن اطلاعات دريافتي از منابع مختلف و درگذر زمان به آن دست يافته‌ايم (امامي و كيهاني،1386).

اضافه كردن درك و حافظه به اطلاعات، موجب توسعه طبيعي پس از اطلاعات مي‌گردد. خلاصه سازي هر چه بيشتر (انباشت) اطلاعات اوليه به دانش منجر مي‌شود. دانش را در اين حالت مي توان بينشهاي حاصل از اطلاعات و داد‌ه هايي تعريف كرد كه مي‌تواند به روشهاي مختلف و در شرايط گوناگون موثر و قابل تقسيم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع آوري وخواندن اطلاعات است، نه افزايش دسترسي به اطلاعات. دانش كارآمد كمك مي‌كند تا اطلاعات و داده هاي ناخواسته حذف شوند. دانش يك ادراك و فهم است كه از طريق تجربه، استدلال، درك مستقيم و يادگيري حاصل مي‌شود (نوروزيان ،1387).

2-3-مفاهيم مديريت دانش

در راستاي تعريف مديريت دانش تاكنون تعاريف زيادي صورت گرفته است كه مختصراً در ذيل به آن ها اشاره مي‌گردد.

پرز (1999) معتقد است: مديريت دانش عبارت است از گردآوري دانش، قابليت هاي عقلاني وتجربيات افراد يك سازمان وايجاد قابليت بازيابي براي آن ها به عنوان يك سرمايه سازمانيPerez,1999) (.

سازمان‌ها با توسعه و تجديد ساختار دانش قبلي و كنوني با روشهاي مختلف به خلق واقعيت‌ها و مفاهيم جديد مي‌پردازند. ايجاد دانش فرآيند مهمي است كه در آن انگيزه، تلقين، تجربه و شانس، نقش مهمي ايفا ميكنند(افرازه،1386).

معيار ارزيابي در مفيد بودن دانش معمولا مشخص نيست. در عين حال، اگر سازماني دانش را در كارها و فعاليتهاي رايج خود مفيد دانست، بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه گروه‌هاي كاري بتوانند به سنجش و ارزيابي دانش بپردازند (علاقه بند، 1391).

مديريت دانش ارتقاي يك رويكرد جامع براي شناسايي، تسخير، بازيافتن، تسهيم و ارزشيابي يك سرمايه اطلاعاتي سازمان است. اين سرمايه اطلاعاتي ممكن است، داده ها، اسناد، خط مشي و رويه ها باشد. در كل مديريت دانش فرآيندي است كه طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه فكري خود مي‌پردازد (موحد زاده،1387).

مديريت دانش با تبديل سرمايه هاي انساني خود به دارايي‌هاي فكري سازمان يافته، براي سازمان ايجاد ارزش مي كند (بقايي نيا، 1386).

مديريت دانش، به كارگيري سرمايه فكري براي تفوق سازمان در رقابت با سازمان هاي همتا، همچنين پاسخ هاي نوآورانه اي براي چالش‌هاي جديد و اهرمي براي عمل و يك ميانجي است (علاقه بند، 1391).

2-4-عناصر مديريت دانش

عناصر مديريت دانش عبارتند از:

فرد: كارگر دانشي، واحد اصلي ايجاد، ذخيره و استفاده از دانش در سازمان است.

گروه: شبكه ها (رسمي و غير رسمي)، از نظر دانش، سرمايه مهمي هستند كه معمولا غير عيني هستند. گروه‌ها متشكل از كاركناني هستند داراي تجربيات مشترك كه معمولا سرمايه فزاينده‌اي از دانش را به وجود مي‌آورند.

سازمان: كل سازمان مي‌تواند به صورت نهادي نگريسته شود، كه نتايج مجموعه‌اي از دانش را تجسم مي‌بخشد (محمدي، 1388).

دانلود پايان نامه ارشد :

پايان نامه بررسي ارتباط ميان مولفه هاي مديريت دانش با نوآوري سازمان

دانلود مقاله :

بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و نوآوري سازماني

2-5-اصول مديت دانش

مديريت دانش خود به خود در سازمان ها شكل نمي‌گيرد و زمينه و مهارت هاي خاصي را مي‌طلبد بعضي از سازمان ها ممكن است وظيفه اجراي مديريت دانش را به كاركنان يا مديران خود تفويض كنند. البته اين تعامل و به كارگيري نيروها در اين امر مي تواند اثر بخشي را بالا ببرد. درزير به مواردي از اصول مديريت دانش اشاره مي‌شود:

سرمايه گذاري: دانش يك دارايي محسوب مي‌شود كه براي اثربخشي آن بايد در بخش‌هاي ديگر آن نيز سرمايه گذاري كرد. به عنوان مثال سرمايه گذاري در بحث آموزش كاركنان.

رابظه ميان انسان و تكنولوژي: اطلاعات و داده ها ازطريق انسان‌ها به رايانه داده شده و رايانه سريعا آن را پردازش مي كند. حال اين داده‌ها در ذهن انسان است كه به رايانه انتقال داده مي‌شود. از آنجا كه دانش مبتني برداده‌ها و اطلاعات است اين دو در ارتباط با هم مي‌توانند موثر باشند.

مديران دانشي: مديران با ارزش گذاشتن بر دانش افراد مي‌توانند دانش نهفته را جذب كنند.

دستيابي به دانش: دانش را بايد به كار گرفت و در فرآيندهاي سازماني وارد كرد، به گونه‌اي كه منجر به بهبود عملكرد سازماني شود.

چهار عامل ذكر شده در بالا جزء  مهمترين اصول در مديريت دانش به حساب مي‌آيند، حال آنكه عوامل ديگري از قبيل آموزش، مديريت كنترل زمان بر بودن، ثمر بخش بودن، نگاه فرآيندي داشتن به مديريت دانش نه نگاه ابزاري به آن، نيز اهميت دارند. با توجه به همه اين موارد مي توان گفت كه مديريت دانش به تعهد دراز مدت از جانب مديران ارشد، كاركنان متعهد و آموزش ديده و در نهايت به استفاده مناسب از فن آوري اطلاعات نيازدارد (فاتحي، 1390).

2-6-دلايل اهميت به كارگيري مديريت دانش

از مهمترين عللي كه موجب شده تا سازمان ها به موضوع مديريت دانش تمايل نشان دهند آن است كه مديريت دانش:

 • موجب افزايش بهره‌وري و سود دهي مي‌شود.
 • همكاري را تقويت مي‌نمايد.
 • موجب بروز و رشد خلاقيت مي شود.
 • موجب تشويق و نوآوري مي شود.
 • به برقراري و تسريع جريان انتقال دانش از توليد كننده به دريافت كننده كمك مي‌كند.
 • موجب تسهيل اشتراك اطلاعات بين كاركنان مي شود.
 • از دوباره كاري مي‌كاهد.
 • توان سازمان را براي مقابله با پديده تورم اطلاعات افزايش مي‌دهد.
 • دانش كاركنان را پيش از ترك احتمالي سازمان گردآوري و ذخيره مي‌نمايد.
 • كيفيت ارائه خدمات به مشتري را بهبود مي بخشد.

و از طريق افزايش سطح آگاهي سازمان نسبت به راهكارها، محصولات و عملكرد سازمان‌هاي رقيب به سازمان كمك مي كند تا از گردونه رقابت خارج نشود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۸:۱۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

دانلود پايان نامه ارشد: عوالم هستي و مسير حركت انسان در آن هااز منظر علامه طباطبايي …

عنوان : عوالم هستي و مسير حركت انسان در آن هااز منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي

 

دانشگاه  قم

 

دانشكده الهيات و معارف اسلامي

 

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي

 

عنوان:

 

عوالم هستي و مسير حركت انسان در آن هااز منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي

 

استاد راهنما:

 

 حجت الاسلام والمسلين دكتر ديرباز

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۱

اهميت و ضرورت اين تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. ۳

هدف از اين پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

پرسش هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
سؤال اصلي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
سؤال هاي فرعي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۴

فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

مباني و پيش فرض ها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

بررسي پيشينه علمي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

كتب جديد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

كليدواژگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

مفاهيم عنوان پايان نامه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

توجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

فصل۱: سيرمباحث تعريف عوالم، مراتب و خواص آن ها درجهان شناسي فلاسفه و عرفا تا علامه طباطبايي(ره) و آيت الله شاه آبادي(ره)

مراتب عالم نزد ابن سينا……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

نتيجه اين بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

عوالم هستي از منظر عرفا……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

نتيجه اين بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

نقشه عوالم و ارتباط آن ها ازديدگاه علامه طباطبايي(ره)……………………………………………………………. ۲۹

نتيجه اين بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

تقسيم بندي ديگري ازعوالم از ديدگاه علامه طباطبايي(ره)……………………………………………………….. ۳۵

ويژگي هاي عالم امر و عالم خلق……………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
۱.تدريجي بودن عالم خلق و دفعي بودن عالم امر…………………………………………………………………………….. ۳۶
۲.متفرع بودن عالم خلق بر عالم امر…………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۳.مفهوم تدبير در عالم امر……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۴.مراتب امر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۵.طهارت موجودات عالم امر………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

جمع بندي اين بحث……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

بياني ديگر از عوالم براساس آراء علامه طباطبايي متأثراز عرفا و صدرالمتألهين……………………… ۴۳
شدت و ضعف وجود درطول عوالم………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

عوالم از ديدگاه آيت الله شاه آبادي……………………………………………………………………………………………………. ۴۶

جمع بندي فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

دو

فصل۲:عالم عقول و انوار ونحوه وجودي آن هاازديدگاه فلاسفه تا علامه طباطبايي ۵۱

ديدگاه ابن سينا در موردچگونگي صدورموجودات از عقول…………………………………………………………. ۵۳
چگونگي صدور عقل اول………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
چگونگي صدور عقول طولي از عقل اول……………………………………………………………………………………………… ۵۴
چند نكته……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

ديدگاه شيخ اشراق درمورد چگونگي صدورموجودات از نورالانوار……………………………………………… ۵۹
انوار قاهره طوليه در انديشه سهروردي……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
نحوه صدور كثرات…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

ديدگاه علامه طباطبايي در باب عالم عقول……………………………………………………………………………………… ۶۵
جايگاه عقل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
جمع بندي اين قسمت………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

فصل۳:بررسي عالم مثال درفلسفه اسلامي تا علامه طباطبايي…………………………………….. ۷۲

نظريه مثل افلاطون………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
جنبه معرفت شناسي……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
جنبه هستي شناسي…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
نتيجه اين بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

عالم مثال از نظر شيخ اشراق……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
براهين اثبات عالم مثال……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
برهان اول:صور حسي و خيالي مستقل مي باشند…………………………………………………………………………. ۷۸
برهان دوم: برهان امكان اشرف………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

مراتب عالم از نظر شيخ اشراق…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

ويژگي هاي عالم مثال…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

رابطه عالم مثال با عوالم مافوق و مادون…………………………………………………………………………………………… ۸۵

عالم مثال و عالم ماده……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

درك و دريافت عالم مثال…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

نتيجه اين بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

عالم مثال از ديدگاه علامه طباطبايي………………………………………………………………………………………………… ۹۱
تعريف و بيان عالم مثال ازديدگاه علامه……………………………………………………………………………………………… ۹۱
اثبات عالم مثال از ديدگاه علامه طباطبايي………………………………………………………………………………………… ۹۳
ويژگي هاي عالم مثال…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

فصل ۴:مسيرحركت انسان در عوالم هستي برمبناي جهان شناسي و انسان شناسي علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

انسان در عوالم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

انسان در عوالم از ديدگاه علامه طباطبايي……………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

انسان در عوالم از ديدگاه آيت الله شاه آبادي………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

تأثير و تأثر بعد مادي و بعد روحاني انسان ازديدگاه آيت الله شاه آبادي………………………………….. ۱۰۵

مسير حركت انسان از ديدگاه علامه طباطبايي………………………………………………………………………………. ۱۰۸
ويژگي هاي روح انسان در عالم امر……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
انسان در عالم ذر…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
ديدگاه علامه طباطبايي در باب قوس نزول و قوس صعود……………………………………………………….. ۱۱۴

ديدگاه آيت الله شاه آبادي در باب مسير حركت انسان………………………………………………………………… ۱۱۶

بواطن انسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
بطن اول: نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
بطن دوم: عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
بطن سوم: قلب………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
بطن چهارم:روح………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
بطن پنجم: سِرّ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
بطن ششم: خفي………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
بطن هفتم:اخفي……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

ديدگاه آيت الله شاه آبادي در باب قوس نزول و قوس صعود………………………………………………………. ۱۲۵

جمع بندي فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

چكيده:

اين پايان نامه درصدد بررسي نقشه عوالم هستي و نسبت آن ها با يكديگر و همچنين نسبت انسان با عوالم و مسير حركت او در اين مقياس ، بر اساس آراء علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي است.

دو حوزه انسان شناسي و جهان شناسي ميتوانند ارتباط وثيقي با هم داشته باشند كه متأسفانه كمتر به آن پرداخته شده است. در اين مجال برآنيم كه گامي ناچيز در راستاي تطبيق اين دو حوزه مهم مطالعاتي فلسفي-عرفاني برداريم.

در گام اول به بررسي «عوالم» از منظر فلسفه و عرفان اسلامي و همچنين از ديدگاه علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي پرداخته شده است. هر دو بزرگوار دسته بندي هاي مختلفي ازعوالم مطرح مي­كنند، اما علامه طباطبايي بيشتر بر تقسيم بندي عوالم به ترتيب از بالا به پايين ، عوالم مجرد و مثال و مادي تأكيد دارند. و آيت الله شاه آبادي بيشتر تقسيم بندي به ترتيب از بالا به پايين عوالمِ لاهوت و جبروت و ملكوت و ملك را مطرح مي­فرمايند. هردو انديشمند اسلامي معتقدند نسبت عوالم بالاتر به عوالم پايين تر نسبت علت به معلول است.

در گام دوم و سوم وارد بررسي مبسوط عالم عقول و عالم مثال و خواص آنها شده ايم چرا كه اين دو عالم قدر مشترك مورد تفاهم اكثر فلاسفه و عرفاي اسلامي است و ميتوان عوالم ديگري كه ذكر ميشود را در ذيل اين دو عالم گنجاند. آيت الله شاه آبادي در اين قسمت بحث جدي ندارند، اما علامه طباطبايي معتقدند عقول داراي كثرت طولي اند و تعداد آنها در اين زنجيره طولي براي بشر غيرقابل شمارش است و اين كثرات طولي است كه مبدأ پيدايش عالم مثال و آفرينش مي شوند. عالم مثال نيز فاقد ماده ولي واجد برخي آثار ماده است و همين فرق موجودات مثالي با موجودات عالم مجردات است.

گام آخر، تكميل حل مسئله ي پايان نامه است. يعني ترسيم مسير حركت انسان بر اساس وجود ذومراتبي انسان، در مسير عوالم هستي. علامه طباطبايي براساس قوس نزول و صعود انسان را از عالم مجردات دانسته كه از عالم مثال گذشته و در عالم مادي ساكن شده و پس از اين طي حركت جوهري در قوس صعود همين عوالم را-در عين پيمودن عالم برزخ و قيامت -به سمت بالا مي رود. اما آيت الله شاه آبادي پس از طرح قوس نزول،درمورد قوس صعود قائل به طي كردن  زمين هاي هفتگانه وپس از آن،آسمان هاي (بواطن)هفتگانه مي­باشند، كه اين حركت تشكيكي يا اشتدادي است.

مقدمه:

بيان مسئله:

اگر به موضوع فلسفه كه همان چيستي و چگونگي وجود است خوب دقت كنيم مي توان به اهميت جهان شناسي پي برد. چيستي وجود ارتباط تنگاتنگي با چيستي جهان پيرامون به عنوان نزديك ترين موجود قابل شناخت فلسفي دارد. از طرفي انسان به عنوان اشرف مخلوقات در جهان هستي جايگاهي ويژه دارد.

«الحمدلله رب العالمين» پس از «بسم الله الرحمن الرحيم» اين اولين آيه ازسوره حمد، اولين سوره قرآن كريم است.[۱] سوره اي هرروز حداقل ۱۰ بار بر زبان هر نمازگزار بايد جاري شود.

حمد و سپاس مخصوص رب جهانيان است[۲] خداوند ميخواهد خود را معرفي بفرمايد از طريق ربوبيت عالميان و ساكنان عوالم معرفي ميفرمايد. بسيار بايد در اين نكته دقت كرد.

اميرالمؤمنين خطاب به انسان ميفرمايند:

«أتزعم أنك جرم صغير  وفيك النطوي العالم الاكبر» آيا گمان ميكني تو چيزي كوچك هستي در حاليكه درون تو عالم بزرگتري قرارداده شده.[۳]

چگونه ميتوان در مقابل اين آيه و روايت بي دغدغه ماند؟

مسئله اين است كه ساكنان عوالم كيستند كه خداوند ما را به اين دريچه از توحيد دعوت ميكند؟ آيا نمي شد بفرمايد: «موجودات» يا «مخلوقات» يا هرچيز ديگر؟

اينكه جهان شناسي را محدود كنيم به طبيعت شناسي امري ساده انگارانه است. خداوند متعال در وصف متقين ميفرمايد: «الذين يؤمنون بالغيب»[۴] يعني كساني كه به غيب ايمان دارند. چگونه ميتوان عالم و عالميان را محدود به آنچه به چشم مي آيند انگاشت در حالي كه رب عالميان سخن از غيب ميگويد؟

از ديدگاه نگارنده اهميت شناخت عوالم در اين است كه بفهميم خداي متعال چه جهاني خلق كرده است و واقعيت هستي را بهتر درك كنيم. به جهان و هستي همانگونه بنگريم كه هست.

از طرفي شك نداريم اشرف مخلوقات ، انسان است. حال اين انسان با آن جهان آيا ارتباط وجودي خاصي دارد؟

بايد به اين پرسش پاسخ مستند داد كه آيا انسان شناسي اسلامي با جهان شناسي اسلامي ارتباط تنگاتنگي دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ آيا يكي پيش نياز ديگري است يا مكمل همديگرند؟؟

اين انسان ذوابعادي كه تا قاب قوسين او ادني پيش ميرود در نقشه عوالم كجاست؟

در بحث نقشه عوالم و خواص عوالم فلاسفه بيشتر وارد گود شده اند و در بحث انسان و مراتب انسان، عرفا بحث هاي جدي تري از فلاسفه در پيش گرفته اند.[۵]

اين واقعيتي است كه با مراجعه به كتب فلاسفه و عرفا در نگاه اوليه بسيار مشخص مي باشد.

حال اين انسان شناسي كه بيشتر صبغه عرفاني دارد مي تواند با جهان شناسي كه بيشتر صبغه فلسفي دارد ارتباط نزديك برقرار كند؟ يا ما نياز به بازنويسي انسان شناسي و جهان شناسي اسلامي داريم؟

در اين تحقيق به دنبال شناخت هرچندناقص ميراث جهان شناسي و انسان شناسي خود از فلسفه و عرفان هستيم تا بتوانيم به اين پرسش ها پاسخي مناسب ارائه كنيم.

 

تعداد صفحه : ۱۸۴

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

 

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

 

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

 

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

 

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۷:۲۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده كشاورزي-گروه زراعت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc.)

گرايش زراعت

 عنوان:

بررسي اثرات پيش تيمار بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت در شرايط تنش شوري

  استاد راهنما

دكتر حسين عباسپور

 استاد مشاور

مهندس علي دماوندي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

 چكيده. ۱    

مقدمه. ۲

فصل اول: كليات... ۵

۱-۱ استعداد توليد در غلات... ۵

۲- ۱ ذرت... ۶

۱-۲-۱ تاريخچه ۶

۲-۲-۱ ويژه گيهاي گياهشناسي.. ۶

۳-۲-۱ شرايط رشد ۷

۴-۲-۱ جوانه زني و مراحل رشد گياه ذرت... ۸

۵-۲-۱ توليد ماده خشك... ۹

۶-۲-۱   انواع ذرت... ۹

۷-۲-۱ فنولوژي ذرت... ۹

۸-۲-۱ مرحله رشد برگ... ۱۰

۹-۲-۱ دوره گلدهي.. ۱۰

۱۰-۲-۱دوره پر شدن دانه. ۱۱

۱۱-۲-۱ دوره خشك شدن دانه. ۱۲

۱۲-۲-۱ نياز گرمايي ذرت... ۱۲

۱۳-۲-۱ويژگيهاي زراعي و فيزيولوژيك ذرت... ۱۲

۱-۳-۱عمليات كاشت ذرت... ۱۳

۲-۳-۱ زمان كاشت ذرت... ۱۳

۳-۳-۱ فاصله كاشت... ۱۳

۴-۳-۱ عمق كاشت... ۱۳

۴-۱ عمليات داشت... ۱۴

۱-۴-۱كولتيواتور ودندانه زدن. ۱۴

۲-۴-۱ كنترل علف هاي هرز. ۱۴

۳-۴-۱- آبياري.. ۱۱۴

۴-۴-۱ كوددهي.. ۱۵

۵-۱ برداشت... ۱۵

فصل دوم بررسي منابع. ۱۶

۱-۲پيش تيمار بذر. ۱۶

۱-۱-۲تاثير پيش تيمار بذر بر جوانه زني واستقرار اوليه گياهچه. ۱۸

۲-۱-۲ تاثير پيش تيمار بذر برافزايش دانه محصول و بيوماس. ۱۸

۳-۱-۲پيش‌تيمار بذر وزودرسي.. ۱۹

۴-۱-۲ نقش پيش تيمار بذردر بهبود رفتار جوانه زني تحت شرايط تنشهاي محيطي.. ۲۰

۵-۱-۲ تاثير پيش تيمار بذر بر بهبود وكارايي مصرف آب... ۲۰

۶-۱-۲ تاثير پيش تيمار بذربركاهش خسارت ناشي از عوامل بيماريزا. ۲۱

۲-۲ انواع پيش تيمار. ۲۱

۱-۲-۲ هيدروپرايمينگ... ۲۱

۲-۲-۲ اسموپرايمينگ... ۲۱

۳-۲-۲ هالوپرايمينگ... ۲۱

۴-۲-۲ ماتريكوپرايمينگ... ۲۱

۵-۲-۲ ترموپرايمينگ... ۲۱

۶-۲-۲ هورموپرايمينگ... ۲۱

۷-۲-۲ بيو پرايمينگ... ۲۱

۳-۲ پيش تيمار ذرت... ۲۵

۴-۲ اثرات مفيد و محاسن پرايمينگ... ۲۶

۱-۴-۲ اثر بر جوانه زني واستقرار گياهچه. ۲۶

۲-۴-۲ اثر بر سنتز پروتيئين ها ۲۸

۳-۴-۲ اثر بر سنتزاسيد نوكلئيك. ۲۸

۴-۴-۲ اثر بر تقسيم سلولي.. ۲۹

۵-۴-۲ اثر بر نفوذپذيري غشاء. ۲۹

۶-۴-۲ افزايش مقاومت گياه در برابر تنش ها ۳۰

۷-۴-۲ اثر بر خواب بذر. ۳۱

۸-۴-۲ اثر بر وقايع ترميم و فساد بذر. ۳۱

۵-۲ جنبه هاي منفي پرايمينگ... ۳۲

۶-۲ تنش شوري.. ۳۳

۷-۲ وضعيت خاك هاي شور در جهان. ۳۴

۸-۲ خاكهاي شور در ايران. ۳۴

۹-۲ طبقه بندي خاك هاي شور ۳۵

۱-۹-۲- خاك هاي شور. ۳۵

۲-۹-۲ خاكهاي سديمي.. ۳۵

۳-۹-۲ خاك هاي شور- سديمي.. ۳۶

۱۰-۲ طبقه بندي گياهان براساس واكنش آنها به شوري.. ۳۶

۱۱-۲ اثرات ظاهري تنش شوري بر گياه ۳۷

۱۲-۲ اثرات فيزيولوژيك تنش شوري برگياه ۳۹

۱-۱۲-۲ تنش اسمزي ناشي از تنش شوري.. ۳۹

۲-۱۲-۲- تنش سمييت يوني ناشي از شوري.. ۴۰

۳-۱۲-۲ تنش عناصرغذايي ناشي از شوري.. ۴۰

۱۳-۲ معيارهاي تحمل نسبت به شوري.. ۴۱

۱۴-۲ روشهاي ارزيابي تحمل به شوري گياهان. ۴۱

۱۵-۲ مقاومت گياهان در برابر شوري.. ۴۲

۱۶-۲ سازوكارهاي مقاوم به شوري.. ۴۲

۱۷-۲ تحقيقات انجام شده در رابطه با شوري در گياهان زراعي.. ۴۳

۱-۱۷-۲ جوانه زني ۴۳

۲-۱۷-۲ رشد رويشي.. ۴۶

۳-۱۷-۲ غلظت پروتئين كل.. ۴۸

۴-۱۷-۲ عملكرد دانه و محتوي روغن.. ۴۹

فصل سوم:مواد و روش ها ۵۱

۱-۳ تاريخ و موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقليمي محل اجراي آزمايش... ۵۱

۲-۳ طرح آزمايشي.. ۵۲

۳-۳ روش كار در آزمايشگاه ۵۲

۴-۳ اسمو پرايمينگ با پلي اتيلن گليكول. ۵۳

۵-۳ روش كار در گلخانه. ۵۴    

۶-۳ روش آماري تجزيه وتحليل داده ها. ۵۶

فصل چهارم:نتايج و بحث... ۵۷

۱-۴ آزمايشگاه ۵۷

۱-۱-۴ درصد جوانه زني.. ۵۷

۲-۱-۴ سرعت جوانه زني.. ۵۷

۳-۱-۴ وزن تر وخشك ريشه چه. ۵۹

۴-۱-۴ طول ريشه چه. ۶۰

۵-۱-۴- وزن تر و خشك كلئوپتيل.. ۶۲

۶-۱-۴ طول كلئوپتيل.. ۶۳

۷-۱-۴ وزن تر وخشك گياهچه. ۶۳

۸-۱-۴ طول گياهچه ۶۴

۹-۱-۴ بنيه بذر ۶۸

۱۰-۱-۴ ضريب آلومتري.. ۶۹

۱۱-۱-۴ نسبت وزن خشك ريشه چه به وزن خشك كلئوپتيل.. ۷۰

۲-۴ گلخانه. ۷۴

۱-۲-۴ وزن تر و خشك ريشه. ۷۴

۲-۲-۴ وزن تر و خشك ساقه. ۷۴

۳-۲-۴ وزن تر و خشك برگ... ۷۵

۴-۲-۴- ارتفاع بوته. ۷۸

۵-۲-۴ طول و عرض برگ... ۷۸

۶-۲-۴ كلروفيلa وb. 79

۷-۲-۴ كارتنوئيد. ۸۰

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات... ۸۳

۱-۵ نتيجه. ۸۳

۲-۵ پيشنهادات... ۸۴

فصل ششم: منابع مورد استفاده ۸۵

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

جدول ۱-۴ نتايج تجزيه واريانس در شرايط آزمايشگاه ۶۶

جدول ۲-۴ مقايسه ميانگين ها در شرايط آزمايشگاه ۶۷

ادامه جدول ۱-۴ نتايج تجزيه واريانس در شرايط آزمايشگاه ۷۱

ادامه جدول ۲-۴ مقايسه ميانگين ها در شرايط آزمايشگاه ۷۲

جدول ۳-۴ نتايج تجزيه واريانس درشرايط گلخانه. ۷۶

جدول ۴-۴ مقايسه ميانگين ها در شرايط گلخانه... ۷۷

ادامه جدول۳-۴ نتايج تجزيه واريانس در شرايط گلخانه. ۸۱

ادامه جدول ۴-۴ مقايسه ميانگين ها در شرايط گلخانه. ۸۸۲

جدول۱-۳ خلاصه آمار هواشناسي شهرستان شاهرود در طول فصل رشد ذرت درسال۱۳۹۱. ۵۱

بررسي اثرات پيش تيمار بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت در شرايط تنش شوري

چكيده

به منظوربررسي اثرات پيش تيمار بذر بر مو لفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت تحت شرايط تنش شوري آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در چهار تكرار به صورت آزمايشگاهي و گلداني در سال ۹۱- ۹۰ در آزمايشگاه و گلخانه مركز آموزش كشاورزي شاهرود انجام شد. فاكتور اول شامل ۴ سطح شوري صفر(شاهد)،۳ ،۶، ۹ دسي زيمنس برمتر مربع و فاكتور دوم شامل پيش ‌تيمار پلي اتيلن گلايكول۱۴۷۰۰۰۰در چهار سطح صفر(شاهد)، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ گرم در ليتربود. نتايج حاصل از بررسي هاي آزمايشگاهي نشان دادند كه اثر شوري بردرصد جوانه زني و وزن خشك كلئوپتيل در سطح ۵ درصد وبرصفات سرعت جوانه زني، وزن تر و خشك و طول ريشه چه و وزن تر كلئوپتيل و طول كلئوپتيل، وزن تر و خشك و طول گياهچه، سرعت رشد گياهچه، بنيه بذر،ضريب آلومتري و نسبت وزن خشك ريشه چه به كلئو پتيل در سطح يك درصدمعني داربود. همچنين اثر پلي اتيلن گلايكول برصفات سرعت جوانه زني، وزن تر و خشك و طول ريشه چه و وزن تر و خشك و طول كلئوپتيل، وزن تر و خشك و طول گياهچه، سرعت رشد گياهچه، بنيه بذر،ضريب آلومتري و نسبت وزن خشك ريشه چه به كلئو پتيل در سطح يك درصدمعني دار بود. اثرمتقابل بين شوري و پلي اتيلن گلايكول برسرعت جوانه زني در سطح ۵ درصد و برطول ريشه چه،وزن خشك گياهچه، طول گياهچه ، بنيه بذر، ضريب آلومتري در سطح يك درصد معني دارشد. نتايج حاصل از آزمايشات گلخانه اي نشان دادكه اثر شوري بروزن تر و خشك برگ، عرض برگ، كلروفيلa در سطح ۵ درصد معني دار بود و بروزن تر وخشك ريشه، وزن تر وخشك ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ، كلروفيل b ،كارتنوئيد در سطح يك درصد معني دارشد. اثر پلي اتيلن گلايكول بر كلروفيل a در سطح ۵ درصد معني دار بودو بروزن تر و خشك ريشه، وزن تر و خشك برگ، وزن تر وخشك ساقه، ارتفاع بوته، طول برگ،عرض برگ، كلروفيل b،كارتنوئيد در سطح يك درصد معني دارشد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه پيش تيمار بذر بامحلول ۱۰۰ گرم درليتر پلي اتيلن گلايكول ۱۴۷۰۰۰۰باعث بهبود مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت شد.

كلمات كليدي: ذرت، تنش شوري، پلي اتيلن گلايكول، پيش تيمار.

مقدمه

ذرت پس از گندم وجو سومين غله مهم جهان مي باشد.در درجه اول ذرت براي توليد دانه و در درجه دوم به منظور توليد علوفه و ماده خام توليدات صنعتي كشت مي شود .دانه ذرت هم براي انسان وهم براي حيوان مصرف مي شود قسمتهاي رويشي گياه وقتي سبز هستند قطع يا خشك مي شوند و يا بصورت سيلو براي مصرف دام مورد استفاده قرار مي گيرند. درحال حاضر سطح زير كشت آن در ايران ۳۵۰۰۰۰ هكتار با مقدار توليد ۲ميليون تن مي باشد.

ذرت در مناطق گرمتر نواحي معتدل و نواحي مرطوب رشد مي كند. در ايران از كل ۱۶۵ ميليون هكتار سطح كشور، مساحتي درحدود ۵/۲۳ ميليون هكتار كه معادل ۲/۱۴درصد از كل سطح كشور مي باشد به درجات مختلف با مسائل شوري ، سديم (قليائي) بودن، زهدار و ماندابي بودن روبروست. علل اصلي شوري اراضي زراعي كشور كه عمدتاً دراقليم هاي خشك و نيمه خشك واقع مي باشند، مهاجرت املاح محلول از عمق به سطح خاك در اثر تبخير شديد رطوبت و كمبود بارندگي و ناكافي بودن آب آبياري جهت شستشوي نمكهاي تجمع يافته در عمق خاك زراعي است. در حال حاضر با توجه به اين كه بخشي از منابع آب و خاك شور مورد بهره برداري قرار مي گيرد . دستيابي به ارقام متحمل به شوري كه داراي عملكرد بيشتري در شرايط تنش شوري باشند به عنوان يكي از راه حل ها ي مقابله با اين تنش مطرح است . بررسي اثر شوري بر سرعت و درصد جوانه زني و همچنين رشد ريشه چه و ساقه چه در بسياري از گياهان زراعي نشان داده است كه تنش شوري در مرحله جوانه زني يك آزمون قابل اطمينان در ارزيابي تحمل بسياري از گونه ها است . زيرا شوري باعث كاهش درصد و سرعت جوانه زني و همچنين كاهش رشد ريشه چه و ساقه چه مي گردد et al., 2001)،Ghoulam) Munns, 2002) ). شرط اساسي براي دستيابي به محصول در يك زراعت فراهم بودن شرايط استقرار گياه زراعي و يا توانمند بودن گياه زراعي در استقرار و ايجاد سطح سبز اوليه مي باشد . تنش شوري به عنوان يكي از مهمترين عوامل جلوگيري كننده از جوانه زني يكنواخت بذور و استقرار گياهان زراعي در اينگونه مناطق مطرح مي باشد (۲۰۰۳ . .(Demir et al.,سرعت و درصد جوانه زني بذور از جمله مهمترين عواملي است كه تحت تأثير شوري قرار مي گيرد. كاهش سرعت رشد و درصد جوانه زني احتمالاً به دليل آن است كه تنش شوري علاوه بر مسموميتي كه در گياه ايجاد مي كند باعث پايين رفتن پتانسيل اسمزي محيط بذر يا ريشه شده و رشد آنها را با مشكل مواجه مي سازد .(Demir et al., 2003)

شوري آب و خاك در مناطق خشك و نيمه خشك مي تواند به شدت توليد محصول را محدود نمايد و دراين مناطق از اهميت بيشتري برخورداراست. به نظر مي رسد حدود ۲۵ درصد اراضي آبي زمين هاي كشاورزي در نواحي خشك و نيمه خشك جهان به علت فقدان مديريت صحيح تحت تنش شوري قرار گرفته اند FAO, 2000)). با توجه به روند افزايش اراضي شور در ايران و محدود بودن افزايش عملكرد از طريق افزايش سطح كاشت، لازم است كه به اين عامل محيطي توجه خاصي مبذول و كشت گياهان متحمل به شوري توسعه يابد.

ازطرفي شوري يكي از مهمترين تنش هاي محيطي مي باشد روي جوانه زني و سبز شدن گياهان ودرصد جوانه زني ورشد گياهچه تاثير منفي داشته و رشد گياه را محدود كرده و اين امر در تقابل نياز روز افزون بشر به مواد غذايي است.

يكي از موانع عمده عملكرد و توليد بالاي گياهان زراعي فقدان استقرار يكنواخت گياه است كه به خاطر شرايط نامناسب خاكي و آب و هوايي است (Mevale et al.,2003). بذور گاهي اوقات در بسترهايي كاشت مي شوند كه به دليل عدم بارندگي درزمان كاشت رطوبت نامناسبي دارند(Angadi and Entz, 2002). كه نتيجه آن سبز شدن ضعيف و غير يكنواخت گياهچه است (Mevale et al.,2003) .

امروزه بخشي از محققان فعال در حوزه بذر، مشغول تحقيقاتي بر روي تيمار‌هاي پيش از كاشت بذر[۱] هستند. تحقيقات متعددي اثبات كرده است كه اعمال اين تيمار‌ها توسط زارعين قبل از كاشت بذر به خصوص در شرايط نامساعد محيطي و بستر غير بهينه بذر، مي‌تواند جوانه‌زني و رشد و نمو را در ابتداي دوره زيستي بهبود بخشيده و باعث استقرار هر چه بهتر گياهچه شود. اين امر سبب استفاده مطلوب‌تر گياه از نهاده‌هاي موجود شده و در نهايت مي‌تواند سبب افزايش كمي و كيفي محصول گردد. در كل به اين تيمار‌ها پرايمينگ بذر اطلاق مي‌شود (سلطاني و همكاران،۱۳۸۶). هيدروپرايمينگ در كاهش خطرات استقرار گياهچه در شرايط تنش خشكي موثر مي‌باشد و به بذر اجازه مي‌دهد تا رشد يكنواختي را در شرايط بارندگي‌هاي نامنظم داشته باشد. همچنين بذور را هيدراته كرده، استفاده از مواد شيميايي را به حداقل رسانده و باعث بهبود بنيه بذر و رشد گياهچه مي‌شود(جليليان و خدابنده،۱۳۷۵).

همچنين اثرات سودمند تيمار كردن بذر در فعاليت‌هاي مزرعه‌اي در گياهاني مثل گندم، چغندرقند، ذرت و سويا گزارش شده است(Parera and Cantliffe,1994;Singh,1995;Sadeghiyan and Yavari,2004). رشيد و همكاران گزارش كردند، تيمار كردن بذرجو، باعث بهبود استقرار گياهچه در شرايط تنش شوري و خشكي مي‌گردد (Rashid et al., 2002).

براي عمل پرايمينگ مزاياي زيادي از جمله افزايش قوه ناميه، افزايش سرعت جوانه‌زني در شرايط درجه حرارت پايين، كوتاه‌كردن متوسط زمان جوانه‌زني، افزايش عملكرد ريشه، افزايش قدرت جوانه‌زني و استقرار گياهچه در شرايط آلودگي قارچي، افزايش قدرت جوانه‌زني در شرايط شوري و خشكي، كاهش نياز به آب جهت سبز‌شدن و در نهايت استقرار بهتر و بيشتر بوته در واحد سطح در گياهان مختلف ذكر شده است (جليليان،۱۳۸۵). در همين راستا مطالعه اي تحت عنوان بررسي اثرات پيش تيمار بذر بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه ذرت در شرايط تنش شوري در آزمايشگاه و گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت.

۱-۱ استعداد توليد در غلات

تاكنون افزايش عملكرد هم از راه ازدياد سطح زير كشت و هم از راه افزايش توليد را در واحد سطح موجب افزايش توليد محصول همگام به افزايش جمعيت شده است. با اين وجود بايد با به كار گيري شيوه هاي نوين كل توليد محصولات زراعي به ويژه غلات افزايش يابد. با گذشت زمان و افزايش ميانگين توليد در واحد سطح ازدياد عملكرد پيچيده تر خواهد شد(Gallagher,1984). با يك ديد خوش بينانه به نظر مي رسد افزايش عملكرد غلات در واحد سطح دسته كم به دو دليل زير هنوز امكان پذيرباشد:

الف- منابع تغيير ژنتيكي در غلات هنوز به طور كامل به خدمت گرفته نشده و با توجه به تنوع ژنتيكي در غلات هنوز منابع تغيير قابل استفاده زيادي وجود دارد كه ميتوان آنها را با روش هاي نوين به نژادي مولكولي مورد بهره گيري قرار داد و تا زماني كه اين توانايي تغيير وجود دارد، براي افزايش عملكرد نيز زمينه وجود خواهد داشت (Gallagher,1984).

ب- عملكردي كه هم اكنون در واحد سطح از مزارع غلات برداشت ميشود، از ميزان پتانسيل ژنتيكي عملكرد خيلي كمتر است و در بسياري نقاط حتي به نصف آن هم نميرسد (Gallagher,1984).بنابراين ميتوان با برطرف كردن موانع توليد از راه انجام عمليات مناسب به زراعي و به نژادي زمينه ي بروز استعداد توليد را در ارقام كنوني يا ارقامي كه در آينده اصلاح خواهند شد فراهم آورد (Bushuk and Rasper,1994).

افزايش روز افزون جمعيت جهان و به تبع آن تقاضاي مضاعف نسبت به غذا سبب توجه كشاورزان به اراضي كم بازده شده است. گر چه توجه دست اندركاران و مديران بخش كشاورزي در اقصي نقاط جهان نسبت به تبديل اين اراضي به مزارعي حاصلخيز متمركز مي باشند، با اين حال جاي ترديدي نيست كه بخشي از غذاي مصرفي بشر بايد از مناطقي به دست آيد كه شرايط براي توليد و پرورش محصولات در آنجا بهينه نمي باشد (Harris et al.,1999)

تعداد صفحه :۱۱۳

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۶:۰۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

عنوان : تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد

گروه آموزشي روان شناسي

 

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد "M. A."

گرايش: كودكان استثنايي

 

عنوان:

تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم

 

تابستان ۱۳۹۳

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم است. اين پژوهش از نوع تحقيقات نيمه آزمايشي به شمار مي آيد. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه ي دانش آموزان پايه ي سوم شاغل به تحصيل شهرستان تربت حيدريه (۴۰ دانش آموز) كه به طور تصادفي در دوگروه آزمايش (۲۰ نفر ) و كنترل (۲۰ نفر ) در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ مي باشند و از روش نمونه گيري مبتني بر هدف و به صورت تصادفي استفاده شده است. ابزار اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مي باشد كه قبل و بعد از جلسات آموزشي توسط گروه نمونه تكميل و به كمك نرم افزار spss17مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت. در مرحله‌ نهايي داده ها‌ي حاصل با استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي دو نمونه مستقل و تحليل كوواريانس مورد تجزيه ‌و تحليل قرارگرفته و نتايج نشان داد كه: استفاده از تخته هوشمند باعث افزايش انگيزش و پيشرفت خواندن در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري مي گردد.
 
واژه هاي كليدي: انگيزش، تخته ي هوشمند، خواندن، اختلال يادگيري
 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول: كليات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بيان مسئله ۳
۱-۳ اهميت و ضرورت موضوع ۵
۱-۴ اهداف تحقيق ۷
۱-۵ فرضيات
۱-۶متغير مستقل و وابسته
۷
۸
۱-۷ تعاريف متغيرها ۸
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
۲-۱ مفهوم تخته هوشمند ۱۱
۲-۲ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ۱۱
۲-۳ اﻫﺪاف ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ۱۲
۲-۴ انواع بردهاي هوشمند ۱۳
۲-۵ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي و آﻣﻮزش وﻳﮋه ۱۴
۲-۶ اشكالات استفاده از روش هوشمند سازي ۱۴
۲-۷ مفهوم انگيزش تحصيلي ۱۵
۲-۸ منشأ انگيزه پيشرفت ۲۳
۲-۹ نظريه انگيزه پيشرفت مك كللند ۲۵
۲-۱۰ انگيزه پيشرفت و ويژگي‌هاي افراد با انگيزه پيشرفت بالا ۲۷
۲-۱۱ آموزش انگيزه پيشرفت ۲۹
۲-۱۲ كاركردها و ابعاد انگيزش ۳۱
۲-۱۳ مفهوم سواد خواندن ۳۳
۲-۱۴ اهميت خواندن ۳۴
۲-۱۵ مفهوم اختلال يادگيري ۳۵
۲-۱۶ ويژگي هاي افراد ناتوان در يادگيري ۳۶
۲-۱۷ عوامل مؤثر در آموزش و يادگيري دانش­آموزان داراي اختلال يادگيري ۳۷
۲-۱۸ انواع اختلال يادگيري ۳۹
۲-۱۹ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ۴۰
۲-۲۰ نظريه هاي اختلال يادگيري ۴۰
۲-۲۱ تحقيقات انجام شده ۴۳
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
۳-۱ مقدمه ۴۶
۳-۲ روش پژوهش ۴۶
۳-۳ جامعه آماري ۴۶
۳-۴ روش نمونه گيري ۴۶
۳-۵ ابزار پژوهش ۴۶
۳-۶ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۴۷
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱ توصيف داده ها ۴۹
۴-۲ تحليل داده ها ۵۵
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
۵-۱ مقدمه ۷۰
۵-۲ بررسي فرضيه ها ۷۰
۵-۳ بحث و نتيجه گيري ۷۱
 ۵-۴ محدوديت هاي پژوهش ۷۲
۵-۵ پيشنهادات پژوهش ۷۳
۵-۶ منابع و مأخذ ۷۴
ضمائم و پيوست ها
پرسشنامه  

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار۲-۱. انواع اختلال يادگيري

۳۹

جدول شماره ۴-۱: ميانگين و انحراف معيار پيشرفت خواندن

۴۹

نمودار شماره ۴-۱ نمايش نمرات پيشرفت خواندن پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۰

نمودار شماره ۴-۲ نمايش نمرات پيشرفت خواندن پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۰

جدول شماره ۴-۳: ميانگين و انحراف معيار انگيزش تحصيلي

۵۱

نمودار شماره ۴-۳ نمايش نمرات انگيزش دروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۲

نمودار شماره ۴-۴نمايش نمرات انگيزش دروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۲

نمودار شماره ۴-۵ نمايش نمرات انگيزش بيروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۳

نمودار شماره ۴-۶نمايش نمرات انگيزش بيروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۳

نمودار شماره ۴-۷ نمايش نمرات بي انگيزگي پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۴

نمودار شماره ۴-۸ نمايش نمرات بي انگيزگي پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۴

جدول ۴-۵نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۵۵

جدول ۴-۶نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن برحسب گروه آزمايش و كنترل

۵۶

جدول شماره ۴-۷ خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش سرعت خواندن

۵۷

جدول شماره ۴-۸ ميانگين تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش سرعت خواندن

۵۷

جدول ۴-۹ نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۵۸

جدول ۴-۱۰ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين درك مطلب برحسب گروه آزمايش و كنترل

۵۹

جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش درك مطلب

۵۹

جدول شماره ۴-۱۲ ميانگين‌هاي تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش درك مطلب

۶۰

جدول ۴-۱۳ نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۶۱

جدول ۴-۱۴ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشايي كلمات برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۱

جدول شماره ۴-۱۵خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش رمزگشايي كلمات

۶۲

جدول شماره ۴-۱۶ ميانگين تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش رمزگشايي كلمات

۶۲

جدول ۴-۱۷ نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۶۳

جدول ۴-۱۸نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين انگيزش دروني برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۴

جدول ۴-۱۹ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين انگيزش بيروني برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۴

جدول ۴-۲۰ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين بي انگيزگي برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۵

جدول شماره ۴-۲۱ خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش انگيزش تحصيلي (دروني،  بيروني و بي انگيزگي)

۶۶

جدول شماره ۴-۲۲ ميانگين‌هاي تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش انگيزش تحصيلي(دروني، بيروني و بي انگيزگي)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۳ نتايج تحليل واريانس چند متغيره اثر تخته هوشمند بر انگيزش تحصيلي (دروني، بيروني و بي انگيزگي)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۴ نتايج تحليل واريانس چند متغيره اثر تخته هوشمند بر انگيزش تحصيلي (دروني، بيروني و بي انگيزگي)

۶۸

 
فصل اول
كليات تحقيق
 
 
۱-۱ مقدمه
اختلال يادگيري[۱] به‌وسيله‌ي متخصصان بهداشت روان و پزشكي به‌عنوان نوعي اختلال عصبي زيستي، شناختي و يا پردازش زبان تشخيص داده مي‌شود كه معلول عملكرد نابهنجار مغز است يكي از پيامدهاي بدكاري مغز اين است كه افراد داراي اختلال يادگيري فرايندها و اطلاعات موردنيازشان را به‌گونه‌اي متفاوت از عملكرد معمولي مورد انتظار كودكان يا بزرگ‌سالان بدون مشكل به دست مي‌آورند (جانه و همكاران، ۱۳۹۱؛ به نقل از معتمدي و همكاران، ۱۳۹۱).
بدون شك برنامه آموزش مستقيم براي دانش‌آموزاني كه در معرض خطر افت تحصيلي هستند يا به‌عبارت‌ديگر براي دانش آموزان نيازمند آموزش‌هاي ويژه سودمندترين برنامه آموزشي خواهد بود. برنامه ترميمي آموزش مستقيم به‌طور كاملاً معناداري يادگيري نوشتن (دست خط، املاوانشا) دانش آموزان پايه‌هاي دوم تا پنجم را بهبود مي‌بخشد( زيد، حسين و توماس[۲] ۲۰۰۸، به نقل كريمي، عليزاده، فرخي و سعدي پور، ۱۳۸۹).
نفوذ سريع فن‌آوري اطلاعات در ميان آحاد مردم موجب تغيير شيوه زندگي آنان شده است تحولات سريع ناشي از كاربرد فن‌آوري اعم از فن‌آوري مولدو فن‌آوري اطلاعاتي در زندگي بشر تغييرات شگرفي را در ساختارهاي صنعتي، اقتصادي، سياسي و مدني جوامع به وجود آورده است و اين تغييرات، تأثيرات به سزايي در روند زندگي و كار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش‌هاي سنتي آموزش، يادگيري و مديريت آموزشي به‌طورجدي به مقابله پرداخته است (اسلامي، ۱۳۸۱).
رايانه بخش گران‌بهايي از فن‌آوري، براي كودكان با نيازهاي ويژه است كه منابع مختلفي از اطلاعات را از قبيل متن، موضوع، صدا و تصوير را به صورت همزمان و هماهنگ در كنار هم ارائه داده، باعث كسب تجربه و عامل محركي براي كودكان است تا بتوانند مهارت هاي كلامي و ارتباطي خود را رشد داده، بهبود بخشند (ويزنتز، ۲۰۱۰).
بر اساس تعريف كميته مشترك ملي به ناتواني يادگيري[۳]كه امروزه موردقبول اكثر پژوهشگران مي‌باشد؛ اختلال يادگيري اصطلاح كلي است و به گروه نامتجانسي از اختلال‌ها اطلاق مي‌شود كه به شكل مشكلات عمده در فراگيري و به‌كارگيري توانايي‌هاي گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال يا محاسبات رياضي آشكار مي‌شود. فرض بر اين است كه از اختلال كاركرد دستگاه عصبي مركزي نشأت مي‌گيرند و ممكن است در كنار اختلال‌هاي يادگيري، اشكالاتي در خود نظم دهي رفتارها، ادراك اجتماعي و تعامل اجتماعي وجود داشته باشد، اما اين مسائل به‌خودي‌خود اختلال يادگيري به شمار نمي‌آيند. اختلال‌هاي يادگيري ممكن است همراه با ساير عارضه‌هاي معلوليتي باشد (براي مثال نقص حسي، كم‌توان ذهني، اختلال اجتماعي و هيجاني) يا تأثيرات محيطي توأم باشد (نظير تفاوت‌هاي فرهنگي، آموزش ناكافي و نامناسب، عوامل رواني) اما نتيجه اين عارضه يا تأثيرات نيست (لر نر[۴]، ۱۹۹۷؛ به نقل سياح، ۱۳۹۱).
تركيب متن و تصاوير ديداري و صوت براي ارائه و آموزش لغات، موجب يادگيري و تعريف واقعي و عيني از اين لغات شده و حافظه‌ي كوتاه‌مدت و حافظه‌ي ديداري (فراخناي توجه) اين افراد را بهبود مي‌بخشد و رشد يادگيري، يادسپاري و يادآوري لغات در افراد دچار نارسايي‌هاي يادگيري را افزايش مي‌دهد و باعث تقويت توانايي تجسم ديداري و آموزش باكيفيت بالا در دانش آموزان از طريق ابعاد مختلف صورت مي‌گيرد (جك، فلتچرف لين، فاچس و مارسيا[۵]، ۲۰۰۷). آموزش مبتني بر رايانه به‌وسيله‌ي تحقيقات آزمايشي مورد تأييد و حمايت مي باشد. ازجمله به‌كارگيري شيوه‌هاي آموزشي مبتني بر رايانه موجب بهبود عملكرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال املا شده بود (ونگ و باتلر، ۲۰۰۶).
شواهدي دال بر وجود اثرات مثبت آموزش‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي بر تقويت مهارت‌هاي خواندن و املا و نيز بهبود مهارت‌هاي شناختي، توجه و تمركز، كنترل حركات، ايجاد لذت و شادي و كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه گزارش‌شده است (برگر، روبرت و پاسنر، ۲۰۰۰).
 
  ۱-۲ بيان مسئله
مسئله ناتواني در درك و يادگيري مطلوب برخي از مطالب توسط كودكان در سالهاي اخير به‌طور فوق‌العاده‌اي موردتوجه متخصصان و كارشناسان قرارگرفته است (افروز، ۱۳۹۱).
اختلال‌هاي يادگيري، ابتدا در دهه‌ي ۱۹۶۰ به‌عنوان جديدترين حوزه‌ي فرعي در مبحث كودكان استثنايي واردشده است (جواديان، ۱۳۹۱).
از طرفي محققان همواره به دنبال يافتن پاسخي براي پر كردن خلاهاي يادگيري، رفع مشكلات و كمبودهاي ناشي از نقص در فرايند تدريس و يادگيري بوده‌اند. آن‌ها به دنبال راه‌هايي بوده اندكه تمرينات روزمره و خسته‌كننده را به تجربيات تعاملي و لذت‌بخش براي اداره شاگردان تغيير دهند، به‌طوري‌كه دانش آموزان مباني اساسي و لازم و مفاهيم عميق را درك كنند (تورنتن[۶]، ۱۹۹۷؛ به نقل صفاريان، ۱۳۸۹).
در طي بررسي نتايج تحقيقات انجام‌شده در مورد اين كودكان يكي از روش‌هاي مؤثر در بهبود يادگيري دانش آموزان مبتلابه اختلال يادگيري آموزش مستقيم مي‌باشد.
عناصر كليدي در آموزش مستقيم شامل الگوبرداري، تقويت، بازخورد، تقريب‌هاي متوالي و فعال بودن يادگيرنده (بريتر و انگلمن[۷]، ۱۹۶۶؛ جويس وكالهون[۸]، ۲۰۰۰؛ مارك، ساراو ريچارد[۹]، ۲۰۰۱).
با اشاره به يافته‌هاي پژوهشي مربوط به روش آموزش به كمك كامپيوتر دريافته‌اند كه اين روش هم پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان را افزايش مي‌دهد و هم در آنان نگرش مثبت‌تري نسبت به فعاليت‌هاي آموزشگاهي ايجاد مي‌كند.
در فرا تحليلي كه به‌وسيله (جونز ۱۹۹۰، به نقل مك كولوگ، ۲۰۰۰) انجام‌گرفته است، مطالعه‌ي ۳۶ تحقيق مستقل نشان داد كه كاربرد رايانه اثر مثبتي در رشد تحصيلي از دبستان تا دانشگاه دارد. در اين بررسي‌ها دانش آموزان داراي اختلال‌هاي يادگيري ويژه كه آموزش‌هاي رايانه‌اي را دريافت كرده بودند، عملكردشان در دروس املا و خواندن و رياضي به نحو معناداري تقويت‌شده بود و نيز به‌طور قابل‌توجهي مهارت‌هاي نگرشي بهتري را نشان داده‌اند.
با توجه به اين‌كه دانش آموزان مبتلابه اختلال يادگيري نسبت به همسالان خود مشكلات جدي درزمينه ترك مدرسه (اولمان[۱۰] ۱۹۵۷)، بزهكاري (روف و گلدن[۱۱]، ۱۹۷۲) مشكلات رواني (كاون، پدرسون، بابيگنال، لزو و تروس[۱۲]، ۱۹۷۳) دارند.
به‌كارگيري نرم‌افزار آموزشي در محيط‌هاي يادگيري راه مناسب و لازم براي كشف و دسترسي به منابع اطلاعاتي در جهت آماده‌سازي فراگيرندگان براي زندگي آينده است. كاربردي‌ترين جنبه نرم‌افزارهاي آموزشي، يادگيري، سهولت و دسترسي آسان فراگير به محتواست. فراگيرنده با به‌ كارگيري برنامه‌هاي نرم‌افزار آموزشي در محور يادگيري قرار مي‌گيرد و با محيط خود تعامل پيدا  مي كند (كفاشي، ۱۳۸۹).
ازاين‌رو تحقيق حاضر به دنبال روشي نوين براي بهبود اختلال خواندن و درك وفهم و نوشتن در كودكان با اختلال ويژه‌ي يادگيري است كه بيشترين تاثير را داشته باشد. در اين ‌بين نرم‌افزار تخته هوشمند ضمن رعايت اصول سهولت كاربري، محيطي مناسب جهت تدريس، سمينار و حتي جلسات عملياتي را فراهم مي‌نمايد. كاركردن با آن بسيار ساده مي باشد و از مزاياي آن قابليت بالا در نوشتن بر روي بردهاي هوشمند، قابليت رسم اشكال هندسي ۲ بعدي و سه‌بعدي، قابليت ضبط تدريس به‌صورت هوشمند و آزمايشگاه مجازي استفاده‌شده است تا به رفع مشكلات يادگيري خواندن و درك و فهم در كودكان داراي اختلال خواندن كمك كند.
بنابراين، مسئله اصلي اين پژوهش (هدف كلي تحقيق)، عبارت است از بررسي تأثير به‌كارگيري تخته هوشمند بر انگيزش و پيشرفت در خواندن و درك مطلب دانش آموزان داراي اختلال يادگيري در پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي شهرستان تربت‌حيدريه.
 
۱-۳ اهميت و ضرورت پژوهش
كودكان با اختلال ويژه‌ي يادگيري، با توجه به داشتن هوش طبيعي با مشكل يادگيري مواجه‌اند و زماني تشخيص داده مي‌شوند كه پيشرفت در آزمونهاي استانداردشده براي خواندن، رياضيات يا بيان نوشتاري به‌طور چشمگيري زير حد مورد انتظار برحسب سن، سطح تحصيلات و سطح هوشي باشد. اين كودكان مشكلات زيادي درزمينه ي خواندن و نوشتن دارند و مشكل آن‌ها معمولاً دير تشخيص داده مي‌شود. مسائل عاطفي دوران نوجواني و بزرگ‌سالي آن‌ها بيشتر مربوط به دوران تحصيلي و ميزان ترك مدرسه در آن‌ها ۵/۱ برابر حد متوسط است. (فرهبدومينايي، ۱۳۸۲؛ كاپلان و سادوك، ۱۳۷۸).
كودكان مبتلابه اختلال يادگيري در يك يا چند مورد از توانايي‌هاي تحصيلي مانند خواندن، نوشتن و رياضيات و يا هر سه اين موارد مشكلات جدي دارند (كاواناك و تروس، ۱۹۸۸).
اختلال خواندن، اختلال در يادگيري رياضيات و اختلال نوشتن از انواع رايج اختلالات يادگيري به شمار مي‌رود. عوامل متعددي ممكن است باعث اختلال يادگيري شود. كه مي‌توان از بين آن‌ها به عوامل ارثي، عوامل مادرزادي، عوامل محيطي و عوامل آموزشي اشاره كرد (شكوهي يكتا و همكار، ۱۳۸۵).
بر اساس تحقيقات انجام‌شده اين نتيجه حاصل گرديده است كه ۷۵ درصد يادگيري از طريق وسايل ديداري و تصويري و به‌وسيله‌ي حس بينايي انجام مي‌شود درصورتي‌كه تنها ۱۳ درصد يادگيري از طريق حس شنوايي و وسايل صوتي انجام مي‌گيرد و ديگر حواس به ترتيب بساوايي ۶ درصد، بويايي و چشايي هركدام ۳ درصد در يادگيري تأثير دارند.
به همين دليل است كه امروزه در طراحي مدارس فن‌آوري و ارتباطات نقش حياتي ايفا مي‌كنند (فتاحيان، ۱۳۸۳).
تحقيقات نشان مي‌دهد كه كاربرد كامپيوتر به‌عنوان مربي در تركيب با آموزش سنتي براي تعليم و تمرين و ارائه آموزش، باعث افزايش يادگيري در دوره‌هاي سنتي و مهارت‌هاي پايه‌اي مي‌شود. هم‌چنين دانش آموزان سريع‌تر ياد مي‌گيرند، حافظه‌ي بيشتري نشان داده و اگر كامپيوتر كار مي‌كنند به بهتر آموختن تشويق مي‌شوند (عچرش، ۱۳۸۹).
فن‌آوري‌هاي كمكي يك حيطه‌ي وسيع وگسترده‌اي را از يك مداد وكاغذ ساده تا فن‌آوري‌هاي برتر و بالايي مانند رايانه را دربرمي گيرد. اين فن‌آوري‌هاي حمايتي ازلحاظ آموزش به سه گروه فن‌آوري‌هاي پايين، مياني و بالا (برتر) طبقه‌بندي مي‌شوند (شارپ، ۲۰۰۶؛ اسخوماركر، ۲۰۰۹).
ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رو مي‌دانند اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ داﻣﻨﮥ ﺗﺎ ۳۰ درﺻـﺪ در پژوهش‌هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ گزارش‌شده اﺳﺖ. در ﻣﻄالعه ﻣﺮوﯾﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯽ(۱۳۷۶) ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ۸ درﺻﺪ ذكرشده اﺳﺖ. ازنظر تفاوت‌هاي ﺟﻨﺴﯽ، گزارش‌هاي به‌دست‌آمده از ﻣﺪارس وكلينيك‌ها، رواج ۴ﺑﻪ۱را بين ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح كرده‌اند. به‌هرحال، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت همه‌گيرشناسي و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ناتوان در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺤﯿﻄﻰ، روان‌شناختي و ﺣﺘﻰ ژﻧﺘﯿﮑﻰ دخيل‌اند. دانش‌آموزان مبتلابه اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﺎدي درس مي‌خوانند ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻃﺮد ﻗﺮار مي‌گيرند و ﻣﻨﺰوي مي‌شوند. عزت‌نفس و خودپنداري ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ مي‌تواند ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮕﺬارد. در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن مبتلابه ناتواني‌هاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي، آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ عزت‌نفس ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‌هايي ﮐﻪ داراي عزت‌نفس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازلحاظ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﺗﺮي دارﻧﺪ(نريماني و رجبي، ۱۳۸۴).
راﻳﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚآن ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﻫﺮﻓﻨﺎوري آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در آﻣﻮزش وﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮد. اﻣﺮوزه، راﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ، رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﻮزش آن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدي ﺷﺪه و ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا راﻳﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪي از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺻﺪا و ﺣﺮﻛﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻲ ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ شود. بنابراين ﺟﺎي ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ دور از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ راﻳﺎﻧﻪ اي از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ- ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان بيش از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر مي ﺷﻮد(ياوري و همكاران، ۱۳۸۵).
 
۱-۴ اهداف پژوهش
هدف كلي: تعيين تأثير به‌كارگيري تخته هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر داراي اختلال يادگيري در پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي شهرستان تربت‌حيدريه.
 
 اهداف جزئي:

 1. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن دانش آموزان دختر پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي با اختلال يادگيري
 2. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر درك مطلب دانش آموزان دختر پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي با اختلال يادگيري
 3. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشايي كلمات دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي با اختلال يادگيري
 4. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر انگيزش مربوط به خواندن دانش آموزان پايه سوم دوره ابتدايي با اختلال يادگيري

 
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
تعداد صفحه : ۸۷
قيمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۴:۳۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

عنوان : تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد

گروه آموزشي روان شناسي

 

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد "M. A."

گرايش: كودكان استثنايي

 

عنوان:

تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم

 

تابستان ۱۳۹۳

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم است. اين پژوهش از نوع تحقيقات نيمه آزمايشي به شمار مي آيد. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه ي دانش آموزان پايه ي سوم شاغل به تحصيل شهرستان تربت حيدريه (۴۰ دانش آموز) كه به طور تصادفي در دوگروه آزمايش (۲۰ نفر ) و كنترل (۲۰ نفر ) در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ مي باشند و از روش نمونه گيري مبتني بر هدف و به صورت تصادفي استفاده شده است. ابزار اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مي باشد كه قبل و بعد از جلسات آموزشي توسط گروه نمونه تكميل و به كمك نرم افزار spss17مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت. در مرحله‌ نهايي داده ها‌ي حاصل با استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي دو نمونه مستقل و تحليل كوواريانس مورد تجزيه ‌و تحليل قرارگرفته و نتايج نشان داد كه: استفاده از تخته هوشمند باعث افزايش انگيزش و پيشرفت خواندن در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري مي گردد.
 
واژه هاي كليدي: انگيزش، تخته ي هوشمند، خواندن، اختلال يادگيري
 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول: كليات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بيان مسئله ۳
۱-۳ اهميت و ضرورت موضوع ۵
۱-۴ اهداف تحقيق ۷
۱-۵ فرضيات
۱-۶متغير مستقل و وابسته
۷
۸
۱-۷ تعاريف متغيرها ۸
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
۲-۱ مفهوم تخته هوشمند ۱۱
۲-۲ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ۱۱
۲-۳ اﻫﺪاف ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ۱۲
۲-۴ انواع بردهاي هوشمند ۱۳
۲-۵ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ اي و آﻣﻮزش وﻳﮋه ۱۴
۲-۶ اشكالات استفاده از روش هوشمند سازي ۱۴
۲-۷ مفهوم انگيزش تحصيلي ۱۵
۲-۸ منشأ انگيزه پيشرفت ۲۳
۲-۹ نظريه انگيزه پيشرفت مك كللند ۲۵
۲-۱۰ انگيزه پيشرفت و ويژگي‌هاي افراد با انگيزه پيشرفت بالا ۲۷
۲-۱۱ آموزش انگيزه پيشرفت ۲۹
۲-۱۲ كاركردها و ابعاد انگيزش ۳۱
۲-۱۳ مفهوم سواد خواندن ۳۳
۲-۱۴ اهميت خواندن ۳۴
۲-۱۵ مفهوم اختلال يادگيري ۳۵
۲-۱۶ ويژگي هاي افراد ناتوان در يادگيري ۳۶
۲-۱۷ عوامل مؤثر در آموزش و يادگيري دانش­آموزان داراي اختلال يادگيري ۳۷
۲-۱۸ انواع اختلال يادگيري ۳۹
۲-۱۹ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ۴۰
۲-۲۰ نظريه هاي اختلال يادگيري ۴۰
۲-۲۱ تحقيقات انجام شده ۴۳
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
۳-۱ مقدمه ۴۶
۳-۲ روش پژوهش ۴۶
۳-۳ جامعه آماري ۴۶
۳-۴ روش نمونه گيري ۴۶
۳-۵ ابزار پژوهش ۴۶
۳-۶ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۴۷
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱ توصيف داده ها ۴۹
۴-۲ تحليل داده ها ۵۵
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
۵-۱ مقدمه ۷۰
۵-۲ بررسي فرضيه ها ۷۰
۵-۳ بحث و نتيجه گيري ۷۱
 ۵-۴ محدوديت هاي پژوهش ۷۲
۵-۵ پيشنهادات پژوهش ۷۳
۵-۶ منابع و مأخذ ۷۴
ضمائم و پيوست ها
پرسشنامه  

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار۲-۱. انواع اختلال يادگيري

۳۹

جدول شماره ۴-۱: ميانگين و انحراف معيار پيشرفت خواندن

۴۹

نمودار شماره ۴-۱ نمايش نمرات پيشرفت خواندن پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۰

نمودار شماره ۴-۲ نمايش نمرات پيشرفت خواندن پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۰

جدول شماره ۴-۳: ميانگين و انحراف معيار انگيزش تحصيلي

۵۱

نمودار شماره ۴-۳ نمايش نمرات انگيزش دروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۲

نمودار شماره ۴-۴نمايش نمرات انگيزش دروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۲

نمودار شماره ۴-۵ نمايش نمرات انگيزش بيروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۳

نمودار شماره ۴-۶نمايش نمرات انگيزش بيروني پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۳

نمودار شماره ۴-۷ نمايش نمرات بي انگيزگي پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش

۵۴

نمودار شماره ۴-۸ نمايش نمرات بي انگيزگي پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه كنترل

۵۴

جدول ۴-۵نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۵۵

جدول ۴-۶نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن برحسب گروه آزمايش و كنترل

۵۶

جدول شماره ۴-۷ خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش سرعت خواندن

۵۷

جدول شماره ۴-۸ ميانگين تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش سرعت خواندن

۵۷

جدول ۴-۹ نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۵۸

جدول ۴-۱۰ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين درك مطلب برحسب گروه آزمايش و كنترل

۵۹

جدول شماره ۴-۱۱ خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش درك مطلب

۵۹

جدول شماره ۴-۱۲ ميانگين‌هاي تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش درك مطلب

۶۰

جدول ۴-۱۳ نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۶۱

جدول ۴-۱۴ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشايي كلمات برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۱

جدول شماره ۴-۱۵خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش رمزگشايي كلمات

۶۲

جدول شماره ۴-۱۶ ميانگين تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش رمزگشايي كلمات

۶۲

جدول ۴-۱۷ نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف (نرمال بودن توزيع متغير)

۶۳

جدول ۴-۱۸نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين انگيزش دروني برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۴

جدول ۴-۱۹ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين انگيزش بيروني برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۴

جدول ۴-۲۰ نتايج آزمون تي-تست براي مقايسه تفاوت ميانگين بي انگيزگي برحسب گروه آزمايش و كنترل

۶۵

جدول شماره ۴-۲۱ خلاصه نتايج آزمون تحليل كوواريانس افزايش انگيزش تحصيلي (دروني،  بيروني و بي انگيزگي)

۶۶

جدول شماره ۴-۲۲ ميانگين‌هاي تعديل‌شده در تحليل كوواريانس افزايش انگيزش تحصيلي(دروني، بيروني و بي انگيزگي)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۳ نتايج تحليل واريانس چند متغيره اثر تخته هوشمند بر انگيزش تحصيلي (دروني، بيروني و بي انگيزگي)

۶۷

جدول شماره ۴-۲۴ نتايج تحليل واريانس چند متغيره اثر تخته هوشمند بر انگيزش تحصيلي (دروني، بيروني و بي انگيزگي)

۶۸

 
فصل اول
كليات تحقيق
 
 
۱-۱ مقدمه
اختلال يادگيري[۱] به‌وسيله‌ي متخصصان بهداشت روان و پزشكي به‌عنوان نوعي اختلال عصبي زيستي، شناختي و يا پردازش زبان تشخيص داده مي‌شود كه معلول عملكرد نابهنجار مغز است يكي از پيامدهاي بدكاري مغز اين است كه افراد داراي اختلال يادگيري فرايندها و اطلاعات موردنيازشان را به‌گونه‌اي متفاوت از عملكرد معمولي مورد انتظار كودكان يا بزرگ‌سالان بدون مشكل به دست مي‌آورند (جانه و همكاران، ۱۳۹۱؛ به نقل از معتمدي و همكاران، ۱۳۹۱).
بدون شك برنامه آموزش مستقيم براي دانش‌آموزاني كه در معرض خطر افت تحصيلي هستند يا به‌عبارت‌ديگر براي دانش آموزان نيازمند آموزش‌هاي ويژه سودمندترين برنامه آموزشي خواهد بود. برنامه ترميمي آموزش مستقيم به‌طور كاملاً معناداري يادگيري نوشتن (دست خط، املاوانشا) دانش آموزان پايه‌هاي دوم تا پنجم را بهبود مي‌بخشد( زيد، حسين و توماس[۲] ۲۰۰۸، به نقل كريمي، عليزاده، فرخي و سعدي پور، ۱۳۸۹).
نفوذ سريع فن‌آوري اطلاعات در ميان آحاد مردم موجب تغيير شيوه زندگي آنان شده است تحولات سريع ناشي از كاربرد فن‌آوري اعم از فن‌آوري مولدو فن‌آوري اطلاعاتي در زندگي بشر تغييرات شگرفي را در ساختارهاي صنعتي، اقتصادي، سياسي و مدني جوامع به وجود آورده است و اين تغييرات، تأثيرات به سزايي در روند زندگي و كار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش‌هاي سنتي آموزش، يادگيري و مديريت آموزشي به‌طورجدي به مقابله پرداخته است (اسلامي، ۱۳۸۱).
رايانه بخش گران‌بهايي از فن‌آوري، براي كودكان با نيازهاي ويژه است كه منابع مختلفي از اطلاعات را از قبيل متن، موضوع، صدا و تصوير را به صورت همزمان و هماهنگ در كنار هم ارائه داده، باعث كسب تجربه و عامل محركي براي كودكان است تا بتوانند مهارت هاي كلامي و ارتباطي خود را رشد داده، بهبود بخشند (ويزنتز، ۲۰۱۰).
بر اساس تعريف كميته مشترك ملي به ناتواني يادگيري[۳]كه امروزه موردقبول اكثر پژوهشگران مي‌باشد؛ اختلال يادگيري اصطلاح كلي است و به گروه نامتجانسي از اختلال‌ها اطلاق مي‌شود كه به شكل مشكلات عمده در فراگيري و به‌كارگيري توانايي‌هاي گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال يا محاسبات رياضي آشكار مي‌شود. فرض بر اين است كه از اختلال كاركرد دستگاه عصبي مركزي نشأت مي‌گيرند و ممكن است در كنار اختلال‌هاي يادگيري، اشكالاتي در خود نظم دهي رفتارها، ادراك اجتماعي و تعامل اجتماعي وجود داشته باشد، اما اين مسائل به‌خودي‌خود اختلال يادگيري به شمار نمي‌آيند. اختلال‌هاي يادگيري ممكن است همراه با ساير عارضه‌هاي معلوليتي باشد (براي مثال نقص حسي، كم‌توان ذهني، اختلال اجتماعي و هيجاني) يا تأثيرات محيطي توأم باشد (نظير تفاوت‌هاي فرهنگي، آموزش ناكافي و نامناسب، عوامل رواني) اما نتيجه اين عارضه يا تأثيرات نيست (لر نر[۴]، ۱۹۹۷؛ به نقل سياح، ۱۳۹۱).
تركيب متن و تصاوير ديداري و صوت براي ارائه و آموزش لغات، موجب يادگيري و تعريف واقعي و عيني از اين لغات شده و حافظه‌ي كوتاه‌مدت و حافظه‌ي ديداري (فراخناي توجه) اين افراد را بهبود مي‌بخشد و رشد يادگيري، يادسپاري و يادآوري لغات در افراد دچار نارسايي‌هاي يادگيري را افزايش مي‌دهد و باعث تقويت توانايي تجسم ديداري و آموزش باكيفيت بالا در دانش آموزان از طريق ابعاد مختلف صورت مي‌گيرد (جك، فلتچرف لين، فاچس و مارسيا[۵]، ۲۰۰۷). آموزش مبتني بر رايانه به‌وسيله‌ي تحقيقات آزمايشي مورد تأييد و حمايت مي باشد. ازجمله به‌كارگيري شيوه‌هاي آموزشي مبتني بر رايانه موجب بهبود عملكرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال املا شده بود (ونگ و باتلر، ۲۰۰۶).
شواهدي دال بر وجود اثرات مثبت آموزش‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي بر تقويت مهارت‌هاي خواندن و املا و نيز بهبود مهارت‌هاي شناختي، توجه و تمركز، كنترل حركات، ايجاد لذت و شادي و كاهش رفتارهاي پرخاشگرانه گزارش‌شده است (برگر، روبرت و پاسنر، ۲۰۰۰).
 
  ۱-۲ بيان مسئله
مسئله ناتواني در درك و يادگيري مطلوب برخي از مطالب توسط كودكان در سالهاي اخير به‌طور فوق‌العاده‌اي موردتوجه متخصصان و كارشناسان قرارگرفته است (افروز، ۱۳۹۱).
اختلال‌هاي يادگيري، ابتدا در دهه‌ي ۱۹۶۰ به‌عنوان جديدترين حوزه‌ي فرعي در مبحث كودكان استثنايي واردشده است (جواديان، ۱۳۹۱).
از طرفي محققان همواره به دنبال يافتن پاسخي براي پر كردن خلاهاي يادگيري، رفع مشكلات و كمبودهاي ناشي از نقص در فرايند تدريس و يادگيري بوده‌اند. آن‌ها به دنبال راه‌هايي بوده اندكه تمرينات روزمره و خسته‌كننده را به تجربيات تعاملي و لذت‌بخش براي اداره شاگردان تغيير دهند، به‌طوري‌كه دانش آموزان مباني اساسي و لازم و مفاهيم عميق را درك كنند (تورنتن[۶]، ۱۹۹۷؛ به نقل صفاريان، ۱۳۸۹).
در طي بررسي نتايج تحقيقات انجام‌شده در مورد اين كودكان يكي از روش‌هاي مؤثر در بهبود يادگيري دانش آموزان مبتلابه اختلال يادگيري آموزش مستقيم مي‌باشد.
عناصر كليدي در آموزش مستقيم شامل الگوبرداري، تقويت، بازخورد، تقريب‌هاي متوالي و فعال بودن يادگيرنده (بريتر و انگلمن[۷]، ۱۹۶۶؛ جويس وكالهون[۸]، ۲۰۰۰؛ مارك، ساراو ريچارد[۹]، ۲۰۰۱).
با اشاره به يافته‌هاي پژوهشي مربوط به روش آموزش به كمك كامپيوتر دريافته‌اند كه اين روش هم پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان را افزايش مي‌دهد و هم در آنان نگرش مثبت‌تري نسبت به فعاليت‌هاي آموزشگاهي ايجاد مي‌كند.
در فرا تحليلي كه به‌وسيله (جونز ۱۹۹۰، به نقل مك كولوگ، ۲۰۰۰) انجام‌گرفته است، مطالعه‌ي ۳۶ تحقيق مستقل نشان داد كه كاربرد رايانه اثر مثبتي در رشد تحصيلي از دبستان تا دانشگاه دارد. در اين بررسي‌ها دانش آموزان داراي اختلال‌هاي يادگيري ويژه كه آموزش‌هاي رايانه‌اي را دريافت كرده بودند، عملكردشان در دروس املا و خواندن و رياضي به نحو معناداري تقويت‌شده بود و نيز به‌طور قابل‌توجهي مهارت‌هاي نگرشي بهتري را نشان داده‌اند.
با توجه به اين‌كه دانش آموزان مبتلابه اختلال يادگيري نسبت به همسالان خود مشكلات جدي درزمينه ترك مدرسه (اولمان[۱۰] ۱۹۵۷)، بزهكاري (روف و گلدن[۱۱]، ۱۹۷۲) مشكلات رواني (كاون، پدرسون، بابيگنال، لزو و تروس[۱۲]، ۱۹۷۳) دارند.
به‌كارگيري نرم‌افزار آموزشي در محيط‌هاي يادگيري راه مناسب و لازم براي كشف و دسترسي به منابع اطلاعاتي در جهت آماده‌سازي فراگيرندگان براي زندگي آينده است. كاربردي‌ترين جنبه نرم‌افزارهاي آموزشي، يادگيري، سهولت و دسترسي آسان فراگير به محتواست. فراگيرنده با به‌ كارگيري برنامه‌هاي نرم‌افزار آموزشي در محور يادگيري قرار مي‌گيرد و با محيط خود تعامل پيدا  مي كند (كفاشي، ۱۳۸۹).
ازاين‌رو تحقيق حاضر به دنبال روشي نوين براي بهبود اختلال خواندن و درك وفهم و نوشتن در كودكان با اختلال ويژه‌ي يادگيري است كه بيشترين تاثير را داشته باشد. در اين ‌بين نرم‌افزار تخته هوشمند ضمن رعايت اصول سهولت كاربري، محيطي مناسب جهت تدريس، سمينار و حتي جلسات عملياتي را فراهم مي‌نمايد. كاركردن با آن بسيار ساده مي باشد و از مزاياي آن قابليت بالا در نوشتن بر روي بردهاي هوشمند، قابليت رسم اشكال هندسي ۲ بعدي و سه‌بعدي، قابليت ضبط تدريس به‌صورت هوشمند و آزمايشگاه مجازي استفاده‌شده است تا به رفع مشكلات يادگيري خواندن و درك و فهم در كودكان داراي اختلال خواندن كمك كند.
بنابراين، مسئله اصلي اين پژوهش (هدف كلي تحقيق)، عبارت است از بررسي تأثير به‌كارگيري تخته هوشمند بر انگيزش و پيشرفت در خواندن و درك مطلب دانش آموزان داراي اختلال يادگيري در پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي شهرستان تربت‌حيدريه.
 
۱-۳ اهميت و ضرورت پژوهش
كودكان با اختلال ويژه‌ي يادگيري، با توجه به داشتن هوش طبيعي با مشكل يادگيري مواجه‌اند و زماني تشخيص داده مي‌شوند كه پيشرفت در آزمونهاي استانداردشده براي خواندن، رياضيات يا بيان نوشتاري به‌طور چشمگيري زير حد مورد انتظار برحسب سن، سطح تحصيلات و سطح هوشي باشد. اين كودكان مشكلات زيادي درزمينه ي خواندن و نوشتن دارند و مشكل آن‌ها معمولاً دير تشخيص داده مي‌شود. مسائل عاطفي دوران نوجواني و بزرگ‌سالي آن‌ها بيشتر مربوط به دوران تحصيلي و ميزان ترك مدرسه در آن‌ها ۵/۱ برابر حد متوسط است. (فرهبدومينايي، ۱۳۸۲؛ كاپلان و سادوك، ۱۳۷۸).
كودكان مبتلابه اختلال يادگيري در يك يا چند مورد از توانايي‌هاي تحصيلي مانند خواندن، نوشتن و رياضيات و يا هر سه اين موارد مشكلات جدي دارند (كاواناك و تروس، ۱۹۸۸).
اختلال خواندن، اختلال در يادگيري رياضيات و اختلال نوشتن از انواع رايج اختلالات يادگيري به شمار مي‌رود. عوامل متعددي ممكن است باعث اختلال يادگيري شود. كه مي‌توان از بين آن‌ها به عوامل ارثي، عوامل مادرزادي، عوامل محيطي و عوامل آموزشي اشاره كرد (شكوهي يكتا و همكار، ۱۳۸۵).
بر اساس تحقيقات انجام‌شده اين نتيجه حاصل گرديده است كه ۷۵ درصد يادگيري از طريق وسايل ديداري و تصويري و به‌وسيله‌ي حس بينايي انجام مي‌شود درصورتي‌كه تنها ۱۳ درصد يادگيري از طريق حس شنوايي و وسايل صوتي انجام مي‌گيرد و ديگر حواس به ترتيب بساوايي ۶ درصد، بويايي و چشايي هركدام ۳ درصد در يادگيري تأثير دارند.
به همين دليل است كه امروزه در طراحي مدارس فن‌آوري و ارتباطات نقش حياتي ايفا مي‌كنند (فتاحيان، ۱۳۸۳).
تحقيقات نشان مي‌دهد كه كاربرد كامپيوتر به‌عنوان مربي در تركيب با آموزش سنتي براي تعليم و تمرين و ارائه آموزش، باعث افزايش يادگيري در دوره‌هاي سنتي و مهارت‌هاي پايه‌اي مي‌شود. هم‌چنين دانش آموزان سريع‌تر ياد مي‌گيرند، حافظه‌ي بيشتري نشان داده و اگر كامپيوتر كار مي‌كنند به بهتر آموختن تشويق مي‌شوند (عچرش، ۱۳۸۹).
فن‌آوري‌هاي كمكي يك حيطه‌ي وسيع وگسترده‌اي را از يك مداد وكاغذ ساده تا فن‌آوري‌هاي برتر و بالايي مانند رايانه را دربرمي گيرد. اين فن‌آوري‌هاي حمايتي ازلحاظ آموزش به سه گروه فن‌آوري‌هاي پايين، مياني و بالا (برتر) طبقه‌بندي مي‌شوند (شارپ، ۲۰۰۶؛ اسخوماركر، ۲۰۰۹).
ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رو مي‌دانند اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ داﻣﻨﮥ ﺗﺎ ۳۰ درﺻـﺪ در پژوهش‌هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ گزارش‌شده اﺳﺖ. در ﻣﻄالعه ﻣﺮوﯾﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯽ(۱۳۷۶) ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ۸ درﺻﺪ ذكرشده اﺳﺖ. ازنظر تفاوت‌هاي ﺟﻨﺴﯽ، گزارش‌هاي به‌دست‌آمده از ﻣﺪارس وكلينيك‌ها، رواج ۴ﺑﻪ۱را بين ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح كرده‌اند. به‌هرحال، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت همه‌گيرشناسي و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ناتوان در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺤﯿﻄﻰ، روان‌شناختي و ﺣﺘﻰ ژﻧﺘﯿﮑﻰ دخيل‌اند. دانش‌آموزان مبتلابه اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﺎدي درس مي‌خوانند ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻃﺮد ﻗﺮار مي‌گيرند و ﻣﻨﺰوي مي‌شوند. عزت‌نفس و خودپنداري ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ مي‌تواند ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮕﺬارد. در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن مبتلابه ناتواني‌هاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي، آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ عزت‌نفس ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‌هايي ﮐﻪ داراي عزت‌نفس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازلحاظ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﺗﺮي دارﻧﺪ(نريماني و رجبي، ۱۳۸۴).
راﻳﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚآن ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﻫﺮﻓﻨﺎوري آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در آﻣﻮزش وﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮد. اﻣﺮوزه، راﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ، رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﻮزش آن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدي ﺷﺪه و ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا راﻳﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪي از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺻﺪا و ﺣﺮﻛﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻲ ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ شود. بنابراين ﺟﺎي ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ دور از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ راﻳﺎﻧﻪ اي از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ- ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان بيش از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر مي ﺷﻮد(ياوري و همكاران، ۱۳۸۵).
 
۱-۴ اهداف پژوهش
هدف كلي: تعيين تأثير به‌كارگيري تخته هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر داراي اختلال يادگيري در پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي شهرستان تربت‌حيدريه.
 
 اهداف جزئي:

 1. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن دانش آموزان دختر پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي با اختلال يادگيري
 2. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر درك مطلب دانش آموزان دختر پايه‌ي سوم دوره‌ي ابتدايي با اختلال يادگيري
 3. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشايي كلمات دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي با اختلال يادگيري
 4. تعيين تأثير استفاده از تخته هوشمند بر انگيزش مربوط به خواندن دانش آموزان پايه سوم دوره ابتدايي با اختلال يادگيري

 
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
تعداد صفحه : ۸۷
قيمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۲:۰۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مهندسي برق - كنترل

عنوان:

تعامل بين جاذب هاي اجزاء چهره و جاذب هاي چهره كامل در قشر گيگجاهي مغز

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
نقش سلول هاي چهره در قشر گيجگاهي مغز در فرآيند بازشناسي چهره چيست؟ گروهي از نرون ها در قشر گيجگاهي به صورت گزينشي به تصاوير چهره پاسخ مي دهند، ولي نقش دقيق آنها و مزيت محاسباتي اين سلول ها در شناسايي چهره به درستي مشخص نشده است.
ما شبكه عصبي ماژولاري شبيه سازي كرديم كه به طور ساده اي ستون هاي ويژگي در قشر گيجگاهي را مدل مي كرد. سلول هاي اين ناحيه به اشياء با پيچيدگي متوسط پاسخ مي دهند. در ادامه، شبكه دو لايه اي ساختيم كه پس از لايه اول ذكر شده، داراي لايه دوم بود كه سلول هاي چهره را مدل مي كرد.
اين لايه تصاوير چهره را به صورت يك كل ذخيره مي كند. شبكه ها داراي نروهاي تحريكي - مهاري با تابع فعاليت آستانه خطي هستند كه داراي پارامترهاي مطابق با مقادير واقعي بيولوژيكي هستند. ورودي به شبكه ها چهره هاي انتخابي تصادفي از پايگاه داده كيت چهره بود.
يكي از اجزاي چهره تغيير مي كرد يا به صورت ناقص به شبكه ارائه مي شد، سپس كارايي شبكه در دو وظيفه فراخواني و بازشناسي محاسبه مي گرديد. نتايج ما برتري شبكه دو لايه را در بازشناسي چهره نشان مي داد، در شرايطي كه لايه اول به جزء چهره غلط در بيشتر آزمايش ها ميل مي كرد، لايه دوم با داشتن اطلاعات ارتباط بين اجزاء چهره به جزء چهره هدف ميل مي كرد. از طريق اين شبيه سازي ها ما دريافتيم كه يكي از نقش هاي سلول هاي چهره وارد كرد هويت در شبكه است كه اين كار با ارتباط برقرار كردن بين اجزاء يك محرك تركيبي همچون چهره انجام مي گيرد. ما پيشنهاد مي كنيم اين ساختار كمك به نمايان ساختن تغييرات كوچك در محرك مي كند.
يك آزمايش سايكو - فيزيك طراحي گرديد كه در آن به افراد يك سري چهره از پايگاه داده نشان داده مي شد. يك نام به هركدام از چهره ها اختصاص پيدا كرده بود. فاز تست از دو قسمت تشكيل شده بود. در قسمت اول، به افراد يك جزء چهره به تنهايي نشان داده مي شد. در قسمت دوم، از افراد خواسته مي شد كه چهره هاي كامل را كه فقط در جزء قسمت اول فرق داشتند شناسايي كنند.
نتايج آزمايش نشان مي دهد كه افراد در شناسايي اجزاي چهره وقتي كه در كل چهره ظاهر شده باشند بهتر هستند نسبت به وقتي كه به تنهايي ظاهر شوند. اين نتيجه، نتايج شبيه سازي هاي ما را نيز تاييد مي كند: اطلاعات درباره ارتباط بين اجزاء چهره كمك به بازشناسي و فراخواني آن جزء مي كند.
اين پروژه با حمايت مالي (Post Graduate Fellowship) دانشگاه SISSA كشور ايتاليا، و دو ماه فرصت مطالعاتي اينجانب در آزمايشگاه (LIMBO Lab) پروفسور Alessandro Treves انجام پذيرفته است.
مقدمه
چهره جزو مهمترين محرك هايي است كه به سيستم بينايي اعمال مي شود. ثبت هاي الكترودي از تك نرون ها در ميمون Macaque نشان داده است كه بعضي از نرون ها به طور اساسي به چهره جواب مي دهند و به محرك هاي ديگر پاسخ نمي دهند. اين نرون ها در جلوي قسمت بالايي شيار گيجگاهي يا STS و در ناحيه TE يافت شده اند. اين سلول ها براي پاسخ دادن نياز به وجود تمام اجزاي صورت را دارند.
از طرفي، نشان داده شده است كه بعضي از سلول ها به تنها يكي از اجزاي صورت مانند (چشم ها، دهان، موها) يا زير مجموعه اي از اجزاء پاسخ مي دهند. اين سلول ها پاسخ افت كننده اي به جزء ديگر صورت يا كل صورت دارند. هركدام از اين سلول ها از طريق سيناپس ها به يكديگر متصل مي باشند كه تشكيل يك شبكه عصبي را مي دهند.
هدف اين پروژه آناليز اين نكته است كه وجود جاذب هاي مجزا براي اجزا صورت مانند چشم، گوش، بيني و مو در كنار جاذب ها براي كل صورت چقدر فرآيندهاي ذخيره سازي و بازشناسي كل چهره را تسهيل مي سازد. سوال اصلي ديگري كه در اينجا مطرح است اين است كه ذخيره سازي اجزاء به صورت جاذب در يك ناحيه كرتكس چقدر به ذخيره سازي و بازيابي يك حافظه تركيبي كمك مي كنند. با اين حال قصد اصلي اين پروژه تاكيد بر بازيابي صورت در مغز براي پاسخ به اين پرسش است. اين كار به وسيله مدلسازي انجام مي پذيرد به اين ترتيب كه شبكه عصبي مورد نظر براي مدلسازي پياده سازي مي شود و نتايج بررسي خواهد شد.
يكي از مدلهاي مشابه كه توسط Treves و همكارانش در SISSA شبيه سازي شده است، از شبكه عصبي ماژولار تشكيل شده است كه هريك از ماژول ها براي كد كردن و ذخيره سازي يك از اجزاي صورت استفاده شده اند. در اين شبيه سازي شبكه اي براي سلول هاي كد كننده كل صورت يا سلول چهره در نظر گرفته نشده است و فقط تفاوت در وجود يا نبود اتصالات بين ماژول ها در عمل بازشناسي چهره مورد بررسي قرار گرفته است.
تعداد صفحه : ۱۰۴
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

----

پشتيباني سايت :       

****         serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۸:۳۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

عنوان : رابطه تسهيم دانش با عملكرد شغلي كاركنان اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اصفهان (خوراسگان)

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي

گرايش منابع انساني

 

عنوان

رابطه تسهيم دانش با عملكرد شغلي كاركنان اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان

 

 

استاد راهنما

دكتر سعيد شريفي

 

بهمن ماه ۱۳۹۳

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است).

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                             صفحه            

چكيده ۱

فصل اول: كليات پژوهش

۱-۲- بيان مسـاله. ۳

۱-۳- ضرورت پژوهش... ۵

۱-۴- اهداف پزوهش... ۷

۱-۴-۱- هدف اصلي.. ۷

۱-۴-۲- اهداف فرعي.. ۷

۱-۵- فـرضيـه هاي پژوهش... ۸

۱-۵-۱- فرضيه اصلي.. ۸

۱-۵-۲- فرضيه هاي فرعي.. ۸

۱-۶-تعاريف متغيرها ۸

۱-۶-۱- تعاريف نظري متغيرها ۸

۱-۶-۲- تعاريف عملياتي متغيرها ۱۰

فصل دوم :پيشينه پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- مديريت دانش... ۱۲

۲-۳- چرخه مديريت دانش... ۱۲

۲-۳-۱- تعريف و ماهيت تسهيم دانش... ۱۳

۲-۳-۲- اهميت تسهيم دانش... ۱۵

۲-۴- عوامل انساني موثر بر تسهيم دانش در سازمان. ۱۵

۲-۵- تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش... ۱۷

۲-۶- موانع بالقوه تسهيم دانش... ۱۹

۲-۶-۱- موانع بالقوه فردي تسهيم دانش... ۲۰

۲-۷- عوامل موثر بر تسهيم دانش طبق الگوي وانگ و همكارانش(۲۰۱۰) ۲۳

۲-۸- عملكرد شغلي.. ۲۴

۲-۸-۱- اهميت نيروي انساني در سازمان. ۲۴

۲-۸-۲- تعاريف عملكرد شغلي.. ۲۴

۲-۸-۳- عوامل موثر بر عملكرد شغلي.. ۲۵

۲-۹- پيشينه پژوهش... ۳۰

۲-۹-۱- تحقيقات داخلي.. ۳۰

۲-۹-۲- تحقيقات خارجي.. ۳۱

۲-۱۰- خلاصه و جمع بندي.. ۳۲

۲-۱۱- مدل نظري پژوهش... ۳۳

فصـل سـوم: روش شناسي پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۳۴

۳-۲- نوع و روش پژوهش... ۳۴

۳-۳- جامعه آماري پژوهش... ۳۵

۳-۴- نمونه و برآورد حجم نمونه پژوهش... ۳۵

۳-۴-۱- روش نمونه گيري.. ۳۵

۳-۵- ابزار جمع آوري اطلاعات.. ۳۶

۳-۵-۱- پرسشنامه تسهيم دانش... ۳۶

۳-۵-۲- پرسشنامه عملكرد شغلي.. ۳۷

۳-۶- تعيين روايي و پايايي ابزارهاي اندازه گيري پژوهش... ۳۷

۳-۶-۱- روايي پرسشنامه. ۳۷

۳-۶-۲- پايايي پرسشنامه ها ۳۸

۳-۷- روش هاي تجزيه و تحليل آماري.. ۳۹

فصل چهارم: نتايج

۴-۱- مقدمه. ۴۱

۴-۲- تشريح يافته هاي توصيفي مورد مطالعه. ۴۱

۴-۲-۱- داده هاي جمعيت شناختي پرسشنامه. ۴۲

۴-۳- يافته هاي استنباطي.. ۴۸

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱- مقدمه. ۵۶

۵-۲- خلاصه. ۵۶

۵-۳- خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش... ۵۷

۵-۳-۱- فرضيه اصلي.. ۵۷

۵-۳-۱-۱- فرضيه فرعي اول. ۵۸

۵-۳-۱-۲- فرضيه فرعي دوم. ۵۹

۵-۳-۱-۳- فرضيه فرعي سوم. ۶۰

۵-۳-۱-۴- فرضيه فرعي چهارم. ۶۱

۵-۳-۱-۵- فرضيه فرعي پنجم. ۶۲

۵-۳-۱-۶- فرضيه فرعي ششم. ۶۳

۵-۴- پيشنهادات.. ۶۳

۵-۴-۱- پيشنهادات كاربردي.. ۶۳

۵-۴-۲-پيشنهادات پژوهشي.. ۶۵

۵-۵- محدوديت هاي پژوهش... ۶۵

فهرست منابع. ۶۷

پيوست ها ۷۴

چكيده انگليسي.. ۷۶

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول(۳-۱): توزيع سوالات تسهيم دانش... ۳۶

جدول(۳-۲): طيف ليكرت پرسشنامه تسهيم دانش... ۳۷

جدول(۳-۳): طيف ليكرت پرسشنامه عملكرد شغلي.. ۳۷

جدول (۳-۴): ضرايب پايايي كل پرسشنامه هاي تسهيم دانش، عملكرد شغلي.. ۳۹

جدول (۳-۵): ضرايب پايايي كل پرسشنامه مؤلفه هاي تسهيم دانش... ۳۹

جدول (۴-۱): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سن.. ۴۲

جدول (۴-۲): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات.. ۴۳

جدول(۴-۳): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس... ۴۴

جدول(۴-۴): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت... ۴۵

جدول(۴-۵): ميانگين و انحراف معيار نمرات تسهيم دانش و عملكرد شغلي.. ۴۶

جدول(۴-۶): ميانگين و انحراف معيار مؤلفه هاي تسهيم دانش... ۴۷

جدول (۴-۷): ضريب همبستگي بين تسهيم دانش با عملكرد شغلي.. ۴۸

جدول (۴-۸): ضريب همبستگي بين بعد تعاملات شخصي از تسهيم دانش با عملكرد شغلي.. ۴۸

جدول (۴-۹): ضريب همبستگي بين بعد ارتباطات سازماني از تسهيم دانش با عملكرد شغلي.. ۴۹

جدول (۴-۱۰): ضريب همبستگي بين بعد تعامل با جامعه از تسهيم دانش با عملكرد شغلي.. ۵۰

جدول (۴-۱۱): ضريب همبستگي بين بعد همكاري هاي مكتوب از تسهيم دانش با عملكرد شغلي.. ۵۰

جدول (۴-۱۲): جدول ضريب همبستگي چندگانه ابعاد تسهيم دانش با عملكرد شغلي.. ۵۱

جدول (۴-۱۳): جدول ضريب بتا در پيش بيني ابعاد تسهيم دانش با عملكرد شغلي.. ۵۲

جدول (۴-۱۴):جدول متغيرهاي بيرون معادله در رگرسيون براي پيش بيني عملكرد شغلي.. ۵۲

جدول (۴-۱۵):  تحليل واريانس چندراهه نمرات تسهيم دانش با توجه به متغيرهاي دموگرافيك... ۵۳

جدول (۴-۱۶): آزمون زوجي مقايسه ميانگين نمرات تسهيم دانش بر حسب سن.. ۵۳

جدول (۴-۱۷): آزمون زوجي مقايسه ميانگين نمرات تسهيم دانش بر حسب مدرك تحصيلي.. ۵۴

جدول (۴-۱۸): آزمون زوجي مقايسه ميانگين نمرات تسهيم دانش بر حسب سابقه خدمت... ۵۴

جدول (۴-۱۹):  تحليل واريانس چندراهه نمرات عملكرد شغلي با توجه به متغيرهاي دموگرافيك... ۵۵

جدول (۴-۲۰): آزمون زوجي مقايسه ميانگين نمرات عملكرد شغلي بر حسب سن.. ۵۵

جدول (۴-۲۱): آزمون زوجي مقايسه ميانگين نمرات عملكرد شغلي بر حسب سابقه خدمت... ۵۵

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                                                              صفحه

شكل (۴-۱): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سن.. ۴۲

شكل (۴-۲): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات.. ۴۳

شكل (۴-۳): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس... ۴۴

شكل (۴-۴): توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت... ۴۵

شكل (۴-۵): مقايسه ميانگين نمرات تسهيم دانش و عملكرد شغلي.. ۴۶

شكل (۴-۶): مقايسه ميانگين مؤلفه هاي تسهيم دانش... ۴۷

 

فصل اول:

كليات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

بررسي نظريه انديشمندان سازمان و مديريت در دو دهه اخير انباشته از مفاهيمي است كه همگي تاكيد بر تغيير در محيط سازمان‌ها ، شرايط و شيوه‌هاي كسب و كار دارند. دوران كنوني را عصر دانش و  اطلاعات نام نهاده‌اند كه مبتني بر دانايي است. سازمان‌هاي امروزي در محيط رقابتي قرار گرفته‌اند كه ناشي از تغييرات محيطي و سازماني گسترده‌اي است. تغييرات محيطي آنچنان سريع و غير قابل پيش‌بيني است كه كوچكترين غفلت از آن‌ها مي‌تواند سازمان را از يك برتري رقابتي محروم و سازمان‌هاي ديگر را با فرصت‌هاي خاصي مواجه كند. يكي از مهمترين تغييرات محيطي كه سازمان را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد استفاده از دانش در سازمان و ميان كاركنان براي بهبود عملكردشان است كه در واقع منبعي پايان ناپذير براي سازمان‌ها جهت ايجاد برتري در محيط رقابتي است. اين فصل با محوريت رابطه دو متغيير تسهيم دانش و عملكرد سازماني به بيان مسئله ، اهميت و ضرورت پژوهش ، اهداف ، سوالات و تعاريف نظري و عملياتي متغييرها پرداخته است.

۱-۲-بيان مسـاله

امروزه دانش و اطلاعات به عنوان عامل تعيين كننده اي در موفقيت و قدرت پذيري سازمان ها تبديل شده است. با افزايش تاكيد دولت بر ايجاد جامعه دانشي و اولويت حركت به سوي اقتصاد دانش محور(در برنامه چهارم توسعه) مسئله اساسي درك اين موضوع است كه چگونه از دانش به عنوان يك منبع مهم كسب مزيت رقابتي ،استفاده شود. در اين راستا بسياري از سازمان ها تلاش خود را بر اين مسئله متمركز نموده اند كه چگونه مي توانند دانش را در سازمان مديريت نمايند. دانش مقوله اي نظامند است و نيازمند توجه همه جانبه به عوامل مختلف سازماني مي باشد (حدت، ۱۳۸۷).

دانش يكي از سرمايه­هاي اصلي سازمان تلقي مي­شود و هر سازماني كه بيشتر از اين سرمايه برخوردار باشد بهتر مي­تواند با چالش­هاي موجود برخورد كند و در عرصه­ رقابت بطور موفق عمل كند. امروزه همه­ي محققان و گروه­هاي علمي اذعان دارند؛ براي اين­كه سازمان­ها بتوانند در دنياي رقابت حضور مستمر و پايدار داشته باشند، بايد حول محور علم و دانش فعاليت كرده و كاركنان خود را مجهز به ابزار دانش كنند، كه بتوانند با مديريت صحيح از دانش و تجربيات كاركنان خود استفاده­ي بهينه كرده و دائما افكار و انديشه­هاي جديد را در سازمان پرورش دهند كه اين امر جز با مديران و كاركنان خلاق و نوآور امكان نمي­پذيرد.(شاين[۱] ،۱۳۸۹).

يكي از موضوعات مرتبط با دانش، تسهيم دانش است.تسهيم دانش فعاليتي است كه طي آن كاركنان اطلاعات مرتبط را به ديگران در سازمان انتقال مي دهند. تسهيم دانش به عنوان يك فعاليت پيچيده ولي ارزش آفرين، بنياد و پايهء بسياري از استراتژي هاي مديريت  دانش در سازمان ها مي باشد. پژوهشگران و متخصصان تأكيد مي كنند كه تسهيم دانش بسيار مهم است و هنگامي كه انتقال داده نشود به عنوان مانعي بر سر راه سازمان در زمينه بهبود عملكرد و رقابت پذيري مي شود و نمي گذارد سازمان به صورت كارا و اثربخش عمل كند.( روسكا[۲]، ۲۰۰۵).

بسياري از محققان بيان كرده اند كه نسبت به فرايند تسهيم دانش و اهميت آن درك كافي وجود ندارد. تسهيم دانش فقط يك موضوع نيست،  بلكه يك مشكل براي سازمان هاست چون عدم تسهيم اطلاعات در سازمان منتهي به مرگ  سازمان مي شود(ريگ[۳]، ۲۰۰۵).

يكي از اهداف اساسي مديريت دانش، عملي ساختن يا بهبود تسهيم يا انتقال دانش در بين واحدهاي مختلف سازمان است(جعفري، ۱۳۹۳). اگر افراد بتوانند دانشي كه بصورت فردي از كار خود دارند را به كار گيرند و نيز آن را به اشتراك بگذارند، هم سازمان و هم فرد مي تواند بهتر رشد كند واگر نتواند به صورت موثري در سازمان به اشتراك گذاشته شود شبيه اين است كه از بين رفته است.(علوي و ليدنر[۴]،۲۰۰۱). به نظر مي رسد يكي از پيامد هاي تسهيم دانش، نقشي است كه تسهيم دانش در عملكرد شغلي از خود به جا مي گذارد.

طبق تعريف فرهنگ لغت آكسفورد عملكرد يعني هر آن­چه كه افراد و ماشين­ها انجام مي­دهند. برخي عملكرد را معادل اثربخشي و كارايي مي­دانند و برخي اعتقاد دارند عملكرد عبارتست از جمع همه فرآيندهايي كه به مديريت كمك مي­كند تا بتواند با نيم نگاهي به ايجاد يك سازمان عمل­گرا در آينده(براي مثال يك سازمان كارا و اثربخش) اقدام مناسب اتخاذ كند. به عبارت ديگر عملكرد عبارتست از انجام هرآنچه درامروز كه منجر به نتايج قابل سنجش ارزشمند در آينده مي­شود(نيلي و همكاران[۵]، ۲۰۱۰). عملكرد را معمولا به صورت ساده در قالب مفاهيم خروجي نيز به اين صورت مي­توان تعريف كرد: « دستيابي به اهداف كمي» يا « عملكرد يعني هم رفتارها و هم نتايج» (آرمسترانگ[۶]، ۲۰۰۶).

عملكرد شغلي به عنوان دستاورد هاي شخصي بر مبناي استاندارد سازماني و قوانين و مقررات تعريف مي شود. عملكرد شغلي عبارتست از محصول و بازده افراد در رابطه با عملي كه انجام مي دهند ،بعبارتي عملكرد همان كار واقعي افراد با توجه به شرح وظايفش مي باشد .(نور عليزاده ، ۱۳۸۳ ، ص۱۰۴). در تعريفي ديگر عملكرد عبارتست مجموع رفتارهاي در ارتباط با شغل كه افراد از خود نشان مي دهند (كشاورزي ، ۱۳۸۶(.

عملكرد معيار پيش بيني شده يا معيار وابسته ي كليدي مي باشد كه بعنوان وسيله اي براي قضاوت در مورد اثر بخشي افراد، گروه ها و سازمانها عمل مي كند. عملكرد عبارتست از حاصل فعاليت هاي يك فرد از لحاظ اجراي وظايف محوله در مدت زمان معين. عملكرد حاصل يا نتيجه ي فرآيند و تحقق اهداف مي باشد. فرآيند بدين معني است كه انجام هر كاري در مراحلي بايد انجام گيرد تا آن كار انجام بپذيرد و تحقق اهداف بدين معني است كه با رعايت مراحل كاري آن هدف تحقق پيدا كند. عملكرد رفتاري است در جهت رسيدن به اهداف سازماني و اندازه گيري شده يا ارزش گذاري شده است (رضائي ، ۱۳۹۱ ، ص۶۸).

مطابق با مباني نظري در حيطه رفتار سازماني متغيرهاي گوناگوني عملكرد افراد در محيط كار را تحت تاثير قرارمي دهند كه از جمله آن مي توان به سهيم شدن كاركنان در دانش سازماني و فردي اشاره نمود. اين موضوع به خصوص در عصر كنوني با وجود سيستمهاي اطلاعاتي و فن آوريهاي سازماني و موضوع مديريت بر داراييهاي دانشي سازمان در خور توجه شده است.

اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان در سال ۱۳۹۰ با تصويب مجلس شوراي اسلامي  مبني بر ادغام سه وزارتخانه تعاون ، كار  و رفاه اجتماعي به شكل جديد  شروع به فعاليت نمود. از مهمترين وظايف و رسالتهاي اين اداره  كل مي توان   برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قوانين كار ، تعاون و تدوين نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور تنظيم روابط كار ، بررسي و رفع مسايل و مشكلات جامعه كارگري ، تنظيم روابط كارگري و كارفرمايي در راستاي سياست حفظ و صيانت از نيروي كار، سياستگذاري و برنامه ريزي به منظور تعميم و گسترش نهادهاي مدني و تشكلها در حوزه تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، تنظيم مقررات و ضوابط ، معيارها و توصيه نامه هاي ايمني و استانداردهاي كار و تعيين حداقل دستمزد ساليانه كارگران در شوراي عالي كار، سياستگذاري ، برنامه ريزي و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهاي عالي در حوزه تعاون ، كار ورفاه اجتماعي وتعيين سياستها و راهبردهاي اشتغال و برنامه ريزي مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سياستهاي كلان دولت اشاره كرد. با توجه به اهدافي كه براي اين سازمان ذكر گرديد و همچنين تاكيد اين سازمان براشتراك دانش به عنوان وسيله اي براي تبادل دانشهاي  كاري و الزام كاركنان به شركت در فرايند تسهيم دانش توسط مديريت اين سازمان از طريق راه اندازي اتاقهاي گفتگو، دعوت از پيشكسوتان سازماني به منظور بهره گيري از تجارب آنان، اقدامات اوليه راه اندازي پايگاه داده سازماني و سيستمهاي اطلاعات مديريت از يك طرف و هدف گذاري مديريت به منظور ارتقاء عملكرد شغلي كاركنان از طريق آموزشهاي ضمن خدمت، مشاركت در تصميم گيري ، پرداختهاي مادي و غير مادي پژوهشگر را بر آن داشت تا رابطه تسهيم دانش را با عملكرد شغلي مورد بررسي قرار داده و پاسخي براي اين سوال بيابد كه در سازمان مورد مطالعه رابطه اين دو متغير چگونه بوده و كدام يك از ابعاد تسهيم دانش قادر به پيش بيني عملكرد شغلي بوده و بايد مورد توجه ويژه واقع گردد.

 

۱-۳- ضرورت پژوهش

متخصصان و مديران اجرايي هر سازمان، گنجينه‌اي از تجربيات ارزنده و دانش آموخته‌شده در سازمان هستند. بازنشسته‌ شدن هر فرد، به ‌مفهوم خروج انبوهي از تجربيات و دانش از سازمان است كه كسب دوباره آنها، مستلزم هزينه بسيار، دوباره‌كاري و اشتباهات مجدد است. نتايج پژوهشي كه در اروپا انجام شده‌است، نشان داد كه نيمي از سازمان‌هاي شركت‌كننده در پژوهش، كارمندان كليدي را از دست داده‌اند كه ۴۳ درصد دانش سازماني را در اختيار داشته‌ و رفتن آنها عملاً منجر به بازگشت به عقب سازمان بوده است. همچنين ۱۳درصد آنها، كارمنداني را از دست داده‌اند كه سازمان را با مشكل مواجه كرده است. غالب سازمان‌ها معتقد بوده‌اند كه بيشتر دانش مورد نياز آنها در سازمان وجود داشته، ولي شناسايي، بازيابي و به‌كارگيري آن مشكل اصلي آنها بوده ‌است. از همين رو انتقال دانش به عنوان يكي از جنبه‌هاي مديريت سازماني هميشه و به شكل‌هاي مختلف وجود داشته است. بحث و گفتگو با همكاران، كتابخانه‌هاي سازماني، آموزش‌هاي حرفه‌اي، مربيگري كاركنان جديد و موارد مشابه ديگر راهكارهاي سنتي در اين زمينه بوده است. اما امروزه برنامه‌هاي مديريت دانش سعي مي‌كنند به صورت آشكار به ارزيابي و مديريت فرايندهاي خلق يا شناسايي، گردآوري و به‌كارگيري دانش در كل سازمان بپردازند. مستند‌سازي و ايجاد مخزن دانش فني، علاوه بر ايجاد بهره‌وري بالا، امكان كاهش اشتباهات تكراري در اقدامات آتي كارمندان و عدم از دست‌رفتن دانش آنان پس از ترك سازمان را فراهم مي‌كند (زارع ، ۱۳۸۷).

بنابراين مي‌توان گفت پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان دست‌كم منافع زيررا به همراه خواهد داشت:

 • ايجاد هم‌‌افزايي سازماني به‌دليل بهره‌برداري ساير افراد از تجربه‌هاي به‌دست آمده
 • ايجاد احساس و چشم‌انداز مشترك به‌دليل مستندسازي و انتقال تجربيات
 • تسهيل گردش اطلاعات و تجربه‌ها به‌دليل مستندشدن آنها
 • ايجاد و گسترش بينش، دانش، توان و خلاقيت در بين مديران و كاركنان
 • افزايش بهره‌وري سازماني از طريق توجه به مستندسازي معيارهاي مربوط به كارايي و اثر‌بخشي
 • گسترش توجه به مشتري (ارباب رجوع) كه عامل ايجاد، بقا و توسعه سازمان است.
 • استخراج نظريه‌هاي جديد، از درون تجربه‌هاي تكراري در زمان‌ها و بوسيله افراد مختلف

 

سازمان­ مورد مطالعه (اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان) براي هم سو شدن با تغييرات گسترده محيطي و بقا نيازمند بكارگيري تسهيم دانش مي باشد. اين پژوهش براي سازمان يك ارزش جديد ايجاد نمود تا بتواند با بهبودكارائي، اثربخشي و قدرت رقابت پذيري از طريق تسهيم دانش درسازمان، عملكرد سازمان و كاركنان را ارتقاء بخشد. همچنين يك ديدگاه و تئوري در مورد اهميت تسهيم دانش در بالا بردن عملكرد براي رهبران و كاركنان سازماني ايجاد و ضرورت اهميت ايجاد روابط كاركنان و تسهيل انتقال دانش به سازمان را نمايان نمود.

به علاوه به دليل جايگاه حاكميتي اين سازمان در ميان جامعه ، اهميت و لزوم مستندسازي  و تبادل تجربيات ، همراستايي با چشم‌انداز توسعه دولت ، بازنشستگي و جدا شدن كاركنان از سازمان ، شناسايي منابع دانشي سازمان و انتقال دانش آنها از جمله ضرورت هاي پژوهش حاضربود. به نظر مي رسد اين پژوهش قادر است در زمينه هاي زير به مديران اين سازمان كمك شايان توجهي نمايد :

 • غني نمودن پژوهش هاي انجام شده در حيطه تسهيم دانش در سازمان مورد مطالعه
 • شناسائي روابط بين ابعاد تسهيم دانش و عملكرد شغلي
 • كمك به مديران سازماني به منظور شناسائي ابعادي از تسهيم دانش كه مي تواند پيش بيني كننده عملكرد شغلي باشد.
 • تاكيد و توجه بر ابعاد پيش بيني كننده كه رتبه بالاتري را در بين ابعاد تسهيم دانش دارند.
 • كمك به ارتقاء عملكرد شغلي از طريق تاكيد بر تسهيم دانش

[۱]- Schein

[۲]- Ruuska

[۳]- Riege

[۴]- Alavi and Leidner

[۵]-  Neely et al

[۶]- Armstrong

تعداد صفحه : ۸۸

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۷:۰۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

گرايش :تربيتي

عنوان : نقش خودكارآمدي، شادكامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني كننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  دختر پايه اول دبيرستان شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد بندرعباس

 

پايان نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته روان شناسي (M.A.)

گرايش: تربيتي

 

عنوان:

نقش خودكارآمدي، شادكامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني كننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  دختر پايه اول دبيرستان شهر بندرعباس

 

استاد راهنما :

دكتر اقبال زارعي

 

سال تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چكيده :.............................................................................................................................................................۱

فصل اول : كليات تحقيق

۱-۱مقدمه :...........................................................................................................................................................۳

۱-۲ بيان مسأله :...................................................................................................................................................۴

۱-۳ اهميت و ضرورت انجام پژوهش :...............................................................................................................۷

۱-۴  اهداف پژوهش :..........................................................................................................................................۸

۱-۴-۱ هدف كلي :..................................................................................................................................۸

۱-۴-۲اهداف جزئي:.................................................................................................................................۹

۱-۵ سؤال هاي تحقيق :.......................................................................................................................................۹

۱-۶ فرضيه هاي پژوهش :.................................................................................................................................۱۰

۱-۷ تعريف واژه ها و اصطلاحات :...................................................................................................................۱۰

۱-۷-۱  تعاريف مفهومي :....................................................................................................................۱۰

۱-۷-۲ تعاريف عملياتي :.....................................................................................................................۱۱

فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده(ادبيات و مستندات ، چارچوب ها و مباني ، سابقه و پيشينه تحقيق)

۲-۱ مقدمه :........................................................................................................................................................۱۳

۲-۲ گستره نظري مسأله مورد پژوهش :............................................................................................................۱۳

۲- ۲-۱  باورهاي خودكارآمدي :...........................................................................................................۱۳

۲-۲-۱-۱ مفهوم باورهاي خودكارآمدي :..............................................................................................۱۳

۲-۲-۱-۲ مباني نظري خودكارآمدي :...................................................................................................۱۶

۲-۲-۱-۳ انتظارات كارآمدي :...............................................................................................................۱۷

۲-۲-۱-۳-۱ انتظارات پيامد :.......................................................................................................۱۷

۲-۲-۱-۳-۲ انتظارات كارآمد :.....................................................................................................۱۷

۲-۲- ۱-۴ مراحل رشد خودكارآمدي :..................................................................................................۱۸

۲-۲-۱-۵ نظريه هاي خودكارآمدي :.....................................................................................................۱۹

۲-۲-۱-۶ ابعاد خودكارآمدي :...............................................................................................................۲۲

۲-۲-۱-۶-۱ خودكارآمدي براي عملكرد :.......................................................................................۲۲

۲-۲-۱-۶-۲ خودكارآمدي براي يادگيري :......................................................................................۲۳

۲-۲-۱-۷ منابع خودكارآمدي :..............................................................................................................۲۳

۲-۲-۱-۷-۱ تجربه مستقيم :........................................................................................................۲۴

۲-۲-۱-۷-۲ تجربه جانشيني :......................................................................................................۲۴

۲-۲-۱-۷-۳ قانع سازي كلامي :..................................................................................................۲۵

۲-۲-۱-۷-۴ حالت فيزيولوژيكي(برانگيختگي هيجاني) :..............................................................۲۵

۲-۲-۱-۸ تاثير خودكارآمدي بر رفتار :..................................................................................................۲۵

۲-۲-۱-۸-۱ انتخاب فعاليت‌ها و موقعيت‌ها :..................................................................................۲۵

۲-۲-۱-۸-۲ تفكر و تصميم گيري :.................................................................................................۲۶

۲-۲-۱-۸-۳ هيجان‌پذيري :.............................................................................................................۲۶

۲-۲-۱-۸-۴  قدرتمندي :................................................................................................................۲۶

۲-۲-۱-۹ خودكارآمدي و سبك هاي تفكر :.........................................................................................۲۶

۲-۲-۱-۱۰ خودكارآمدي تحصيلي :....................................................................................................۲۸

۲-۲-۱-۱۱ خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي :...................................................................................۳۰

۲-۲-۱-۱۲ خودكارآمدي و جنسيت :..................................................................................................۳۵

۲-۲-۲ دورنماي تكاملي شادكامي در روان شناسي:...........................................................................................۳۶

۲-۲-۲-۱ شادكامي و مفهوم آن :.........................................................................................................۳۶

۲-۲-۲-۲ تعاريف  نظري شادكامي :...................................................................................................۴۰

۲-۲-۲-۳ شادكامي، ساختار و  مؤلفه ها :............................................................................................۴۲

۲-۲-۲-۴ شادكامي و رويدادهاي زندگي :...........................................................................................۴۳

۲-۲-۲-۵ شادكامي، اهداف و فرهنگ :................................................................................................۴۴

۲-۲-۲-۶ شادكامي و تفاوت هاي وابسته به سن :...............................................................................۴۵

۲-۲-۲-۷ شادكامي و مذهب :.............................................................................................................۴۷

۲-۲-۳ درگيري والدين در امور تحصيلي :........................................................................................................۴۹

۲-۲-۳-۱ نقش والدين در پيشرفت تحصيلي فرزندان :.................................................................................۴۹

۲-۲-۳-۲ پيشرفت تحصيلي دغدغه خانواده ها :...........................................................................................۴۹

۲-۲-۳-۳ درگيري خانواده در امور تحصيلي :...................................................................................................۵۰

۲-۲-۳-۴ نقش والدين در راهنمايي تحصيلي فرزندان :....................................................................................۵۱

۲-۲-۳-۵ غني كردن محيط خانواده توسط والدين :..........................................................................................۵۲

۲-۲-۳-۶ الگوي روابط والد و فرزند :..............................................................................................................۵۳

۲-۲-۳-۷ سبك هاي والدين :...........................................................................................................................۵۴

۲-۲-۳-۸ تحصيلات والدين :............................................................................................................................۵۴

۲-۲-۴  پيشرفت تحصيلي :...............................................................................................................................۵۵

۲-۲-۴-۱ مفهوم عملكرد تحصيلي :......................................................................................................۵۵

۲-۲-۴-۲ عوامل موثر در عملكرد تحصيلي :........................................................................................۵۷

۲-۲-۴-۲-۱ عوامل فردي :...............................................................................................................۵۷

۲-۲-۴-۲-۲ عوامل خانوادگي و اجتماعي :......................................................................................۵۷

۲-۲-۴-۲-۳ عوامل آموزشگاهي :.....................................................................................................۵۷

۲-۲-۴-۲-۴ جنس :..........................................................................................................................۵۷

۲-۲-۴-۳ مفهوم پيشرفت يا موفقيت تحصيلي :.................................................................................. ۵۸

۲-۲-۴-۴ عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :.............................................................................۶۰

۲-۲-۴-۵ اهميت پيشرفت تحصيلي :....................................................................................................۶۰

۲-۲-۴-۶ پيشرفت تحصيلي و مفهوم خود :..........................................................................................۶۱

۲-۲-۴-۷ نقش والدين در موفقيت‌هاي تحصيلي و رفتاري فرزندان :...................................................۶۵

۲-۳ بررسي پيشينه مطالعاتي :............................................................................................................................۶۶

۲-۳-۱ پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور :........................................................................................۶۶

۲-۳-۲ پژوهش هاي انجام شده در ايران :....................................................................................................۶۸

فصل سوم : روش  اجراي تحقيق

۳-۱ مقدمه :.......................................................................................................................................................۷۰

۳-۲ نوع پژوهش :.............................................................................................................................................۷۰

۳-۳ جامعه آماري :.............................................................................................................................................۷۰

۳-۴ نمونه و روش نمونه گيري :.......................................................................................................................۷۰

۳-۴-۱ تعيين حجم نمونه :...........................................................................................................................۷۰

۳-۴-۲ روش نمونه گيري :...........................................................................................................................۷۱

۳-۵ ابزارهاي پژوهش :......................................................................................................................................۷۱

۳-۵-۱ معرفي پرسشنامه خودكارآمدي :.......................................................................................................۷۱

۳-۵-۱-۱ روايي پرسشنامه خودكارآمدي :...........................................................................................۷۲

۳-۵-۱-۲ پايايي پرسشنامه خودكارآمدي :..........................................................................................۷۲

۳-۵-۱-۳ شيوه نمره گذاري پرسشنامه  خودكارآمدي :......................................................................۷۳

۳-۶  پرسشنامه شادكامي آكسفورد(OHQ) :....................................................................................................73

۳-۶-۱ معرفي پرسشنامه شادكامي آكسفورد(OHQ) :..................................................................................73

۳-۶-۲ روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد(OHQ) :....................................................................................74

۳-۶-۳ پايايي شادكامي آكسفورد(OHQ) :..................................................................................................75

۳-۶-۴  شيوه نمره گذاري پرسشنامه شادكامي آكسفورد(OHQ) :..............................................................76

۳-۷ پرسشنامه درگيري والدين در امور تحصيلي :.............................................................................................۷۶

۳-۷-۱ معرفي كلي آزمون :...........................................................................................................................۷۶

۳-۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات :................................................................................................................۷۷

فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق

۴-۱ مقدمه :........................................................................................................................................................۷۹

۴-۲ يافته هاي توصيفي پژوهش :......................................................................................................................۷۹

۴-۲-۱ وضعيت اقتصادي خانواده ها :..........................................................................................................۷۹

۴-۲-۲ نوع مدرسه :......................................................................................................................................۸۰

۴-۲-۳ تحصيلات پدر دانش آموزان :..........................................................................................................۸۲

۴-۲-۴ شغل پدر :.........................................................................................................................................۸۳

۴-۳ يافته هاي استنباطي پژوهش :.....................................................................................................................۸۵

۴-۳-۱ فرضيه اول :.....................................................................................................................................۸۵

۴-۳-۲ فرضيه دوم :.....................................................................................................................................۸۵

۴-۳-۳ فرضيه سوم :....................................................................................................................................۸۶

۴-۳-۴ فرضيه چهارم :.................................................................................................................................۸۶

۴-۳-۵ فرضيه پنجم :...................................................................................................................................۸۷

فصل پنجم : بحث و تفسير و نتيجه گيري و جمع بندي                                                                         

۵-۱ مقدمه :........................................................................................................................................................۹۱

۵-۲ يافته هاي اصلي :........................................................................................................................................۹۱

۵-۳ محدوديت هاي تحقيق :.............................................................................................................................۹۶

۵-۴ پيشنهادهاي كاربردي :................................................................................................................................۹۶

۵-۵ پيشنهادهاي اجرايي :...................................................................................................................................۹۷

  منابع

منابع فارسي...................................................................................................................................۹۹

منابع غيرفارسي...........................................................................................................................۱۰۳

 پيوست

پيوست الف .................................................................................................................................۱۱۳

پيوست ب :..................................................................................................................................۱۱۵

پيوست ج :...................................................................................................................................۱۲۲

چكيده انگليسي........................................................................................................................................۱۲۴

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول ۲-۱ مؤلفه هاي شادكامي(دينر،سو، لوكاس و اسميت،۱۹۹۹) :...............................................................۴۲

جدول۴-۱. توزيع فراواني درصد و درصد تجمعي افراد شركت كننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعيت اقتصادي :............................................................................................................................................................۷۹

جدول۴-۲. جدول توافقي فراواني و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر:.....................................................۸۰

جدول ۴-۳. جدول فراواني، درصد و درصد تجمعي تحصيلات پدر دانش‎آموزان شركت كننده در پژوهش :..۸۲

جدول ۴-۴. جدول فراواني، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شركت كننده در پژوهش :.......................۸۳

جدول۴-۵. ضرايب همبستگي ساده بين خودكارامدي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :...............................۸۵

جدول ۴-۶. ضرايب همبستگي ساده بين شادكامي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :....................................۸۵

جدول ۴-۷. ضرايب همبستگي ساده بين درگيري والدين در امور تحصيلي  و پيشرفت تحصيلي :..................۸۶

جدول ۴-۸.. ضرايب همبستگي ساده بين خود كارآمدي ، درگيري والدين در امور تحصيلي با شادكامي دانش آموزان :...............................................................................................................................................................۸۶

جدول ۴-۹. جدول خلاصه مدل رگرسيون همزمان جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي بر اساس متغيرهاي خودكارآمدي، شادكامي و درگيري والدين در امور تحصيلي :............................................................................۸۷

جدول ۴-۱۰. جدول خلاصه نتايج تحليل واريانس يك‎راهه براي پيش بيني متغير پيشرفت تحصيلي بر اساس متغيرهاي خودكارامدي، شادكامي و درگيري والدين در امور تحصيلي :............................................................۸۸

جدول۴-۱۱. جدول ضرايب معادله رگرسيوني همزمان، خودكارامدي، شادكامي و درگيري والدين در امور تحصيلي :............................................................................................................................................................۸۸

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه

نمودار ۲-۱. شركت در مراسم مذهبي و شادكامي :............................................................................................۴۸

نمودار ۴-۱. نمودار ستوني توزيع درصد درآمد خانواده در پژوهش حاضر :.....................................................۸۰

نمودار ۴-۲. نمودار ستوني توزيع درصد مدارس در پژوهش حاضر :...............................................................۸۱

نمودار۴-۳. نمودار ستوني توزيع درصد تحصيلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :.................................۸۳

نمودار ۴-۴. نمودار ستوني توزيع درصد شغل پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :........................................۸۴

نمودار ۴-۵. نمودار مقادير بتاي متغيرهاي پيش بين :.........................................................................................۸۹

 

چكيده:

هدف از انجام اين تحقيق تعيين نقش خودكارآمدي، شادكامي و درگيري والدين در امور تحصيلي به عنوان پيش بيني كننده هاي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان شهر بندرعباس بوده است. در اين تحقيق، ابتدا به بررسي همبستگي ساده بين متغيرهاي ذكر شده پرداخته شد و در ادامه همبستگي چندگانه جهت تعيين سهم هريك از متغير ها در پيش بيني پيشرفت تحصيلي انجام گرفت. به همين منظور ۲۷۰ نفر از دانش آموزان دختر پايه ي اول دبيرستان با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از بين جامعه دختران پايه اول دبيرستان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي خودكارآمدي، شادكامي، درگيري والدين در امور تحصيلي استفاده شد و براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده، از رگرسيون خطي به روش همزمان و گام به گام و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. هم چنين از نرم افزار آماري spss18 براي تجزيه و تحليل داده استفاده گرديد.

نتايج تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش مشخص كرد كه بين خودكارآمدي (۲۰/.=r،۰۰۱/.P<)، شادكامي(۱۴/.=r،۰۱/.P<) و درگيري والدين در امور تحصيلي(۲۹/.=r، ۰۰۱/.P<) با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون همزمان نشان داد كه متغير خودكارآمدي با مقدار بتاي ۳۱/. و متغير درگيري والدين در امور تحصيلي با مقدار بتاي ۲۹/. پيش بيني كنندگان مثبت براي پيشرفت تحصيلي بودند(۰۰۱/.P<) اما متغير شادكامي نتوانست از لحاظ آماري پيشرفت تحصيلي را در بين جامعه دانش آموزان دختر پيش بيني نمايد.

واژگان كليدي: خودكارآمدي، شادكامي، درگيري والدين در امور تحصيلي، پيشرفت تحصيلي.

فصل اول:

كليات تحقيق

 

۱-۱ مقدمه:

رشد و بالندگي هر جامعه اي مرهون نظام آموزشي آن جامعه است. براين اساس همه ساله كشورها مبالغ قابل توجهي از درآمد ملي خود را صرف آموزش و پرورش مي كنند. اما بعضي از عوامل وجود دارند كه موجب به هدر رفتن بخشي از اين سرمايه گذاري ها مي شود. در بررسي علل اين پديده، تحقيقات نشان داده كه براي شناخت اين مشكل علاوه بر عوامل آموزشي، مديريتي و ساختاري، بايد به بعد رواني و اجتماعي دانش آموزان نيز توجه شود؛ لذا نيازها، انگيزه ها، نگرش ها، تمايلات و استعدادهاي خاص دانش اموزان كه مبين بعد رواني آن ها است، در مطالعه آسيب شناسي نظام آموزشي بايد مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد(شكركن، پولادي و حقيقي،۱۳۷۹).

امروزه آموزش و پرورش نه تنها به عنوان يك حق براي انسان تلقي مي شود، بلكه نوعي سرمايه گذاري براي توسعه همه جانبه محسوب مي گردد. بسياري از متخصصان معتقدند براي غني تر كردن برنامه هاي آموزش و پرورش و بهبود عملكرد تحصيلي بايد دوره هاي مختلف آموزشي در سطوح مختلف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي برگزار گردد تا از اين رهگذر سرمايه گذاري بيشتر در نظام هاي تعليم و تربيت حاصل گردد. در اين راستا مؤسسه بين المللي برنامه ريزي آموزشي[۱](IIEP) يكي از مؤسسات فعال در طراحي و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي براي نظام هاي تعليم و تربيت مي باشد كه همه ساله با برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف دانش تخصصي معلمان را افزايش مي دهد تا آن ها بتوانند با آگاهي بيشتر در جهت افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزانشان گام بردارند(واسنياداو[۲]،۲۰۰۱).

بنابراين، در جهان كنوني عملكرد تحصيلي از اهميت ي ويژه اي برخوردار است . جوامع پيشرفته و در حال پيشرفت تاكيد زيادي بر روي عملكرد، رقابت و پيروزي دارند . عملكرد تحصيلي به تمامي درگيري هاي دانش آموز در محيط مدرسه اشاره دارد كه دربرگيرنده ي تاثيرات هيجاني مي باشد(نورمحمديان،۱۳۸۵).

پس بايد گفت، بي ترديد يكي از هدف هاي مهم آموزش و پرورش پرداختن به جنبه ي شناختي شخصيت فراگيران و كمك به آن ها جهت پيشرفت تحصيلي در دروس مختلف است. بر اين اساس، در پژوهش هاي انجام شده در حوزه ي روانشناسي تربيتي، متغيرهاي شناختي مرتبط با پيشرفت تحصيلي، مثل هوش و توانايي، به طور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته است(ديري ، استرند ، اسميت و فرناندز[۳] ، ۲۰۰۷). اما، در تقابل با باورهاي معمول، هوش و توانايي تنها تعيين كننده هاي موفقيت تحصيلي نيستند )دوك  و مستر[۴]، ۲۰۰۹). بلكه پژوهش ها نشان داده اند كه متغيرهاي عاطفي و اجتماعي نظير خودكارآمدي، شادكامي و درگيري والدين در امور تحصيلي نيز بر ، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تأثيرگذارند.

               

۱-۲ بيان مسأله:

نياز به پيشرفت يكي از انگيزه‎هاي اوليه بشر است. افرادي كه نياز به پيشرفت در آن‎ها قوي‎تر است، تمايل بيشتري به كامل شدن و بهبود عملكرد خود دارند. آنان ترجيح مي‎دهند با وظيفه‎شناسي كارهايي انجام دهند كه چالش برانگيز بوده به طوري كه ارزيابي پيشرفت آنان در مقايسه با پيشرفت ساير مردم بر حسب ملاك هايي امكان پذير باشد. به بيان ديگر پيشرفت، رفتاري است مبتني بر وظيفه كه اجازه مي‎دهد عملكرد فرد بر طبق ملاك هاي فرض شده دروني يا بيروني مورد ارزيابي قرار گيرد(كوري[۵] ،۲۰۰۶ ، كاموراجا،كارو و اسمك[۶]، ۲۰۰۹).

پيشرفت تحصيلي دانش‎آموزان يكي از شاخص‎هاي مهم در ارزشيابي آموزش و پرورش است و سطوح بالاي آن مي‎تواند پيش‎بيني كننده آينده روشن براي فرد و جامعه باشد و تمام كوشش‎ها و سرمايه‎گذاري‎هاي هر نظامي، تحقق اين هدف مي‎باشد. بر اين اساس روان‎شناسان و متخصصان تعليم و تربيت به بررسي  عوامل انگيزشي در يادگيري و عملكرد دانش‎آموزان در حوزه هاي گوناگون درسي توجه داشتند. از دهه ۱۹۸۰ ميلادي اكثر تحقيقات صورت گرفته در زمينه پيشرفت تحصيلي بر عوامل رواني كه بر يادگيري دانش‎آموزان تأثير دارند تأكيد كرده‎اند( لينن برينك[۷] و پنتريچ[۸]، ۲۰۰۲).

روان شناسان علاقه مند به حيطه روان شناسي مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساس هاي مثبت نظير احساس شادكامي معطوف كرده اند(سيلگمن و چيكنست ميهالي[۹]،۲۰۰۰، كوهن و پرسمن[۱۰]،۲۰۰۵).كه اميد و شادكامي يكي ار سازه هاي شناختي-انگيزشي است كه در اين زمينه مورد تأييد قرار گرفته است(اسنايدرو لوپز[۱۱]،۲۰۰۷). پاسخ هاي هيجاني بخش بزرگي از تعاملات فيزيولوژيك انسان است كه توانايي وي را براي بقاء و حفظ سلامت با بيماري هاي مختلف تحت تاثير قرار مي دهد. شادي يكي از اين هيجان هاست كه دامنه وسيعي از كنش هاي عاطفي از احساس آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شامل مي شود(خداياري فرد، عابديني،۱۳۸۶).

برخي از روان‎شناسان هم سلامت روان شناختي را مترادف با شادي و خشنودي از زندگي در نظر گرفته‌اند. به نظر اين افراد، سلامت روان‌شناختي يعني تعادل بين هيجان مثبت و منفي زندگي است. در ارتباط بين هيجان مثبت و منفي با شادي دو عامل فراواني و شدت شادي مورد توجه قرار مي‎گيرد كه از بين اين دو عامل فراواني شادي نشانگر مناسبي براي بررسي و اندازه‌گيري سلامت روان‌شناختي  در نظر گرفته شده است. زيرا به راحتي مي‎توان آن را اندازه گرفت. اين عامل قوياً با سلامت هيجاني طولاني مدت در ارتباط است( دينر و لارسن[۱۲]، ۱۹۹۳، رايف و كي يس[۱۳]، ۱۹۹۵).

يكي ديگر از مفاهيم مرتبط با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان درگيري اعضاي خانواده در امور تحصيلي فرزندان است. خانواده يك نظام طبيعي و اجتماعي است كه افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته اند و اولين كانوني است كه فرد در آن احساس امنيت مي كند و مورد پذيرش و حمايت قرار مي گيرد. مطمئناً ساخت و فضاي خانواده، نقش مهمي در عملكرد و رفتار فرد ايفا مي كند. كيفيت تعامل والدين و فرزندان، وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده و تحصيلات والدين همواره به عنوان تعيين‌كننده‌هاي مهم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شناخته شده است(آكسوي[۱۴] ، لينك[۱۵]؛ ۲۰۰۰).

از آن‌جا كه خانواده، خود يك واحد اجتماعي است و ارزش‌ها و معيارهاي اجتماعي از طريق آن به كودك منتقل مي شود، به عنوان يك واسطه از لحاظ تأثير محيط اجتماعي بر كودك، اهميت فراواني دارد. به سخن ديگر، چون خانواده كانون تولد و زايش فرزند است و پيش از وي شكل گرفته است، تا مرحله‌اي كه فرزند به آگاهي و« شعور» كافي برسد، خواه ناخواه در تعيين سرنوشت، ساختمان روحي و نوع جهان بيني و طرز تفكر وي كه خود برگرفته از محيط اجتماعي است، تأثير فراوان دارد. بنابراين، مشاركت و درگيري والدين در امور تحصيلي بر كليه جوانب تحصيلي دانش آموزان مؤثر است(احدي و محسني، ۱۳۸۷).

متغير ديگر مرتبط با پيشرفت تحصيلي، خودكارآمدي دانش آموزان است. سازه ي خودكارآمدي در حوزه هاي شناختي و انگيزشي مورد بررسي قرار گرفته و تأثير آن بر متغيرهاي تحصيلي و انگيزشي تأييد شده است. سازه ي خودكارآمدي اولين بار به وسيله ي بندورا[۱۶] (۱۹۷۷)،  معرفي شده است. خودكارآمدي به باورهاي فرد در باره ي توانايي هاي خود براي يادگيري يا انجام رفتار، در سطحي قابل قبول، اطلاق مي شود. اين سازه در چارچوب وسيع تري به نام نظريه ي شناختي اجتماعي ريشه دارد كه فرض مي كند پيشرفت آدمي وابسته به تعامل ميان رفتارهاي فرد، -عوامل شخصي )باورها، افكار و...( و شرايط محيطي است. نويد[۱۷]( ۲۰۰۹)، بيان مي كند كه نظريه ي شناختي اجتماعي تبيين مي كند كه افراد صرفاً به محيط پاسخ نمي دهند بلكه به طور فعال در جستجو و تفسير اطلاعات هستند. نظريه ي شناختي اجتماعي بر اين نكته تاكيد دارد كه چگونه عوامل شناختي، رفتاري، شخصي و محيطي با هم تعامل مي كنند تا انگيزش و رفتار را تعيين كنند. از نظر بندورا، كاركرد انسان نتيجه ي تعامل اين عوامل است )كرودرز[۱۸] ، هيوز و موراين،[۱۹] ۲۰۰۸).

بندورا (۱۹۹۵)، به خودكارآمدي به عنوان باورهاي فرد در باره ي توانايي هاي خود جهت سازمان دهي و اجراي دوره هاي عمل مورد نياز در اداره ي موقعيت هاي آينده اشاره مي كند.  به طور ساده تر، خودكارآمدي باوري است كه يك فرد بر اساس آن مي تواند با به كار گيري مهارت هاي خود، كاري را در شرايط خاص انجام دهد )اسنايدر و لوپز، ۲۰۰۷).  اصل زيربنايي نظريه ي خودكارآمدي اين است كه افراد احتمالاً بيشتر در فعاليت هايي درگير مي شوند كه نسبت به آن فعاليت ها خودكارآمدي بالايي دارند و از درگير شدن در فعاليت هايي كه خودكارآمدي پاييني نسبت به آن دارند پرهيز مي كنند )واندر بيل و شورتريج بگت[۲۰]، ۲۰۰۲).

لازمه اصلي پيشرفت جامعه و تمدن، پيشرفت فرزندان آن جامعه در امور تحصيلي و آموزشي مي باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده مي توان بيان كرد كه بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان جهت تعيين عوامل تأثيرگذار بر آن داراي اهميت فراوان مي باشد.  بنابراين، در اين تحقيق سعي شد مهمترين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي بر اساس تحقيقات گذشته تعيين شود (كه عبارت بودند از درگيري والدين در امور تحصيلي، شادكامي و خودكارآمدي) و سپس تعيين شود كه كدام يك از متغيرهاي عنوان شده نقش بيشتري بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارند؟  پس محقق در اين پژوهش به دنبال دستيابي به اين سوال كلي مي باشد: آيا متغير هاي خودكارآمدي، شادكامي ودرگيري والدين در امور تحصيلي مي تواند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان را پيش بيني كنند؟ در صورت پيش بيني، كدام يك از متغيرها توان پيش بيني بالاتري دارند؟

[۱] - International Institute For Eductional Planning

[۲] - Vosniadov

[۳]- Deary, Estrend, Smith and Fernandz

[۴] - Dooc and Mester

[۵] -Curry,F.

[۶] - Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck

[۷]-Linen Brink, E. A

[۸] -Pintrich, P.R

[۹]-Selligman & Mihally

[۱۰]-Cohen S.,& Pressman, D.S

[۱۱]-Snyder, C. R., & Lopez, J

۶- Diener, E. & Larsen, R., J.

[۱۳]- Ryfff & kiyess

[۱۴] -Aksoy

[۱۵] -Link

[۱۶]-Bandura

[۱۷]- Nevid

[۱۸] -Crothers

[۱۹]-Hughes& Morine

[۲۰] - Van der Bijl, J. J., & Shortridge-Baggett, L

تعداد صفحه : ۱۳۵

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۵:۴۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب